Fogorvos osztatlan

Általános Orvostudományi Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
5 év (10 szemeszter)

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
5<50

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 408, NK: 458

Költségtérítés összege
NK:1.350.000 Ft/félév

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)

A gyógyítást választanád hivatásodul? Az Orvostudományi Karon kiemelkedő tudást szerezhetsz, mely tudásodat át is adhatod. A fogorvosi hivatás vállalásával egyszerre gyógyíthatsz és kutatással támogathatod a betegségek elleni harcot. Karunkon indíthatod el karrieredet és megalapozhatod leendő szakmai kapcsolataidat .

Oklevélben szereplő képzettség neve
fogorvos, doctor medicinae dentarie (dr. med. dent.)
Képzés célja

A szak képzési célja olyan fogorvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, orvosi szemlélet és magatartás alapján képesek részt venni az egészségügyi ellátásban, és fogorvosi tevékenységük folytatása során messzemenően figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítése után választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végeznek.

Képzési jellemzők

A képzésről

Képzési forma: csak nappali tagozat

Képzési idő: 10 szemeszter (5 év)

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, önköltséges

Átlagos heti óraszám: 25-30 óra, szemeszterenként: 350-420 óra

A képzés felépítése

Alapozó modul (1-2. évfolyam): alapvető életfolyamatok, az egészséges emberi test szerkezete + alapozó háttérterületi tárgyak, orvosi angol és latin nyelv.

Preklinikai modul (3. évfolyam): kóros elváltozások, a beteg emberi test, kórokozók, gyógyszertan alapjai, propedeutikai tárgyak révén kapcsolatba kerül a hallgató a beteggel.

Klinikai modul (4-5. évfolyam): ízelítő a fogorvosi szakág ismeretanyagából, a betegekkel közvetlen kapcsolatban. A foglalkozások zöme itt már gyakorlati, elsősorban a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán zajlanak.

Kötelező nyári szakmai gyakorlatok: fogászati gyakorlatok az 1., 3., 4. év végén.

 

A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait; képesek ezen ismereteket az alapellátási gyakorlatban alkalmazni. Megismerik a fontosabb és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, a fogászatban alkalmazott anyagokat, ezek főbb jellemzőit, a gyakoribb fog- és szájbetegségek, általános betegségek szájban megnyilvánuló tüneteit, képesek dönteni a fogorvosi beavatkozásról, továbbá az általános orvoshoz, szakorvoshoz történő utalásról vagy egyéb intézkedésről.

 

A képzés végére a jelöltek rendelkeznek mindazon manuális készségekkel is, amelyek alkalmassá teszik a fogorvosi alapellátás végzésére, megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlattal az alapellátásban a fogorvosi munkához szükséges klinikai és műszeres vizsgálómódszerek alkalmazására, értékelésére, a vizsgálatok eredményeiből történő helyes következtetések levonására, kellő fogtechnikai ismeretekkel a fogtechnikai munkák ellenőrzésére és a kész fogművek elbírálására. Elsajátítják a következő fogászati klinikai ismereteket és képességeket: preventív fogászat, megtartó fogászat, szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás. Az ötéves fogorvosképzést követően a jelöltek fogorvosdoktori diplomát kapnak

Tovább a szak felvételizőknek szóló honlapjára.

Főbb témakörök

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 125 – 159 kredit

Alapozó ismeretek: 80 – 100 kredit

alapozó tantárgyak (fizika, kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia, szövettan, fejlődéstan), molekuláris biológia (biokémia), patológia (általános és orális patológia, általános és orális patofiziológia, általános és orális mikrobiológia), funkcionális biológia (fiziológia, orális biológia), magatartástudomány (pszichológia, szociológia, etika)

Előkészítő klinikai ismeretek: 45 – 59 kredit

bevezetés a klinikai módszerekbe (belgyógyászat, sebészet, fogászati preklinikum), diagnosztika (laboratóriumi diagnosztika, patológiai diagnosztika, diagnosztikus képalkotó eljárások, általános és orális radiológia), népegészségtan (gazdasági ismeretek), gyógyszertan (farmakoterápia, toxikológia)

A szakmai törzsanyag ismeretkörei 115 – 131 kredit

Klinikai ismeretek: 25 – 31 kredit

a megbetegedések és terápiájuk komplex ismerete (orvosi genetika, belgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, szájnyálkahártyabetegségek, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, oxiológia stb.), továbbá választható ismeretek.

Fogászati klinikai modul: 90 – 100 kredit

preventív fogászat, oralis diagnosztika, megtartó fogászat (konzerváló fogászat, endodontia, parodontológia stb.), szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás, továbbá választható ismeretek. A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15%.

Diplomamunka: 20 kredit

Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények: Orvosi szaknyelvi C típusú vizsga angol nyelvből az abszolutórium megszerzésének egyik feltétele.

Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga – bármely olyan élő világnyelvből, amelyben az orvostudománynak tudományos szakirodalma van (kiemelten: angol) – diploma elnyerésének feltétele.

A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt, mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti.

Képzés helyszíne(i)
Pécs (7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Felvételi követelmény: biológia tárgyból emelt szintű érettségi vizsga és kémia vagy fizika tárgyból emelt szintű érettségi vizsga megléte. 

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszám) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy a ponthatár – jellemzően a szakos kapacitás okán – a megadott pontszám-követelménytől eltérhet. Fogorvos szak esetén a meghatározott minimum pontszám: 390 pont

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.  Az egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés esetén a hallgatói jogviszony létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik az egészségügyi (egészségi, mentális és fizikai) alkalmasság megállapítása. Az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat részeként történik a kar költségére. A jelentkező kizárólag jelen bekezdés szerinti vizsgálaton alkalmas értékelés esetében létesíthet jogviszonyt az Egyetemmel. A vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek.

Tovább a szak felvételizőknek szóló oldalára

Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi biológia tárgyból
emelt szintű érettségi fizika vagy kémia tárgyból
Hallgatóink mondták

Karunkon jelenleg 3500 hallgató folytat tanulmányokat, magyar, német és angol programon, 64 országból. Hallgatóink, végzett hallgatóink kisfilmjei elérhetőek a honlapunkon.

Tudni szeretnéd milyen egyetemistának lenni a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán? Ismerd meg hallgatónkat, és kérdezz bátran tőlük: kollégiumokról, tárgyakról, hallgatói életről, külföldi cseregyakorlatokról, hallgatói szervezetekről, nyelvtanulási lehetőségekről, a városról, a hallgatói életről.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tel: +36 72 536001/31129

      +36 72 536 206

E-mail: info@aok.pte.hu

felvi.aok.pte.hu

Facebook

Instagram

Youtube