Gyermekkultúra mesterszak

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Gyermekkultúra mesterszak

A gyermekkultúra mesterszakos pedagógus a gyermekkor sajátosságainak ismeretében átfogóan tervezi, szervezi és irányítja a kultúra tevékenységrendszerét a nevelési, tanulási és szocializációs folyamatokban, kiemelt figyelmet fordítva a nemzeti identitásra és a szociokulturális különbségekre.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK: 375.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA, MLK: 5<5

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 86, LK: 96

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles gyermekkultúra szakos pedagógus
Képzés célja

A gyermekkultúra mesterszakos pedagógus a gyermekkor sajátosságainak ismeretében átfogóan tervezi, szervezi és irányítja a kultúra tevékenységrendszerét a nevelési, tanulási és szocializációs folyamatokban, kiemelt figyelmet fordítva a nemzeti identitásra és a szociokulturális különbségekre. Az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során. Felkészült tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására.

Képzési jellemzők

A szakmai gyakorlat követelményei:

A gyakorlat célja a képzés során megszerzett elméleti és módszertani tudás gyakorlatban történő alkalmazása. Ismerkedés a kultúraszervezés egyes szakterületeivel, valamint kulturális projektekben, tevékenységekben való részvétellel jártasság megszerzése a gyakorlóhelyeken.

A szakmai gyakorlat a hallgató specializációjának megfelelően három különböző kulturális intézménycsoportban, szakterületen teljesítendő, nappali tagozaton összesen 80 óra (négy hét), levelező tagozaton összesen 40 óra (két hét) időtartamú gyakorlatot foglal magába a negyedik félévben.

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek azok a kulturális intézmények és szervezetek, amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatot kapott és szerződést kötött.

A szakmai gyakorlóhelyek:

 • Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd)
 • Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. (Pécs)
 • Illyés Gyula Megyei Könyvtár (Szekszárd)
 • Janus Pannonius Múzeum (Pécs)
 • Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. (Pécs)
 • PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (Pécs)
 • Solymár Imre Városi Könyvtár (Bonyhád)
 • Vörösmarty Mihály Művelődési Központ (Bonyhád)
 • Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd)
 • Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (Pécs)

 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Továbbtanulási lehetőség:

A MA szintű gyermekkultúra képzettség (oklevél) lehetőséget biztosít filozófiai és neveléstudományi és egyéb humán doktori (PhD) képzésekben való továbbtanulásra.

Főbb témakörök

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit;
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A szakmai ismeretek jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • neveléstudomány, pszichológia 12-14 kredit;
 • társadalomtudomány 8-10 kredit;
 • kultúraelmélet 8-10 kredit;
 • a gyermekkultúra közvetítésének területei 30-33 kredit.
Képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Szakirányok, specializációk

Választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációk, amelynek kreditaránya 30-35 kredit:

a) gyermekkultúra az iskoláskor előtt specializáció:

 • a gyermekkultúra kutatása és gyakorlata: a kultúra értékei iránti fogékonyság megalapozása és a kreatív gyermeki tevékenység a személyiségfejlődés szolgálatában; játék, ének-zene-mozgás-ritmus, báb és dráma, vizuális alkotások - az első hat életévben;
 • a gyermekkultúra nevelési színterei: bölcsőde, óvoda, művelődési ház, a természeti és az épített környezet mint élmények forrása és közege, további meghatározó közösségi művelődési terek: bábszínház, játszóház, játékgyűjtemények;

b) gyermekkultúra az első iskolaévekben specializáció:

 • a gyermekkultúra kutatása és gyakorlata: a kultúra értékeihez való kreatív viszony formálása a személyiségfejlődés szolgálatában: játék, ének-zene-ritmus, tánc- és mozgásművészet, báb és dráma, a vizuális alkotások, a hagyományos és a digitális kultúra - kisiskoláskorban;
 • a gyermekkultúra nevelési színterei: iskola, könyvtár, a természeti és az épített környezet mint élmények forrása és közege, további meghatározó közösségi művelődési terek: múzeum, gyermekszínház, művelődési ház.
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak és támogatások a Pécsi Tudományegyetemen

Ösztöndíjak és kedvezmények a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

 1. A bemenethez feltétel nélkül (teljes kreditérték beszámításával) elfogadott a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.
 2. A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások (KKK 4. ill. 9.4. pont) az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben:

További szakok esetében:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma az alapképzésben szerzett 50 kredit a neveléstudomány, a társadalomtudomány, a kultúraelmélet szerinti területeiről.

 1. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen:

neveléstudománytársadalomtudomány,  kultúraelmélet.

A részletes tájékoztató ide kattintva érhető el!

Felvételi irányszám

MLA, MLK: 5<5

Felvételi követelmények
pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai
Elhelyezkedési területek

A gyermekkultúra mesterszakon végzett szakember elhelyezkedhet pedagógiai, kulturális, művelődési, művészeti és sport intézményekben, vállalkozásoknál és nonprofit szervezeteknél. Tervezi, szervezi és irányítja a gyermekkorosztályok számára a hagyományőrző és az innovatív szabadidős és játéktevékenységeket, énekes, zenés, táncos, irodalmi, képzőművészeti és mozgásos programokat, szakköröket, klubokat, kirándulásokat, táborozásokat és egyéb kulturális projekteket a nevelési, oktatási intézményekben, művelődési házakban, központokban vagy más szervezetekben.

Kapcsolat

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Prof. Dr. Szécsi Gábor (szecsi.gabor@pte.hu)

Csak is a PTE.
Volt KPVK-s hallgatónktól