Fogorvos osztatlan

Általános Orvostudományi Kar

Fogorvos osztatlan

A gyógyítást választanád hivatásodul? Az Orvostudományi Karon kiemelkedő tudást szerezhetsz, mely tudásodat át is adhatod. A fogorvosi hivatás vállalásával egyszerre gyógyíthatsz és kutatással támogathatod a betegségek elleni harcot. Karunkon indíthatod el karrieredet és megalapozhatod leendő szakmai kapcsolataidat .


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
5 év (10 szemeszter)

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:1.350.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5<55

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 406, NK: 399

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
 • Intézményi pontok - 2024
 • Tanulmányi pontok - 2024
 • Érettségi pontok - 2024
Oklevélben szereplő képzettség neve
fogorvos, doctor medicinae dentarie (dr. med. dent.)
Képzés célja

A szak képzési célja olyan fogorvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, orvosi szemlélet és magatartás alapján képesek részt venni az egészségügyi ellátásban, és fogorvosi tevékenységük folytatása során messzemenően figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítése után választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végeznek.

Képzési jellemzők

A képzésről

Képzési forma: csak nappali tagozat

Képzési idő: 10 szemeszter (5 év)

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges

Átlagos heti óraszám: 25-30 óra, szemeszterenként: 350-420 óra

A képzés felépítése

Alapozó modul (1-2. évfolyam): alapvető életfolyamatok, az egészséges emberi test szerkezete + alapozó háttérterületi tárgyak, orvosi angol és latin nyelv.

Preklinikai modul (3. évfolyam): kóros elváltozások, a beteg emberi test, kórokozók, gyógyszertan alapjai, propedeutikai tárgyak révén kapcsolatba kerül a hallgató a beteggel.

Klinikai modul (4-5. évfolyam): ízelítő a fogorvosi szakág ismeretanyagából, a betegekkel közvetlen kapcsolatban. A foglalkozások zöme itt már gyakorlati, elsősorban a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán zajlanak.

Kötelező nyári szakmai gyakorlatok: fogászati gyakorlatok az 1., 3., 4. év végén.

 

A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait; képesek ezen ismereteket az alapellátási gyakorlatban alkalmazni. Megismerik a fontosabb és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, a fogászatban alkalmazott anyagokat, ezek főbb jellemzőit, a gyakoribb fog- és szájbetegségek, általános betegségek szájban megnyilvánuló tüneteit, képesek dönteni a fogorvosi beavatkozásról, továbbá az általános orvoshoz, szakorvoshoz történő utalásról vagy egyéb intézkedésről.

 

A képzés végére a jelöltek rendelkeznek mindazon manuális készségekkel is, amelyek alkalmassá teszik a fogorvosi alapellátás végzésére, megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlattal az alapellátásban a fogorvosi munkához szükséges klinikai és műszeres vizsgálómódszerek alkalmazására, értékelésére, a vizsgálatok eredményeiből történő helyes következtetések levonására, kellő fogtechnikai ismeretekkel a fogtechnikai munkák ellenőrzésére és a kész fogművek elbírálására. Elsajátítják a következő fogászati klinikai ismereteket és képességeket: preventív fogászat, megtartó fogászat, szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás. Az ötéves fogorvosképzést követően a jelöltek fogorvosdoktori diplomát kapnak

Tovább a szak felvételizőknek szóló honlapjára.

Főbb témakörök

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 125 – 159 kredit

Alapozó ismeretek: 80 – 100 kredit

alapozó tantárgyak (fizika, kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia, szövettan, fejlődéstan), molekuláris biológia (biokémia), patológia (általános és orális patológia, általános és orális patofiziológia, általános és orális mikrobiológia), funkcionális biológia (fiziológia, orális biológia), magatartástudomány (pszichológia, szociológia, etika)

Előkészítő klinikai ismeretek: 45 – 59 kredit

bevezetés a klinikai módszerekbe (belgyógyászat, sebészet, fogászati preklinikum), diagnosztika (laboratóriumi diagnosztika, patológiai diagnosztika, diagnosztikus képalkotó eljárások, általános és orális radiológia), népegészségtan (gazdasági ismeretek), gyógyszertan (farmakoterápia, toxikológia)

A szakmai törzsanyag ismeretkörei 115 – 131 kredit

Klinikai ismeretek: 25 – 31 kredit

a megbetegedések és terápiájuk komplex ismerete (orvosi genetika, belgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, szájnyálkahártyabetegségek, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, oxiológia stb.), továbbá választható ismeretek.

