Humánökológia

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Humánökológia

A pécsi humánökológia képzésben részt vevő hallgatók abban a kivételes helyzetben vannak, hogy a képzéshez több szálon kapcsolódik a PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégiuma: a Szakkollégium egyik vezetője, Farkas Judit, egyben a humánökológia szak szakfelelőse is, illetve a képzésben részt vevő oktatók közül többen a szakkollégium oktató tanárai is.


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
ÚJ KÉPZÉS

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles humánökológia szakember
Képzés célja

olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

  • naponta

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül, beleértve a diplomamunka készítését is:

  • környezetszociológia 25-35 kredit
  • környezetpolitika 25-35 kredit
  • környezeti etika 20-28 kredit
  • ökológia közgazdaságtan 16-20 kredit
  • természettudományos alapismeretek 16-20 kredit

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat tudományos kutatáshoz, illetve településfejlesztési, környezetvédelmi vagy tájgazdálkodási programhoz kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény szervezésében vagy kutatóintézetnél, a szakigazgatásban, önkormányzatnál, nonprofit vállalkozásnál vagy civil szervezetnél végezhető, összesen 50 óra (5 kredit) heti rendszerességgel több héten keresztül vagy tömbösített formában teljesített terepmunka.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe politikatudományok, a szociológia, a kulturális antropológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén  kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányok során - a kredit megállapításnak alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján - legalább 4 kredit megszerzése szükséges a szociológia területéről.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi viszga

A felvételi vizsga elbeszélgetésből áll, ennek során a bizottság meghallgatja a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, motivációját, esetleges korábbi tapasztalatait a humánökológia tárgykörében.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) össze ad.

Felvételi irányszám

5<15

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

Az elhelyezkedési lehetőségek rendkívül változatosak: többek között vidékfejlesztési, környezeti nevelés vagy fenntarthatósági projektek kidolgozása és kivitelezése terén alkalmazzák őket különböző költségvetési intézmények, önkormányzatok, minisztériumok, klímabarát települések, állami és magán kutatóintézetek, hazai és nemzetközi civil szervezetek, művelődési házak, nemzeti parkok, (öko)tájházak

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület