Ének-zene-tanár - zeneismeret-tanár osztatlan

Művészeti Kar

Ének-zene-tanár - zeneismeret-tanár osztatlan

Az osztatlan kétszakos mesterképzésen az ének-zene és zeneismereti-tanári pályára készülnek fel a hallgatók..


Képzés típusa
Osztatlan

Képzési idő
10 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:500.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
2-6 fő

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles ének-zene- és zeneismeret-tanár
Képzés célja

A PTE-MK Zeneművészeti Intézetének szakkínálatai között kap helyet a zeneismeret - ének-zene tanárképzés. A zeneismeret blokk a zeneiskolai, azaz az alapfokú művészetoktatási intézményekhez kapcsolódó szolfézstanításra készíti fel a hallgatókat, és ehhez adja meg a megfelelő szintű kvalifikációt. Kifejezetten szerencsés, hogy ez a fajta elméleti képzés a hangszeres stúdiumaikat végző hallgatóinkkal egy intézményben és részben - bizonyos tantárgycsoportok által - közösen történik, mert így a szolfézstanári pályát választó fiatal muzsikus már az egyetemi tanulmányai alatt abban a közegben élheti meg mindennapjait, amelyben majd hivatását gyakorolja várhatóan évtizedeken át.
 

Képzési jellemzők

A képzés során a hallgatót felkészítést kap még az általános- és középiskolai énektanításra, így az itt megszerzett oklevél kiemelten piacképesnek tekinthető. Utóbbit a végzett hallgatóink munkaerőpiaci nyomkövetése is alátámasztja.
Szakunkok a zeneelmélet és szolfézs tárgyak mellett szintén főtárgyi szintű a karvezetés oktatása. Ez a hármas egység biztosítja a végzett hallgatóinknak a megszerzett komlpex zenei rálátásból merített gyakorlati alkalmazás lehetőségét az interpretáció során.

A pécsi és azon belül az egyetemi kórusélet kimagasló színvonalú, így az ötéves képzés során a kötelező tudásanyag elsajátításán túl számtalan interaktív zenei élmény is segíti a formálódó muzsikuspalánták zenei és tanári személyiségének formálódását.

Főbb témakörök

szolfézs, zeneelmélet, formatan és analízis, karvezetés, kargyakorlat, zeneszerzési gyakorlat, transzponálás, hangképzés, kórus

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
enek-zene_zeneismeret_osztatlan_tanterv_2022-09-01.pdf
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »

Felvételi információk, jelentkezési feltételek
1. Alkalmassági vizsga

Írásbeli:

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmóniák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.

2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.

VAGY:
Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Egy szabadon választott hozott zongorakíséretes dal, vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Összhangzattan példa megszólaltatása zongorán kézbe diktálás vagy számozott basszus alapján.

Népzene:
Két szabadon választott -- egy régi- és egy új stílusú -- népdal megszólaltatása, rövid elemzése.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.

2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
VAGY:
Egy romantikus zongoramű.
VAGY:
Egy 20., vagy 21. századi kompozíció.

2. Gyakorlati vizsga

Írásbeli:

1. Hallásgyakorlat --> azonos alaphangra épített négyeshangzat-fordítások és oldásaik lejegyzése. Ebben a feladatban kétféle négyeshangzat és fordításaik fordulhatnak elő: domináns szeptimakkord, illetve szűkített szeptimakkord, utóbbi plagális oldással is. Mindkét hangzattípus dúr és moll környezetben is jelentkezhet (az oldásból derül ki). A lexikonállású harmónikák és oldásaik rögzítésén túl a hangnemi értelmezés és fokszámjelölés is a feladat részét képezi. A felvételiző megkapja a kiinduló hangzatok alsó hangját.

2. Kétszólamú imitációs diktandó --> maximum 8-10 ütemes barokk fúgaindítás lejegyzése. A felvételiző megkapja az előjegyzést, az ütemmutatót és a Dux kezdőhangját.

3. Zeneirodalmi idézet lejegyzése --> egy a 18. század második feléből választott 8-12 ütemnyi zenei anyag két szélső szólamának lejegyzése, illetve a rögzített zenei részlet hangnemi értelmezése pontos fokszámjelölésekkel.

4. Egyszólamú 20. századi diktandó

Szóbeli:

Hozott anyag:
1. Hat zongorakíséretes dal vagy kórusmű ének-zongorás megszólaltatása, illetve a felvételi vizsgán ezen művek bármelyikének formai elemzése, harmóniai értelmezése.

Blattolás:
2. 18. századi kíséretes vokális anyag énekes blattolása. A kísérőről a felvételi bizottság gondoskodik.

3. Számozott basszus-játék --> rövid áttekintés után egy 8-10 ütemes harmóniasor megszólaltatása zongorán.

Népzene:
50 népdal.

Zongora:
1. Egy szabadon választott Bach mű megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók nehézségi szintjének megfelelő anyag.
2. Egy szabadon választott szonátaformájú bécsi klasszikus szonáta tétel.
3. Egy romantikus zongoramű.
4. Egy 20. vagy 21. századi kompozíció.
A zongoradarabokat kotta nélkül kell megszólaltatni.

 

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.
Ebből:
Írásbeli vizsga: szolfézs – 50 pont, zeneelmélet – 50 pont
Szóbeli vizsga: laprólolvasási, hangzatfelismerési és akkordjátszási feladatok – 64 pont, népdal – 12 pont, műdal – 12 pont, zongora – 12 pont

Felvételi irányszám

2-6 fő

Felvételi követelmények
Érettségi bizonyítvány
Elhelyezkedési területek

A végzettek közoktatásban énk-zenetanárként, alapfokú zeneművészeti intézetekben szolfézs-zeneelmélet tanárként helyezkedhetnek el.

Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500/28-207
Email: sipos.judit@pte.hu

 

 

Élj a lehetőségeiddel. Keress célokat és valósítsd meg!
Egy volt MK-s hallgatónktól