Fogászati klinikai modul: 90 – 100 kredit

preventív fogászat, oralis diagnosztika, megtartó fogászat (konzerváló fogászat, endodontia, parodontológia stb.), szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás, továbbá választható ismeretek. A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15%.

Diplomamunka: 20 kredit

Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények: Orvosi szaknyelvi C típusú vizsga angol nyelvből az abszolutórium megszerzésének egyik feltétele.

Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga – bármely olyan élő világnyelvből, amelyben az orvostudománynak tudományos szakirodalma van (kiemelten: angol) – diploma elnyerésének feltétele.

A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt, mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti.

Képzés helyszíne(i)
Pécs (7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmény: biológia tárgyból emelt szintű érettségi vizsga és kémia vagy fizika tárgyból emelt szintű érettségi vizsga megléte. 

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszám) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy a ponthatár – jellemzően a szakos kapacitás okán – a megadott pontszám-követelménytől eltérhet. Fogorvos szak esetén a meghatározott minimum pontszám: 390 pont

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.  Az egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés esetén a hallgatói jogviszony létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik az egészségügyi (egészségi, mentális és fizikai) alkalmasság megállapítása. Az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat részeként történik a kar költségére. A jelentkező kizárólag jelen bekezdés szerinti vizsgálaton alkalmas értékelés esetében létesíthet jogviszonyt az Egyetemmel. A vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek.

Tovább a szak felvételizőknek szóló oldalára

Felvételi irányszám

5<55

Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi biológia tárgyból emelt szintű érettségi fizika vagy kémia tárgyból
Hallgatóink mondták

Karunkon jelenleg 3500 hallgató folytat tanulmányokat, magyar, német és angol programon, 64 országból. Hallgatóink, végzett hallgatóink kisfilmjei elérhetőek a honlapunkon.

Tudni szeretnéd milyen egyetemistának lenni a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán? Ismerd meg hallgatónkat, és kérdezz bátran tőlük: kollégiumokról, tárgyakról, hallgatói életről, külföldi cseregyakorlatokról, hallgatói szervezetekről, nyelvtanulási lehetőségekről, a városról, a hallgatói életről.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Marketing Osztály
Stratégiai Marketing és Toborzó Iroda

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tel: +36 72 536001/31129

      +36 72 536 206

E-mail: info@aok.pte.hu

felvi.aok.pte.hu

Facebook

Instagram

Youtube

Intézményi pontok - 2024

Emelt szintű érettségi

Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.

Nyelvvizsga/nyelvtudás

 • B2-es szint: 28 pont

 • C1-es szint: 40 pont

Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal igazolt nyelvtudás angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy portugál nyelvből. Több nyelvvizsga esetén az ezen a jogcímen megszerezhető többletpontok összege nem haladhatja meg a maximálisan megállapított 40 pontot.

Tanulmányi és művészeti versenyek

A jelentkező biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból az (a)-(c) pontokban felsorolt tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján jogosult intézményi pontra. A jelentkező azonos tárgyból több, az (a)-(c) pontokban felsorolt versenyen elért eredménye alapján is szerezhet ezen a jogcímen intézményi pontot, de azonos tárgyból versenytípusonként legfeljebb egy eredmény alapján jogosult intézményi többletpontra és az ezen a jogcímen szerzett pontjainak összege nem haladhatja meg az 50 intézményi pontot.

