Humánökológia mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Humánökológia mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

A humánökológia szak olyan komplex ökológiai-gazdasági-társadalmi és etikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek a kortárs világ legaktuálisabb problémáit képezik. Ezek a problémák az utóbbi három-négy évben egyre súlyosabbá, a rájuk reflektáló tudományos, szakmai és gyakorlati válaszok kidolgozása és átadása egyre sürgetőbbé váltak. A képzés egyszerre foglalkozik globális és lokális szinten e kérdésekkel; a problémák jellegéből adódóan a megoldások keresésénél kifejezetten fontos a megoldások kultúrákon átívelő keresése, a nemzetközi kontextus egyértelműen hozzá tud járulni az innovatív megoldások születéséhez.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
magyar nyelvű képzés NK, LK: 375.000 Ft / félév, angol nyelvű képzés: 375.000 Ft / félév + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
5<15

Legutóbbi ponthatár
NK: 81

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles humánökológia szakember
Képzés célja

olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta
 • levelező munkarendben egy-másfél teljes héten kerülnek megtartásra az órák (hétfő-szombat)
Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül, beleértve a diplomamunka készítését is:

 • környezetszociológia 25-35 kredit
 • környezetpolitika 25-35 kredit
 • környezeti etika 20-28 kredit
 • ökológia közgazdaságtan 16-20 kredit
 • természettudományos alapismeretek 16-20 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat tudományos kutatáshoz, illetve településfejlesztési, környezetvédelmi vagy tájgazdálkodási programhoz kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény szervezésében vagy kutatóintézetnél, a szakigazgatásban, önkormányzatnál, nonprofit vállalkozásnál vagy civil szervezetnél végezhető, összesen 50 óra (5 kredit) heti rendszerességgel több héten keresztül vagy tömbösített formában teljesített terepmunka.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe politikatudományok, a szociológia, a kulturális antropológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányok során - a kredit megállapításnak alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján - legalább 4 kredit megszerzése szükséges a szociológia területéről.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi viszga

A felvételi vizsga elbeszélgetésből áll, ennek során a bizottság meghallgatja a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, motivációját, esetleges korábbi tapasztalatait a humánökológia tárgykörében.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) össze ad.

Felvételi irányszám

5<15

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Az elhelyezkedési lehetőségek rendkívül változatosak: többek között vidékfejlesztési, környezeti nevelés vagy fenntarthatósági projektek kidolgozása és kivitelezése terén alkalmazzák őket különböző költségvetési intézmények, önkormányzatok, minisztériumok, klímabarát települések, állami és magán kutatóintézetek, hazai és nemzetközi civil szervezetek, művelődési házak, nemzeti parkok, (öko)tájházak

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület