Geoinformatika mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Természettudományi Kar

Geoinformatika mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

A geoinformatika mesterképzés célja olyan geoinformatikus szakemberek, kutatók, elemzők képzése, akik a földrajzi térszemléletre, valamint a természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva, képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikusok képesek a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képesek problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév + 200 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar


Legutóbbi ponthatár
NA: 81, NK: 72, NK (angol): n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles geoinformatikus (angolul: Expert in Geoinformatics)
Képzés célja

Életünk minden területén digitális adatokkal találkozunk, melyeknek mintegy 80-90%-a földrajzi térben lokalizálható. Ma már mindennapjaink részévé vált a GPS és az online digitális térképek, műholdfelvételek, domborzati modellek használata. Ezek segítségével tervezzük meg utazási útvonalainkat, vagy a munkagépek nyomvonalát a precíziós mezőgazdálkodók; választják ki az új ipari létesítmények és szolgáltató egységek helyét a beruházók; határozzák meg az önkormányzatok, erdészeti cégek, vagy a nemzeti parkok a beavatkozási területeket és módszereket. A geo-térbeli adatok kezelését informatikai eszközökkel, az úgynevezett Földrajzi Információs Rendszerekkel (angolul Geographical Information System, GIS) végzik az önkormányzatok, a közlekedési- és infrastrukturális vállalatok, földtudományi és mezőgazdasági cégek, erdészetek, vízügyi igazgatóságok, a természet- és környezetvédelmi szervezetek stb. Célunk olyan szakemberek képzése, akik nem csak magas szinten tudják létrehozni, kezelni, elemezni és megjeleníteni a digitális geo-térbeli adatbázisokat, de tisztában vannak a különböző adatgyűjtési technológiák előnyeivel és hátrányival, valamint képesek akár a geo-térbeli rendszerek programozására is.

Képzési jellemzők

A Geoinformatika MSc-n hallgatóink alaposan megismerkednek:

 • a földi térbeli adatgyűjtés eszközeivel (differenciál GPS, digitális mérőállomás, drónok, radar),
 • a légi- és műholdas távérzékelési felvételek magas szintű kiértékelésével,
 • a domborzatmodellezéssel, pontfelhő és 3D objektumkezeléssel,
 • WebGIS térképek készítésével,
 • az adatbáziskezeléssel,
 • a Python és C# programozási nyelv használatával,
 • különböző fizetős és szabad GIS szoftverek, valamint az AutoCAD használatával.
Főbb témakörök

Professzionális és open source szoftverek használata; földmegfigyelő rendszerek (műholdfelvételek elemzése); modellezés és szimuláció a földtudományokban; CAD rendszerek földtudományi alkalmazásai; terepi mérések (DGPS, lézeres mérőállomás, drón, szonár…); geoinformatikai eszközök tesztelése, építése; felszínmodellezés; GIS Programozás; térbeli adatbázisok; 3D vizualizáció; WebGIS.

Képzés helyszíne(i)
PTE Természettudományi Kar
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

Felvételi követelmények
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)
Elhelyezkedési területek

A többi informatikai szakterülethez hasonlóan a geoinformatikai szakemberek iránt is élénk a kereslet a munkaerőpiacon. A társadalom, a közigazgatás és az egész gazdaság digitalizációjával teljesen új távlatok nyíltak meg, a téradatok kezelése sürgető szükségletként jelentkezik számos magánvállalkozás és közszolgáltató számára. Ugyan országszerte és Pécsett is csak 2024 nyarán végeznek majd az első fecskék ezen a szakon, de a korábbi képzések geoinformatikai specializációival szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a kifejezetten térinformatikai szolgáltatást nyújtó vállalkozásokon (például az elmúlt évekből: ESRI, HERE We Go, Arcanum/Mapire) túl számos közszolgáltató, a közigazgatás intézményei, a honvédelem is felveőpiacot teremt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy összes megszerezhető diplománk közül talán ez érvényesíthető legkönnyebben globális környezeteben, Magyarország határain túl. Nyitva áll a kutatói pálya is: a doktori képzésünkön túl lényegében bármely nagyobb hazai felsőoktatási intézmény folyamatosan keres tudományos fokozattal rendelkező informatikusokat oktatói-kutatói állományába.

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

A képzésről további információ:
https://www.ttk.pte.hu/karunkrol/intezetek/foldrajzi-es-foldtudomanyi-i…