 

Az intézményi többletpontok az alábbiak szerint számolódnak, amelyet a jelentkező a versenyen kiadott oklevél/igazolás benyújtásával köteles igazolni:

(a) Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV):

 • 1-10. hely- 50 pont
 • 11-20. hely- 30 pont
 • 21-30. hely: 20 pont

(b) Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezés:

 • nagydíjas- 30 pont
 • első díjas- 20 pont

(c) OTDK Konferencia középiskolás szekció (orvos- egészségtudomány szekció):

 • 1. helyezett – 50 pont
 • 2. helyezett – 35 pont
 • 3. helyezett- 25 pont
 • különdíjas- 25 pont

Sporteredmények

Sporteredmény – legfeljebb 30 pont

 • 1. helyezés: 30 pont
 • 2. helyezés: 20 pont
 • 3. helyezés: 10 pont

A következő versenyek vehetők figyelembe:

 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
 • Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb szintűként elismert országos bajnokságon elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
 • a Nemzetközi Olimplai Bizottság által elismert sportágban, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Szakképesítés, korábbi tanulmányok

A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező az alábbiak szerint lehet jogosult intézményi pontokat szerezni:

(a) BSc diploma esetén:

 • 4,51-5,0 átlag: 20 pont
 • 3,51-4,50 átlag: 10 pont
 • 2,00-3,50 átlag: 5 pont

(b) Osztatlan képzésen szerzett és MSc diploma esetén:

 • 4,51-5,0 átlag: 30 pont
 • 3,51-4,50 átlag: 20 pont
 • 2,00-3,50 átlag: 10 pont

 

Az ezen jogcímen szerzett pontok összege nem haladhatja meg a 30 pontot.

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség – legfeljebb 40 pont
A jelentkező a következő esetekben, a megfelelő igazolások benyújtása esetén jogosult intézményi pontra:
a) A hátrányos helyzetű jelentkezőt 40 intézményi pont illetheti meg.
b) A fogyatékossággal élő jelentkezőt 20 intézményi pont illetheti meg.
c) A gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő jelentkező, vagy aki hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik esetében 40 intézményi pont illetheti meg a jelentkezőt.

A benyújtandó igazolásokról bővebb információ: Esélyegyenlőség 

 Amennyiben a jelentkező több jogcímen is jogosult az esélyegyenlőség alapján adható intézményi pontokra, akkor sem haladhatja meg az ezen a jogcímen adható pontok összege a 40 intézményi pontot.  

A jelentkezőt az egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelmények alól a vonatkozó jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban foglaltakon felüli további mentesség, illetve kedvezmény nem illeti meg.

Munkatapasztalat

Egészségügyi vagy szociális szolgáltatónál, legalább egybefüggően 6 hónap időtartamban (legalább 700 óra) a Kar felvételi honlapján közzétett és folyamatosan elérhető listájában szereplő FEOR-kódot tartalmazó munkáltatói igazolással és munkaköri leírással igazolt egészségügyi ágazatspecifikus munkakörben végzett tevékenység. A jelentkező több munkáltatónál és több FEOR-kód szerinti tevékenységi körben is teljesítheti egybefüggően az elvárt időtartamot, de az ezen a jogcímen szerzett intézményi pontjainak száma nem haladhatja meg a 15 pontot. A 15 intézményi pont kizárólag a fenti minimum követelmények együttes teljesülése esetén adható, részpontszámok megállapítására nincs lehetőség.

Beiskolázási és pályaorientációs rendezvények, szakmai programok

1. Kari szervezésű rendezvények – legfeljebb 15 intézményi pont adható

a) Tudomány, ami összeköt tanulmányi verseny

• 1-3. helyezés – 15 pont

• 4-6. helyezés – 10 pont

• 7-10. helyezés – 5 pont

• Különdíjas – 15 pont

 

b) Dr. Szentágothai János biológia verseny:

 • 1-3. helyezés – 15 pont
 • 4-6. helyezés – 10 pont
 • 7-10. helyezés – 5 pont
 • Különdíjas – 15 pont

 

c) Brain Bee tanulmányi verseny:

 • 1-3. helyezés – 15 pont
 • 4-6. helyezés – 10 pont
 • 7-10. helyezés – 5 pont
 • Különdíjas – 15 pont

 

d) Szakirányú kari szervezésű előkészítő programokon való részvétel – legfeljebb 15 pont

 • Felvételi előkészítő tanfolyam (minimum féléves időtartamú) – 10 pont
 • Tavaszi felvételi előkészítő tábor – 5 pont
 • Őszi felvételi előkészítő tábor – 5 pont
 • Középiskolások Hete nyári felkészítő tábor – 10 pont.

 

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.

Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.

