Filozófia, politika, gazdaság alapszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Filozófia, politika, gazdaság alapszak

A szak célja, hogy filozófiai háttérre alapozva komplex társadalomelméleti ismereteket közvetítsen, szembehelyezkedve a tudományok egyre fokozódó szétaprózódásával, melynek következtében az egyes diszciplínák között, illetve azok határán komoly fehér foltok keletkeznek. Ezt felismerve több nagy nyugati egyetem is elindított különböző integratív képzéseket. A Filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak kidolgozását az motiválta, hogy az említett nyugati példákhoz hasonló lehetőség a hazai képzési kínálatban is elérhető legyen. Ennek érdekében a társadalomfilozófiai, politológia és gazdaságelméleti ismeretek összekapcsolásával egy olyan szakot hoztunk létre, amely képessé tesz a diszciplináris határok átlépésére. A szakkal szemben két fő elvárást fogalmazunk meg: egyrészt fel kell készítenie arra, hogy a sikeres végzést követően a hallgatók mesterszintű tanulmányokat folytathassanak a filozófia, a politológia vagy a közgazdaságtan terén, másrészt be kell töltenie a fent említett integratív jelleget, melynek kialakításakor erősen támaszkodunk a helyi adottságainkra, sajátosságainkra és erősségeinkre, valamint az egyetemen belül karközi együttműködésekre.

A szakon így egy olyan ismeret-rendszert adunk át a hallgatóknak, amely lehetővé teszi a társadalmi folyamatok komplex tanulmányozását. A képzést azoknak ajánljuk, akiket általában a társadalmi kérdések érdekelnek, és egy ilyen bázist fontosnak tartanak a későbbi filozófiai, politológiai vagy közgazdasági mesterképzési tanulmányaikhoz..


 


Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc

Képzési idő
6 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<40

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kérdésed van?
 • Intézményi pontok - 2024
Oklevélben szereplő képzettség neve
gazdaság és politikai kapcsolatok szakember
Képzés célja

olyan gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi és humán szakterületek ismereteit ötvözve filozófiai, politikatudományi és közgazdasági tudást szereznek. A képzésben az alapvető fogalmi és elméleti ismeretek elsajátítása birtokában képessé válnak a társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok, az ilyen természetű nemzeti és globális kihívások közötti összefüggések interdiszciplináris megközelítésére és értelmezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A tanulmányaikat a 2022/23-as tanévben és azt követően megkezdő hallgatók számára a nyelvvizsga megszerzése nem kötelező csak ajánlott, az oklevél kiállításához.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEI KERETÉBEN

Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal
 • nemzetközi tanulmányok MA
Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismerési eljárás keretében kell megvizsgáltatni
 • filozófia MA
 • nemzetközitanulmányok MA

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE ÁLTAL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

 • marketing MA
 • pénzügy MA
 • vezetés és szervezés MA
Főbb témakörök

Alapozó és általános ismeretek 40-50 kredit

 • filozófia (klasszikus filozófia, civilizáció és műveltség, etika)
 • politikatudomány (politikai alapfogalmak, összehasonlító politikatudomány)
 • közgazdaságtan (közgazdasági gondolkodás alapjai, egyének és intézmények viselkedése, elemzési keretek, modellek)
 • módszertani ismeretek (logika, kutatásmódszertan, statisztika, akadémiai írás)
 • további társadalomtudományi ismeretek (pszichológia, szociológia)

Filozófiai, politikai és gazdasági multi- és interdiszciplináris szakmai ismeretek 60-80 kredit

 • gazdaság- ás társadalomtörténet, politikai és közgazdaságtani eszmetörténet, politikai és gazdaságszociológia, politikai és gazdaságpszichológia
 • politikai filozófia, politikai és gazdasági etika, analitikus filozófia, értékelmélet, esztétika, tudományfilozófia
 • politikai szervezetek és modellek; helyi és központi kormányzás; politikai kommunikáció; nemzetközi politika, geopolitika, biztonságpolitika; közpolitika, állam és közigazgatás; európai integráció, globalizáció és regionalizmus
 • közösségi gazdaságtan, közösségi döntések elmélete; nemzetközi gazdaságtan, fejlődésgazdaságtan; gazdasági rendszerek, intézmények és gazdaságpolitika; kísérleti és viselkedési közgazdaságtan; játékelmélet gazdasági és politikai alkalmazásai; nemzetközi pénzügyek és pénzügyi rendszerek; innováció
 • gazdasági jog, közjog, alkotmánytan, kommunikáció és média
 • haladó módszertani ismeretek (kutatástervezés, ökonometria, nagy adatbázisok elemzése, survey módszerek)

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret

 • a választható szakmaspecifikus ismeretek aránya 30-60 kredit
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

Egy idegen nyelv (angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol) v. magyar v, matematika v. társadalomismeret v. történelem

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.

