Fizikus mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Természettudományi Kar

Fizikus mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

A jelentkező jellemző tulajdonságai a kreativitás, rugalmasság, a probléma felismerő és megoldó készség, az intuíció, a módszeresség és adatfeldolgozási képesség. Törekszik a modern fizika új eredményeinek megismerésére és minél szélesebb körű alkalmazására. Szakterületén megkülönbözteti a tudományosan megalapozott és a kellően alá nem támasztott állításokat.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév + 200 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 92, NK: n.i., NK (angol): n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles fizikus
Képzés célja

A képzés célja természettudományos szakemberek képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti értelmezésére, magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényeken alapuló eljárásokra és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott berendezéseket, jártasak az informatika fizikát érintő területeiben, bekapcsolódhatnak alapkutatást végző, illetve alkalmazott fejlesztõi csoportok tevékenységébe, bekapcsolódhatnak a fizika és határterületeinek felsõfokú oktatásába, a siker esélyével jelentkezhetnek PhD képzésre az egyetemek doktori iskoláiba. 

Képzési jellemzők

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

A fizika alaptudomány jellegéből következően központi helyet foglal el a természet- és műszaki tudományok között. Az informatika, modern méréstechnika és orvosi diagnosztika ma is közvetlen kapcsolatban áll a fizikával, így az ipari és műszaki alkalmazási területen is közvetlen előnyöket nyújtanak az erős fizikai alapok.

Tapasztalataink alapján a magas színvonalú fizikai és informatikai jártasság komoly előnyt jelent a "pusztán" informatikai jártassággal rendelkezőkhöz képest. A kutatói affinitással rendelkezők bekapcsolódhatnak a karon folyó kísérleti és elméleti kutatásokba, megalapozva doktori iskolákban történő továbbképzésüket. 

Főbb témakörök

A szakirány nélküli képzésben a következő témakörök szerepelnek: atom- és molekulafizika, kvantumrendszerek fizikája, optika és lézerfizika, részecske- és magfizika. 

  • Az alkalmazott fizika szakirány témakörei: anyagtudomány, optika, optoelektronika, lézerfizika, nanofizika, biológiai anyagtudományok
  • Az informatikus fizika szakirány témakörei: modern programozási módszerek, számítógépes szimulációk a fizikában, infokommunikációs hálózatok, számítógép-architektúrák, és elektronika, mérésvezérlés, adatkezelés

Minden szakirány tartalmazza annak lehetőségét, hogy a hallgató a nagyszámú választható tárgyból egyénileg alakítsa ki képzési profilját.

Képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Szakirányok, specializációk

Választható specializációk:

  • alkalmazott fizika
  • informatikus fizika
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alábbi területeken szereztek felsőfokú végzettséget: fizika, kémia, környezettan, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, anyagmérnöki, műszaki informatika, matematika, természettudományi képzési terület egyéb szakjai fizika tanári szakiránnyal.  

Felvételi irányszám

NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
Elhelyezkedési területek

A szakot elvégzők számára bőséges elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró, magas szintű természettudományos és műszaki ismereteket feltételező modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások gyors ütemben kiépülő területei.

Az elmélyült természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző és tanácsadással foglalkozó cégeknél. A tanulmányaikat befejezők analitikai képességgel rendelkező programozóként, komplex információs rendszerek fejlesztőiként és üzemeltetőiként helyezkedhetnek el.

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Fizikai Intézet honlapján található: https://www.ttk.pte.hu/karunkrol/intezetek/fizikai-intezet

A diploma megszerzése utáni könyebb elhelyezkedés reményében érdemes már az egyetemi képzés során kijelölni egy irányvonalat, hogy a későbbiekben a szakterületükön belül mivel kívánnak foglalkozni és ahhoz kapcsolódóan vegyenek részt valamilyen szakmai munkában, kutatásban.
Volt TTK-s hallgatónktól