Geográfus mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Természettudományi Kar

Geográfus mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

A jelentkező vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. Törekszik a földrajzi szférákban lejátszódó folyamatok minél szélesebb körű megismerésére, szintetizálására. Törekszik arra, hogy a földrajzi problémákkal kapcsolatos feladatait beosztott kollégáival együttműködve, szakmai véleményük figyelembevételével végezze.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév + 200 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
NÁ: 5 < 30 fő, NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 83, NK: n.i., NK (angol): n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles geográfus
Képzés célja

Olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai gondolatok kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és nem szakértők felé történő kommunikálására, emellett biztos és magas szintű szakmai tudásuk képessé teszi őket az ismeretek integrálására, komplex földrajzi szituációk kezelésére, eredményes kutatási munka végzésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés „harmadik ciklusban” (PhD) történő folytatásához.  

Képzési jellemzők

A geográfus szakma az összes egyetemi szak közül a leginkább sokszínű, komplex megközelítésű. Olyan ismereteket lehet szerezni, amelyek segítségével végzett hallgatóink megértik a világban körülöttük zajló folyamatokat, és olyan szemléletet lehet elsajátítani, amely nyitottá teszi diplomásainkat az új ismeretek megszerzése, az élethosszig tartó tanulás folyamatába történő bekapcsolódásra. A földrajz sokszínűsége azt is jelenti, hogy mindenki megtalálhatja benn azt a kis szeletet, ami a leginkább találkozik az érdeklődésével, függetlenül attól, hogy "reálos" vagy "humános" beállítottságú az illető.

Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink segítéségével számos alkalom nyílik külföldi hallgatói ösztöndíjak elnyerésére, közeli és távolabbi országokba egyaránt. A hallgatók felkészülését szakkönyvtár, korszerű térinformatikai és természetföldrajzi laboratórium, valamint egy igen jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező, de fiatal átlagéletkorú és fiatalos szemléletű oktatói gárda segíti. 

 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök

Térinformatikai modellezés, természetföldrajzi modellezés, kutatásmódszertan, terület- és településfejlesztés, tér, társadalom, fenntarthatóság, regionális politikai földrajz, tájértékelés, térinformatikai alapok, geomatematika, környezetföldtan, regionális gazdaságtan, szociálgeográfia, globális környezeti problémák, térinformatika alkalmazások

Képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Szakirányok, specializációk

Választható specializációk:

  • geoinformatika
  • geomorfológia
  • táj- és környezetkutatás
  • terület- és településfejlesztés
  • turizmusföldrajz
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alábbi területeken szereztek felsőfokú végzettséget: földrajz, földtudomány, környezettan, földmérő és földrendező mérnök, tájrendező és kertépítő mérnök, környezetmérnöki, turizmus-vendéglátás alapképzési szakok.  

Felvételi irányszám

NÁ: 5 < 30 fő, NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
Elhelyezkedési területek

Az elhelyezkedési lehetőségek, a választható szakirányoknak és kimeneteknek megfelelően sokszínűek. Hagyományosan sok földrajzi végzettségű fiatal dolgozik a közigazgatás különböző szintjein és az önkormányzatoknál, ahol különösen jól kamatoztathatják települési, környezeti vagy akár turisztikai szakismereteiket. A turisztikai szektor, a gyorsan bővülő területfejlesztési- és pályázatírási piac is számos lehetőséget kínál a végzett geográfusnak.

A kutatói pálya szintén nyitva áll a legtehetségesebbek előtt. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a nálunk diplomázók a versenyszféra legkülönbözõbb területein is megállják a helyüket, köszönhetően a sokoldalú, és szemléletformáló képzettségüknek. 

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"...Színvonalas felsőoktatás, mely sokrétű és jól használható tudást ad. Pezsgő kulturális élet."

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Földrajzi Intézet honlapján található: https://www.ttk.pte.hu/karunkrol/intezetek/foldrajzi-es-foldtudomanyi-intezet

Legyenek büszkék arra, hogy ennek az egyetemnek a hallgatói lehetnek.
Volt TTK-s hallgatónktól