Felvételi irányszám

10<40

Felvételi követelmények
középszintű szintű érettségi vizsga
Intézményi pontok - 2024

Emelt szintű érettségi

50 pont:

legalább 45%-os vizsgaeredmény esetén (bármely tárgyból szerzett vizsgaeredmény figyelembe vehető)

Nyelvvizsga/nyelvtudás

 • 25 pont: B2 komplex

 • 50 pont: C1 komplex

 • Figyelembe vehető nyelvek: a magyar nyelvtől eltérő, élő idegen nyelvek, valamint a Latin nyelv (kivéve az eszperantó) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirat
 • Egy jelentkező egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra, beleértve az idegen nyelvből tett emelt szintű érettségiért adott intézményi pontszámot is.

Tanulmányi és művészeti versenyek

Megszerezhető intézményi pont: 20-tól 100-ig.

 

Intézményi pontra jogosító versenyek a következők:

 • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV);
 • Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV);
 • Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye,
 • Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV);
 • Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK);
 • Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny;
 • Országos Művészeti Tanulmányi Verseny;
 • Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV);
 • (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK);
 • "Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő;
 • Nemzetközi Tudományos Diákolimpia;
 • V4-es Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntő

 

Bővebb információ: Tanulmányi és művészeti versenyek 

Sporteredmények

Megszerezhető intézményi pont: 10-től 50-ig.

 

Intézményi pontra jogosító sportversenyek a következők:

 • Olimpiai játékok, Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia,
 • Európa-bajnokság,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, Universiadé, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, az Ifjúsági Olimpia,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb szintűként elismert országos bajnokság,
 • valamint a Nemzetközi Olimplai Bizottság által elismert sportágban, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntője.

 

Intézményi pont abban az esetben szerezhető, amennyiben a jelentkező a pontra jogosító eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

 

Az elérhető pontszámokról és az igazolás módjáról bővebb információ ITT (Sporteredmények)

Szakképesítés, korábbi tanulmányok

 • 10 pont: szakképesítés

ha az adott szakképesítés nem képezte érettségi pontszámítás alapját kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány fogadható el.

 • 18 pont: alapképzésben szerzett diploma

 • 12 pont: mesterképzésben szerzett diploma

 • 30 pont: osztatlan képzésben szerzett diploma

 • 3 pont: minden alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben elvégzett 30 kredit után, aki nem rendelkezik oklevéllel

 

Az ezen a jogcímen mindösszesen legfeljebb 30 intézményi pont szerezhető.

Esélyegyenlőség

 • 40 pont: hátrányos helyzetű jelentkező esetében

 • 40 pont: fogyatékossággal élő jelentkező esetében

 • 40 pont: gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő jelentkező, vagy aki hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik

 

A benyújtandó igazolásokról bővebb információ: Esélyegyenlőség 

Munkatapasztalat

10 pont: legalább 6 hónap

 • munkatapasztalat igazolása esetén
 • alábbi FEOR besorolásokért: 22, 23, 24, 252, 253, 26, 27, 33, 34, 35, 364, 371, 373, 411, 413, 419, 522

 

Ezen a jogcímen mindösszesen legfeljebb 10 intézményi pont szerezhető.

Beiskolázási és pályaorientációs rendezvények, szakmai programok

 • 10 pont: személyes / online részvétel a PTE BTK Kreatáborában, amennyiben a jelenléti / online teszten legalább 60%-os eredménnyel teljesít

 • 5 pont: PTE BTK Nyitott órák programján való részvétel

 • 2 pont: PTE BTK szakmai és beiskolázási rendezvényein való részvételért

 

Az intézményi pont feltétele mindhárom esetben a PTE BTK beiskolázási programokért felelős pályázati és beiskolázási dékánhelyettese által aláírt igazolás benyújtása.

 

Ezen a jogcímen mindösszesen legfeljebb 15 intézményi pont szerezhető.

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

25 pont  amennyiben a felvételi pontok számítása nem az érintett oklevélből történik, az azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén

Szóbeli felvételi

Nincs