Festőművész

Művészeti Kar


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Felvételi irányszám
20 fő

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 368, NK: 368

Költségtérítés összege
NK:950 000 Ft / félév

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)

    

Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles festőművész
Képzés célja

A festőművész képzés célja a vizuális művészetek terén alkotó szakemberek felkészítése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek.

Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód és a saját szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Főbb témakörök
 • rajz-festészet,
 • művészeti anatómia és térábrázolás,
 • színtan,
 • ábrázoló geometria,
 • művészettörténet,
 • filozófia,
 • esztétika
Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK:

Alkalmassági vizsga: A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz, festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).

 

Gyakorlati felvételi vizsga: A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján. A felvételizők hozzanak magukkal minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot, a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb. a festéshez: akvarellt, temperafestéket vagy más vizes alapú festéket, ecsetet stb. (olajfestéket ne hozzanak) a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat.

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei: akt tárgyi környezettel, rajz fejtanulmány festés kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs). 

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei: művészettörténet (írásbeli teszt) otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben. Ajánlott irodalom: Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. képzőművészeti folyóiratok. 

 

FELVÉTELI VIZSGATÁRGYAK ÉS PONTSZÁMOK: A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség. Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg. Gyakorlati vizsga:200 pont. Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont akt tárgyi környezettel, rajz 0-25 pont fejtanulmány festés 0-25 pont, kreatív feladat 0-20 pont. Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja. Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont, művészettörténet (írásbeli teszt) 0-20 pont, otthoni munkák bemutatása 0-55 pont, pályaalkalmassági beszélgetés 0-55 pont.

Felvételi követelmények
Érettségi bizonyítvány
képzőművészeti szakközépiskolák tudásanyagának megléte
Elhelyezkedési területek

A diploma hasznosítási területei: alkotó, kiállító festőművész. A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre, jogosult festészeti tervező és kivitelező munka vállalására, valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek tagságára. Jártasságot szerezhetnek még plakát-, kiadvány-, könyv-, reklámtervezésben, rézkarc, litográfia, szitanyomat készítésben, fotó, számítógépes grafika és animáció, látványtervezés, multimédia, videó munkák készítésében, művészeti szakkör vezetésében.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Festő szak, műterem, a kimagasló, sokoldalú egyetem, ahol én is tanultam."

Kapcsolat

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500/22-825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

http://www.art.pte.hu