A Kar által szervezett több versenyen vagy rendezvényen való részvétel esetén az ezen a jogcímen megszerezhető intézményi pontok összege nem haladhatja meg a maximálisan megállapított 15 pontot.

Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.
 
Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.
 
A Kar által szervezett több versenyen vagy rendezvényen való részvétel esetén az ezen a jogcímen megszerezhető intézményi pontok összege nem haladhatja meg a maximálisan megállapított 15 pontot.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a sorszámmal ellátott okleveleket fogadjuk el!

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.

Szóbeli felvételi

Szóbeli felvételi alkalmassági vizsga – legfeljebb 50 pont

 

Bővebb információ a jelentkezési időszak kezdetét legalább hat hónappal megelőzően a Kar honlapján található (https://felvi.aok.pte.hu/hu).

Tanulmányi pontok - 2024

Érettségi eredmények átlaga

A szakra való jelentkezéskor elfogadott 5. érettségi vizsgatárgyak X-szel vannak jelölve a táblázatban.

 

 Érettségi vizsgatárgy Elfogadott
Bármely vizsgatárgy  
Nemzetiségi nyelv és irodalom x
Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv x
Latin nyelv x
Fizika x
Kémia x
Biológia x
Földrajz x
Ének-zene  
Vizuális kultúra  
Testnevelés x
Filozófia x
Evangélikus hittan  
Katolikus hittan  
Református hittan  
Természettudomány x
Dráma  
Mozgóképkultúra és médiaismeret x
Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) x
Célnyelvi civilizáció  
Belügyi rendészeti ismeretek  
Gazdasági ismeretek  
Judaisztika  
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete  
Honvédelmi alapismeretek  
Digitális kultúra x
Állampolgári ismeretek x
Közigazgatási ismeretek  
Fenntarthatóság x
Bibliaismeret - baptista hittan  
Rajz és vizuális kultúra  
Informatika x
Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) x
Katonai alapismeretek  
Emberismeret és etika x
Társadalomismeret x
Ember- és társadalomismeret, etika x
Utazás és turizmus  
Művészettörténet  
Népművészet  
Pszichológia x
Nemzetiségi nyelv  
Ábrázoló és művészeti geometria  
A magyar népzene alapjai  
Hangtani és akusztikai ismeretek  
Hangkultúra  
A sajtó és nyilvánosság   
Anyanyelvi kommunikáció   
Buddhista vallás   
Csillagászat   
Diakónia, ápolástan  x
Épületgépészet alapjai   
Euritmia   
Európai uniós ismeretek   
Folklórismeret   
Gépírás és információkezelés   
Ikonfestés elmélete és gyakorlata   
Környezettan   
Közlekedésépítő alapismeretek   
Művészetek története   
Mentálhigiéniai ismeretek  x
Mikrobiológia  x
Pszichológia  x
Pünkösdista hittan   
Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben  x
Tánc- és mozgásművészet   
Vendégfogadói ismeretek   
Zenei angol, zene angolul   
Angol irodalom   
Egészségügyi ismeretek x
Egészségügyi technikai ismeretek x
Szociális ismeretek x
Pedagógiai ismeretek x
Képző- és iparművészeti ismeretek  
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek  
Épületgépészeti ismeretek  
Kohászati ismeretek  
Távközlési ismeretek  
Informatikai ismeretek  
Vegyipari ismeretek  
Vegyész ismeretek  
Könnyűipari ismeretek  
Faipari ismeretek  
Környezetvédelmi ismeretek  
Közgazdasági ismeretek  
Kereskedelmi ismeretek  
Vendéglátóipari ismeretek  
Turisztikai ismeretek  
Optikai ismeretek  
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek  
Mezőgazdasági ismeretek  
Kertészeti és parképítési ismeretek  
Földmérési ismeretek  
Élelmiszeripari ismeretek x
Sport ismeretek  
Rendészeti és közszolgálati ismeretek  
Közművelődési ismeretek  
Vízügyi ismeretek  
Honvédelmi ismeretek  
Bányaművelési ismeretek  
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek  
Gépgyártás-technológiai ismeretek  
Mechatronikai ismeretek  
Automatikai és elektronikai ismeretek  
Közlekedésautomatikai ismeretek  
Magas- és mélyépítési ismeretek  
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek  
Nyomdaipari technikai ismeretek  
Kiadványszerkesztési ismeretek  
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek  
Vasútgépészeti ismeretek  
Hajózási technikai ismeretek  
Irodai ügyviteli ismeretek  
Idegennyelvű ügyviteli ismeretek  
Fodrászati ismeretek  
Kozmetikai ismeretek  
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek  
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek  
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek  
Postaforgalmi ismeretek  
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek  
Egyházzenész-ismeretek  
Gyakorlatosszínész-ismeretek  
Jazz-zenész-ismeretek  
Klasszikuszenész-ismeretek  
Népzenész-ismeretek  
Szórakoztatózenész-ismeretek  
Táncos ismeretek  
Artista ismeretek  
Egészségügy ismeretek x
Szociális alapismeretek x
Pedagógia ismeretek  
Képző- és iparművészet ismeretek  
Hang-, film- és színháztechnika ismeretek  
Épületgépészet ismeretek  
