Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a kezdő pedagógus kezdeményezései iránt, fontosnak tartják, hogy a kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
140.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
8<20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)
Képzés célja

A gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak keretében a hallgatók párhuzamosan eleget tesznek mind a gyakorlatvezető mentor szakképzettség megszerzésének, mind a pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés követelményeinek.

Így eleget tudnak tenni a  gyakorlatvezető mentori szakképzettség megszerzését szabályozó 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet új elvárásainak, melyet a rendelet 21/B.§ (5) szabályoz:  „(5) Pedagógus-szakvizsga keretében gyakorlatvezető mentori szakképzettség csak olyan szakirányú továbbképzésben szerezhető, amelyben a (2) bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a választott ismeretkör a (3) bekezdés e) pontja szerinti adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlatvezető mentori ismeret, legalább további 55 kredit értékben.”

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásáról rendelkező  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 74. §-a határozza meg a gyakorlatvezető mentor szakképzettség alkalmazási feltételeit: „74. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 21/B. § (5) bekezdését gyakorlatvezető mentori feladat ellátására szóló új megbízáskor 2020. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.”

 A képzési program segíteni kívánja a pedagógus életpályában mindazon pedagógusokat, akik a mesterfokozat megszerzését fejlesztő támogató tevékenység választásával tervezik megvalósítani. Segíteni kívánja azokat is, akik már mesterprogramjukat sikeresen megvédték, és azt minél eredményesebben szeretnék megvalósítani, közreműködve a pedagógusjelöltek vagy  a helyi szakmai közösség tagjainak, a gyakornok kollégáiknak a felkészítésében.

Képzési jellemzők

Konzultációk gyakorisága

 • péntek és/vagy szombati napokon, szemeszterenként 6-8 alkalommal
 • a kurzusok - a kezdő és záró alkalom, valamint a gyakorlatok kivételével - online formában zajlanak az MS Teams felületén
Képzés helyszíne(i)
Pécs
A képzés tanterve
Tanterv
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

 • tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, legalább három éves tanítási gyakorlattal.

A jelentkezés módja

A jelentkezéseket a honlapunkról nyíló jelentkezési lap (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani

 • a szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (e-mailen kikérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a megszerzett végzettség angol fordítása),
 • önéletrajz
 • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
 • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
 • korábbi tanulmányok beszámításával 2 szemeszteres gyakorlatvezető mentori programra történő jelentkezés esetén 2011-től megszerzett pedagógus szakvizsga szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 • korábbi tanulmányok beszámításához a 2011. előtt megszerzett pedagógus szakvizsga oklevél esetén annak melléklete vagy leckekönyve másolata, egy rövid kísérőlevéllel együtt, melyben kéri a korábbi teljesítéseinek a beszámítását.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 11731001 – 23135378. Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120185-os PST-számot.

(Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)


Korábbi tanulmányok beszámítása

A képzésre jelentkezés esetén 2011-től kiállított pedagógus szakvizsga oklevél birtokában a mentori megbízáshoz szükséges 55 kredit gyakorlatvezető mentori ismeret; két félév alatt szerezhető meg, így a jelentkezők lehetőséget kaphatnak az újabb szakképzettség két szemeszter alatti elvégzésére.

A 2011. előtt megszerzett szakvizsgás oklevél esetén a jelentkezéshez csatolni kell az oklevél mellékletét vagy a leckekönyv másolatát, és kérjük a jelentkezőt, hogy egy rövid kísérőlevélben jelezze, kéri a korábbi teljesítéseinek beszámítását.

A kérelem beérkezése után dönthető el, hogy szükséges-e hiányzó tárgyak teljesítése. A hiányzó tantárgyak teljesítésének pótlása az induló, négy féléves pedagógus szakvizsga képzés keretében történhet, annak órarendje szerint meghirdetett időtartamban és teljesítési feltételekkel.

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 8 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

8<20 fő

A PTE országos szinten kiemelkedő az egyetemek között
Volt BTK-s hallgatónktól