Hangművészet mesterszak

Művészeti Kar

Hangművészet mesterszak

A hangművészet azon művészeti formák összessége, amely a hangot elsődleges közegként vagy anyagként használja, legyen az installáció, multimédia performansz, hangzó kísérlet vagy más, eddig még nem ismert formák interdiszciplináris összekapcsolása. Egyetemünk különleges tudomány- és művészetközi adottságai tették lehetővé, hogy 2020-ban létesítsük, majd 2022-ben pedig előkészítsük a Hangművészet mesterszak akkreditáció anyagát. A meglévő Elektronikus zenei médiaművészet alapszak témaköreit folytatva, de a zene-, képző- és médiaművészetek valamint a bekapcsolható humán- és természettudományok metszetén található a képzési terület kiindulópontja. A szak ennél fogva olyan, BA szakot vagy magasabb szintű egyetemi képzést végzett hallgatókat tud fogadni, akik komplex számítógépes művészeti (különösen zenei) ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig a hangművészet alkotói és kutatói területei felé irányul.

A 2 éves képzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiválóan felszerelt stúdióiban, laborjaiban valamint a szomszédos művészeti képzések adta inspiratív környezetben kap helyet.

A képzés nappali formában, magyar nyelven indul.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
950 000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
3 < 6 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles hangművész
Képzés célja

A képzés célja hangművészek képzése, akik az elektronikus hangkeltő eszközök és médiaművészeti technikák kísérleti és alkalmazott felhasználásában releváns alkotásokat, eredményeket képesek felmutatni, céljaik elérése érdekében rutinosan kezelik az elektronikus média egyéb kommunikációs, vizuális és virtuális eszközeit, és így széleskörű kulturális és szakelméleti, korszerű technológiai és mesterségbeli, művészetelméleti és tudományos ismereteik alapján képesek felismerni és megfelelő szellemi és szakmai színvonalon megoldani a területen felmerülő problémákat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A hangművészet azon művészeti formák összessége, amely a hangot elsődleges közegként vagy anyagként használja, legyen az installáció, multimédia performansz, hangzó kísérlet vagy más, eddig még nem ismert formák interdiszciplináris összekapcsolása. Egyetemünk különleges tudomány- és művészetközi adottságai tették lehetővé, hogy 2020-ban létesítsük, majd 2022-ben pedig előkészítsük a Hangművészet mesterszak akkreditáció anyagát. A meglévő Elektronikus zenei médiaművészet alapszak témaköreit folytatva, de a zene-, képző- és médiaművészetek valamint a bekapcsolható humán- és természettudományok metszetén található a képzési terület kiindulópontja. A szak ennél fogva olyan, BA szakot vagy magasabb szintű egyetemi képzést végzett hallgatókat tud fogadni, akik komplex számítógépes művészeti (különösen zenei) ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig a hangművészet alkotói és kutatói területei felé irányul.

Főbb témakörök

1. A hangművészethez kapcsolódó elméleti, történeti és kulturális ismeretek: művészettörténet, filozófiatörténet komplex zeneelmélet, multimédia-elméletek, kultúratudományok (14 kredit)

2. Alkotói-kutatói munka a hangművészet, az elektroakusztikus és számítógépes zene kapcsolódó területein: kutatói projektmunka, Számítógépes zenei és hangművészeti alkotói-kutatói munka (12 kredit)

3. Tervezés és alkotói munka a hangművészet részterületein: szakterület-specifikus szemináriumok, médiaművészeti stúdiógyakorlat, hangművészeti projektmunka, interdiszciplináris projektmunka (48 kredit)

Melyek mellett szabadon választható kurzusokat (10 kredit) és szakmai gyakorlatot (6 kredit) kell teljesíteni valamint zárásként egy, a képzési szintnek megfelelő szakdolgozatot és diplomamunkát kell bemutatni.

A részletes tantervi háló az oldal alján csatolt mellékletben található.

A mellékletek között (az oldal alján) elérhető egy részletes leírás a felvételi követelményeiről. A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (pontos jelentkezési határidő valamint maga a jelentkezési rendszer is) a felvi.hu oldalon találhatók. Nyílt napokat rendszerint november közepén és február első felében tartunk. Egyéb kérdések esetén elérhetőségeinken keresztül tudunk segíteni.

Képzés helyszíne(i)
PTE Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
Ösztöndíjak

Külföldi egyetemekkel való Erasmus kapcsolataink révén a tanulmányi időbe beszámított féléves külföldi képzéseken vehetnek részt diákjaink.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmények – 2024

A szak olyan, BA szakot vagy magasabb szintű egyetemi képzést végzett hallgatókat tud fogadni, akik komplex számítógépes művészeti (különösen zenei) ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig a hangművészet alkotói és kutatói területei felé irányul.

1. Felvételi követelmények

A felvételi vizsga részei:  

 •     gyakorlati vizsga: portfólió és munkaterv bemutatása
 •     szóbeli vizsga: elbeszélgetés

a. a portfólió és a munkaterv iránti elvárások  

Portfólió

 •     eddigi alkotói és szakmai munkát bemutató, elektronikus dokumentáció

Munkaterv

 •     a képzés idejére tervezett szakmai munka ismertetése, témakör szerinti és időbeli bontásban;
 •     irodalom- és műjegyzék;
 •     várható művészeti és tudományos publikációk ismertetése.

b. az elbeszélgetés részei

 •     a portfólió és a munkaterv megvitatása
 •     egyéb, a bizottság által kijelölt helybeni multimédia alkotói feladatmegoldás

2. Felvételi pontszámítás

A PTE vonatkozó szabályzata 12. § (5). bekezdése valamint 9. sz. melléklete szerint a Kar a hangművészet mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a megállapított felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni. Mindezek alapján a felvételi pontszámítás az alábbiak szerint alakul:

Felvételi irányszám

3 < 6 fő

Elhelyezkedési területek

A szakképzettséget szerzett hallgatók a munkaerő-piacon közvetlenül is hasznosítható ismereteik és készségeik birtokában képesek egyedi, újszerű, eredeti hangművészeti alkotásokat létrehozni, de számos más területen is alkalmazhatják képességeiket az alkalmazott művészeti formáktól a kutatói projekteken keresztül az oktatásig terjedő területeken.

Kapcsolat

Művészeti Kar

Design és Médiaművészeti Intézet
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16. E33. épület alagsor

e-mail: kovacs.balazs@pte.hu

telefonszám: 06 72 / 501-500 mellék: 28240