Kohászat ismeretek  
Távközlés ismeretek  
Informatika ismeretek  
Vegyipar ismeretek  
Könnyűipar ismeretek  
Faipar ismeretek  
Közgazdaság ismeretek  
Kereskedelem ismeretek  
Vendéglátóipar ismeretek  
Turisztika ismeretek  
Optika ismeretek  
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek  
Mezőgazdaság ismeretek  
Kertészet és parképítés ismeretek  
Földmérés ismeretek  
Élelmiszeripar ismeretek  
Sport ismeretek  
Rendészet ismeretek  
Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek  
Bányászat ismeretek  
Gépészet ismeretek  
Villamosipar és elektronika ismeretek  
Építőipar ismeretek  
Nyomdaipar ismeretek  
Közlekedésépítő ismeretek  
Közlekedés ismeretek  
Közlekedésgépész ismeretek  
Ügyvitel ismeretek  
Szépészet ismeretek  
Mezőgazdasági gépész ismeretek  
Oktatási alapismeretek  
Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
Egészségügyi alapismeretek x
Építészeti és építési alapismeretek  
Informatikai alapismeretek  
Vegyipari alapismeretek  
Könnyűipari alapismeretek  
Faipari alapismeretek  
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek  
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)  
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)  
Közgazdasági-marketing alapismeretek  
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek  
Mezőgazdasági alapismeretek  
Élelmiszer-ipari alapismeretek  
Rendészeti alapismeretek  
Gépészeti alapismeretek  
Elektronikai alapismeretek  
Nyomdaipari alapismeretek  
Közlekedési alapismeretek  
Ügyviteli alapismeretek  
Egyházzenész ismeretek  
Gyakorlatos színész ismeretek  
Jazz-zenész ismeretek  
Klasszikus zenész ismeretek  
Népzenész ismeretek  
Szórakoztató zenész ismeretek  
Artista II. ; Akrobata  
Artista II. ; Légtornász  
Artista II. ; Zsonglőr   
Artista II. ; Egyensúlyozó   
Artista II. ; Bohóc  
Artista II. ; Társulati artista  
Egyházzenész II. ; Kántor énekvezető  
Egyházzenész II. ; Kántor kórusvezető  
Egyházzenész II. ; Kántor orgonista  
Egyházzenész II. ; Kántor gitáros  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Fafúvós  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Rézfúvós  
Hangszerkészítő és -javító II.; Vonós  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Pengetős  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Orgonaépítő  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Zongora   
Hangszerkészítő és -javító II. ; Cimbalom  
Jazz zenész II.  ; Jazz énekes  
Jazz zenész II. ; Fafúvós  
Jazz zenész II. ; Rézfúvós  
Jazz zenész II. ; Húros-vonós  
Jazz zenész II. ; Billentyűs  
Jazz zenész II. ; Ütős  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Divatstílus- és jelmeztervező  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Festő  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Szobrász  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Kerámiaműves  
Képző- és iparművészeti munkatárs  ; Művészeti grafikus  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti és médiafotográfus  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Mozgóképi animáció tervező  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Ötvös  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Textilműves  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Üvegműves  
Klasszikus zenész II.  ; Hangkultúra   
Klasszikus zenész II. ; Fafúvós  
Klasszikus zenész II. ; Rézfúvós  
Klasszikus zenész II.  ; Húros-vonós   
Klasszikus zenész II. ; Billentyűs  
Klasszikus zenész II. ; Ütős  
Klasszikus zenész II. ; Magánénekes  
Klasszikus zenész II. ; Zeneelmélet-szolfézs  
Klasszikus zenész II.  ; Zeneszerzés   
Közművelődési munkatárs;   
Népi kézműves ; Csipkekészítő  
Népi kézműves ; Faműves fajátékkészítő  
Népi kézműves ; Fazekas  
Népi kézműves ; Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő  
Népi kézműves ; Fonottbútor készítő  
Népi kézműves ; Kézi és gépi hímző  
Népi kézműves ; Szőnyegszövő  
Népi kézműves ; Takács  
Népi kézműves ; Nemezkészítő  
Népi kézműves ; Szíjgyártó-nyerges  
Népi kézműves ; Mézeskalács díszítő  
Népi kézműves ; Kékfestő  
Népi kézműves ; Népi bőrműves  
Népi kézműves ; Papucskészítő  
Népzenész II. ; Népi énekes  
Népzenész II. ; Fafúvós  
Népzenész II. ; Húros/vonós  
Népzenész II. ; Billentyűs  
Népzenész II. ; Ütős  
Pedagógiai munkatárs ; Pedagógiai asszisztens  
Pedagógiai munkatárs ; Gyógypedagógiai asszisztens  
Színész II. ; Bábszínész  
Színész II. ; Színházi- és filmszínész  
Színész II. ; Pantomimes  
Szórakoztató zenész II. ; Énekes szólista  
Szórakoztató zenész II. ; Fafúvós  
Szórakoztató zenész II. ; Rézfúvós  
Szórakoztató zenész II. ; Húros/vonós  
Szórakoztató zenész II. ; Billentyűs  
Szórakoztató zenész II. ; Ütős  
Táncos II. ; Klasszikus balett-táncos  
Táncos II. ; Kortárs-, modern táncos  
Táncos II. ; Néptáncos  
Táncos II. ; Színházi táncos  
