Festőművész

Művészeti Kar

Festőművész

Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód és a saját szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását. A képzés 2022-től sepsiszentgyörgyi képzési helyszínen is folyik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közreműködésével.


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:950 000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
20 fő (Pécs) / 10 fő (Sepsiszentgyörgy)

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 356, NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles festőművész
Képzés célja

A festőművész képzés célja a vizuális művészetek terén alkotó szakemberek felkészítése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek.

 

Főbb témakörök
 • rajz-festészet,
 • művészeti anatómia és térábrázolás,
 • színtan,
 • ábrázoló geometria,
 • művészettörténet,
 • filozófia,
 • esztétika
Képzés helyszíne(i)
1. Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.) 2. Sepsiszentgyörgy (Románia, 520008 Sepsiszentgyörgy, Kossuth Lajos utca sz.n.)
A képzés tanterve
festo_tanterv_2020.pdf festo_tanterv_2017.pdf festomuvesz_tanterv_2022-09-01.pdf festomuvesz_sepsi.pdf
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK:

Alkalmassági vizsga: A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz, festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).

 

Gyakorlati felvételi vizsga: A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján. A felvételizők hozzanak magukkal minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot, a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb. a festéshez: akvarellt, temperafestéket vagy más vizes alapú festéket, ecsetet stb. (olajfestéket ne hozzanak) a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat.

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei: akt tárgyi környezettel, rajz fejtanulmány festés kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs). 

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei: művészettörténet (írásbeli teszt) otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben. Ajánlott irodalom: Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. képzőművészeti folyóiratok. 

 

FELVÉTELI VIZSGATÁRGYAK ÉS PONTSZÁMOK: A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség. Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg. Gyakorlati vizsga:200 pont. Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont akt tárgyi környezettel, rajz 0-25 pont fejtanulmány festés 0-25 pont, kreatív feladat 0-20 pont. Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja. Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont, művészettörténet (írásbeli teszt) 0-20 pont, otthoni munkák bemutatása 0-55 pont, pályaalkalmassági beszélgetés 0-55 pont.

 

Jelentkezési lap a sepsiszentgyörgyi képzéshez (doc)

Felvételi irányszám

20 fő (Pécs) / 10 fő (Sepsiszentgyörgy)

Felvételi követelmények
Érettségi bizonyítvány képzőművészeti szakközépiskolák tudásanyagának megléte
Elhelyezkedési területek

A diploma hasznosítási területei: alkotó, kiállító festőművész. A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre, jogosult festészeti tervező és kivitelező munka vállalására, valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek tagságára. Jártasságot szerezhetnek még plakát-, kiadvány-, könyv-, reklámtervezésben, rézkarc, litográfia, szitanyomat készítésben, fotó, számítógépes grafika és animáció, látványtervezés, multimédia, videó munkák készítésében, művészeti szakkör vezetésében.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Festő szak, műterem, a kimagasló, sokoldalú egyetem, ahol én is tanultam."

Kapcsolat

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500 / 22825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

http://www.art.pte.hu

 

Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék

SILLÓ BÍBORKA tanszéki titkár

520008 Sepsiszentgyörgy, Kossuth Lajos utca sz.n.

Telefon: +36 30 2238399 • E-mail: sillo.biborka@pte.hu

Tűzzenek ki célokat maguk elé, ne vesztegessék el az időt az egyetemi évek alatt. Próbálják meg a legtöbbet kihozni ebből az időszakból.
Egy volt MK-s hallgatónktól