Fizioterápia mesterszak

Egészségtudományi Kar

Fizioterápia mesterszak

2023-ban nem indul nappali képzés!

2020-tól már Zalaegerszegen is!

Várjuk azon gyógytornász főiskolai szintű szak hallgatóit akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
3 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:400 000 Ft (teljes költség) (Pécs, Zalaegerszeg)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
Pécs Á: 15-20 fő, K:10-15 fő; Zeg Á: 15-17 fő, K 10-15 fő

Legutóbbi ponthatár
LK: 50 (Pécs), LÁ: 54 (Pécs), LK: 50 (Zalaegerszeg), LÁ: 58 (Zalaegerszeg)

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles fizioterapeuta
Képzés célja

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében.

Képesek a legújabb szakterületi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

A képzési idő félévekben: 3 félév 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit 

 

A szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 2-4 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit;
 • egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;
 • elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit;
 • fizioterápia és mozgástudományok 30-35 kredit. 

 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely olyan élő nyelvből, amelyen a fizioterápiának tudományos szakirodalma van. 

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai klinikai gyakorlat a képzés harmadik félévében egészségügyi intézményben mozgásszervi, légzési, keringési, neurológiai vagy egyéb klinikai területen, felügyelet mellett végzett önálló szakmai munkavégzés.

Főbb témakörök

Főbb tantárgycsoportok: 

 • Emelt szintű természettudományi alapozó ismeretek:(bio)fizikai, biomechanikai ismeretek, idegélettani ismeretek, kutatás-módszertani ismeretek, klinikai pszichológiai ismeretek. 
 • Társadalomtudományi alapozó ismeretek: jogi ismeretek, intézményvezetési és igazgatási ismeretek, minőségbiztosítási ismeretek, tanulás-, tanítás-módszertani, pedagógiai ismeretek. 
 • Egészségtudományi alapozó ismeretek: kiegészítő táplálkozástudományi ismeretek, motoros kontroll és motoros tanulás ismeretei. 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 

Emelt szintű gyógyszertani ismeretek, komplex mozgásszervi klinikai ismeretek, emelt szintű neurológiai klinikai ismeretek, neurológiai fejlesztő eljárások ismerete, emelt szintű kardiorespiratórikus klinikai ismeretek, alkalmazott terhelés-élettani ismeretek, emelt szintű rehabilitációs és gyógyászati segédeszköz-ellátási ismeretek, emelt szintű specifikus mozgásszervi és neurológiai képalkotó diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai ismeretek, fizioterápiás differenciáldiagnosztikai ismeretek, evidencián alapuló aktív mozgásterápiás módszerek klinikai alkalmazása és tudományos háttere, evidencián alapuló passzív - manuális módszerek klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése, klinikai neuropszichológiai ismeretek. 

Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek: 

elektro- és egyéb fizioterápiás gyógymódok klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése; mozgáskoordinációt és propriocepciót fejlesztő eljárások gyakorlati és tudományos ismeretei; terhelhetőséget fejlesztő módszerek klinikai alkalmazása és tudományos ismeretei; integrált klinikai gyakorlat, alkalmazott kutatás; intenzív terápia, kardiorespiratórikus rehabilitáció és neurológia a csecsemő- és gyermekgyógyászatban; sportfizioterápiás, ergoterápiás és gyógypedagógiai ismeretek.

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.) PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.)
Ösztöndíjak

Juttások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász szak.

Felvételi tárgyak

felvételi elbeszélgetés

fizioterápia (Pécs) felvételi elbeszélgetés M N A/K 2021.06.14-18.
fizioterápia (Zalaegerszeg) felvételi elbeszélgetés M N A/K 2021.06.14-18.

fizioterápia (Pécs) felvételi elbeszélgetés M L A/K 2021.06.14-18.
fizioterápia (Zalaegerszeg) felvételi elbeszélgetés M L A/K 2021.06.14-18. 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász szak.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Felvételi irányszám

Pécs Á: 15-20 fő, K:10-15 fő; Zeg Á: 15-17 fő, K 10-15 fő

Felvételi követelmények
Gyógytornász gyógytornász-fizioterapeuta főiskolai vagy BSc végzettség Felvételi szakmai elbeszélgetés
Elhelyezkedési területek

 

Betegellátás, oktatás, kutatás területén lehet elhelyezkedni.

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Egy percét se bánom az itt el töltött évekből
Volt ETK-s hallgatónktól