Bányaipari technikus;   
Fluidumkitermelő technikus;   
Kohász- és öntésztechnikus; Kohász, Öntész;  
Fogtechnikus;   
Optikus;   
Általános ápoló;   
Egészségügyi asszisztens; Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radiográfiai asszisztens;  
Egészségügyi laboráns; Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens;  
Gyakorló ápoló;   
Csecsemő- és gyermek- ápoló;   
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens; Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, Mikrobiológiai szakasszisztens;  
Ortopédiai műszerész;   
Perioperatív szakasszisztens; Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens;  
Radiográfiai szakasszisztens; CT/MR szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens, Intervenciós szakasszisztens, Sugárterápiás szakasszisztens;  
Rehabilitációs terapeuta; Fizioterápiás asszisztens, Gyógymasszőr;  
Szövettani szakasszisztens; Citológiai szakasszisztens, Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens;  
Mentőápoló;   
Automatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, Gyártástechnika;  
Elektronikai technikus;   
Erősáramú elektrotechnikus;   
Ipari informatikai technikus;   
Közlekedés-automatikai technikus;   
Bor- és pezsgőgyártó technikus;   
Élelmiszer-ellenőrzési technikus;   
Élelmiszeripari gépésztechnikus;   
Erjedés- és üdítőital-ipari technikus;   
Húsipari technikus;   
Sütő- és cukrászipari technikus;   
Tartósítóipari technikus;   
Tejipari technikus;   
Hídépítő és -fenntartó technikus;   
Magasépítő technikus;   
Mélyépítő technikus;   
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus;   
Épületgépész technikus;   
Faipari technikus;   
Pénzügyi-számviteli ügyintéző;   
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző;   
Gépész technikus; CAD-CAM, Ipar Vegyipar;  
Gépgyártás-technológiai technikus;   
Légijármű-műszerész technikus;   
Légijármű-szerelő technikus;   
Vasútijármű-szerelő technikus;   
Fegyvergyártó szaktechnikus;   
Fegyverműszerész technikus;   
Fegyveroptikai szaktechnikus;   
Honvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő;  
Honvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikus;  
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus;   
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus;   
Szoftverfejlesztő és -tesztelő;   
Távközlési technikus;   
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztika;  
Kereskedő és webáruházi technikus;   
Környezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelem;  
Vízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet;  
Hajózási technikus;   
Kocsivizsgáló technikus;   
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus;   
Közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi;  
Logisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás;  
Postai üzleti ügyintéző;   
Divat-, jelmez- és díszlettervező; Divattervező, Jelmez- és díszlettervező;  
Könnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar;  
Dekoratőr;   
Fotográfus; Kreatív fotográfus, Művészeti fotográfus;  
Grafikus;   
Mozgókép- és animációkészítő;   
Nyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozó;  
Hangtechnikus;   
Színház- és rendezvénytechnikus; Porondtechnikus, Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítás-technikus, Színpadi vizuáltechnikus, Színpad-technikus;  
Erdésztechnikus; Vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás  
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus;   
Kertésztechnikus; Dísznövény-termesztő, virágkötő, Gyógynövénytermesztő, Gyümölcstermesztő, Parképítő és -fenntartó, Zöldségtermesztő;  
Mezőgazdasági gépésztechnikus;   
Mezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, Növénytermesztő;  
Oktatási szakasszisztens;   
Közszolgálati technikus; Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus;  
Rendőr tiszthelyettes; Bűnügyi, Határrendészeti, Közlekedési, Közrendvédelmi;  
Alternatív járműhajtási technikus;   
Gépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, Szerviz;  
Ipari szerviztechnikus;   
Járműipari karbantartó technikus;   
Mechatronikai technikus;   
Fitness-wellness instruktor;   
Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező;   
Fodrász;   
Kéz- és lábápoló technikus; Kézápoló és köröm-kozmetikus, Speciális lábápoló;  
Kozmetikus technikus;   
Kisgyermek-gondozó, -nevelő;   
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens;   
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó;   
Szociális és rehabilitációs szakgondozó;   
Cukrász szaktechnikus;   
Szakács szaktechnikus;   
Turisztikai technikus; Idegenvezető, Turisztikai szervező;  
Vendégtéri szaktechnikus;   
Gumiipari technikus;   
Műanyag-feldolgozó technikus;   
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozó;  
Vegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányító;  

