Hidrobiológus mesterképzés

Természettudományi Kar

Hidrobiológus mesterképzés

Olyan hallgatókat várunk, akik nyitottak a felmerülő problémák felismerésére, elemzésére, törekszenek azok megoldására, szintetizáló, kommunikatív, pozitív kapcsolatteremtő személyiséggel rendelkeznek. Elkötelezettek az igényes és minőségi munka iránt, továbbtanulási készségük, és a megszerzett hidrobiológiai ismeretek gyakorlatban történő, irányító jellegű gyakorlása jellemző rájuk, ugyanakkor csapatmunkára is alkalmasak.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: n.i. , NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles hidrobiológus
Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek birtokában képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére, valamint kutatási és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.

Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.  

Képzési jellemzők

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint, egyes félévekben tömbösítve  

Főbb témakörök
  • Alapozó ismeretek: biostatisztika, kutatásmódszertan és tudományos kommunikáció, térinformatika, ökológiai vízigény, molekuláris biológia, taxonómia, élővizek ökológiája, szünbiológiai szabályozás
  • Szakmai törzsanyag: hidrológia, hidrofizika és hidrogeográfia, vízi és vizes élőhelyek, élettájak és életformatípusok, vízi anyagforgalom és produkcióbiológia, hidrotoxikológia, alkalmazott hidrobiológia, vízgazdálkodás, vízminőségi modellezés
Képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség)

Felvételi irányszám

NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő

Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
Elhelyezkedési területek

A hidrobiológus mesterszakot elvégzők elhelyezkedési lehetőségei olyan területeken adottak, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen. Kutatóintézetekben, államigazgatásban, minisztériumoknál, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az ÁNTSZ hálózatában, civil szervezeteknél, természettudományi gyűjteményeknél, a versenyszférában minden olyan vállalkozásnál, amely vízhasználati és/vagy vízkibocsátási tevékenységet végez, vagy akár az egyre specializálódó tanácsadói piacon.

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Csabai Zoltán egyetemi docens 
Telefon: +36-72-503-600 / 24811 mellék 
E-mail: csabai@gamma.ttk.pte.hu    

Használjanak ki minden lehetőséget a tanulásra és az ERASMUS-t se hagyják figyelmen kívül.
Volt TTK-s hallgatónktól