Középiskolai eredmények

A szakra való jelentkezéskor elfogadható 5. választható tantárgyak (amit minimum két évig tanult) X-szel vannak jelölve a táblázatban.

 

Tantárgy Elfogadott
Bármely tantárgy  
Idegen nyelv (második vagy harmadik) x
Etika  
Biológia – egészségtan x
Biológia x
Fizika x
Kémia x
Földrajz x
Ének-zene  
Vizuális kultúra  
Informatika x
Digitális kultúra x
Technika, életvitel és gyakorlat  x
Testnevelés és sport x
Állampolgári ismeretek x
Természettudomány x
Dráma és színház  
Mozgóképkultúra és médiaismeret  
Dráma és tánc  
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek x
Filozófia x
Tánc és mozgás  
Magyar mint idegen nyelv  
Családi életre nevelés x
Jelenismeret  
Katonai alapismeretek  
Pénzügyi és gazdasági kultúra  
Vállalkozzunk  
Munkapiac  
Etikus vállalkozói ismeretek  
Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek  
Saktika (sakk-matematika)  
Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára  
Belügyi rendészeti ismeretek  
Iskolai labdarúgás  
Karate  
Honvédelmi alapismeretek  
Közigazgatási ismeretek  
Gazdasági és pénzügyi kultúra  
Tanulásmódszertan  
Fenntarthatóság x
Hittan  
Bármely szakmai vagy művészeti tantárgy x
Bármely ágazati szakmai tantárgyak x
Konkrét szakmai vagy művészeti tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet stb.) felsorolása  
Konkrét ágazati szakmai tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet stb.) felsorolása  

 

Érettségi pontok - 2024

 A szakra való jelentkezéskor elfogadható két érettségi vizsgatárgy, aminek százalékos eredményéből az érettségi pont tevődik össze.

 

1. érettségi vizsgatárgy

biológia (E)

2. érettségi vizsgatárgy

kémia, fizika (E)

 

 

Jó egyetemet választottatok.
Volt ÁOK-os hallgatónktól