Előadó-művészet - klasszikus ének alapszak

Művészeti Kar

Előadó-művészet - klasszikus ének alapszak

A képzés elsősorban az énektechnika kialakítására összpontosít, ugyanakkor fontos része a színpadi jelenlét megformálása is.


Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc

Képzési idő
6 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:800.000 Ft/ félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
4 fő

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 392, NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Klasszikus magánénekes előadóművész
Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel szólistaként, énekkarokban és kamarazenei együttesekben szerepelhetnek.

 

 

Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
BA maganenek_2022_0830.pdf
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

1. Alkalmassági vizsga részei

Zenei-elméleti alkalmassági vizsga

Szolfézs írásbeli
- 7-8 ütemnyi reneszánsz vagy barokk kétszólamú részlet lejegyzése violin és basszus kulcsban, 6-8 diktálás alapján.
- XX. századi egyszólamú részlet lejegyzése diktálás után.

Szolfézs szóbeli
- lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák érettségi vizsgáinak nehézségi fokán

Zeneelmélet írásbeli
- Bach-korál részlet lejegyzése zongorás diktálás alapján. Lejegyzendő a szoprán és a basszus, az akkordok számozott basszussal vagy fokszámjelzéssel jelölendők
- összhangzattan példa kidolgozása számozott basszus alapján.

Zeneelmélet szóbeli
- a bécsi klasszikus összhangzattan és formatan ismerete. Hármas- és négyeshangzatok fordításaikkal, egyszerűbb késleltetések, jellegzetes alterációk
- klasszikus formák és formálási elvek ismerete és felismerése

Népzene
- 30 szabadon választott népdal emlékezetből való éneklése és elemzése

Zeneirodalom szóbeli
- zeneirodalmi tájékozottság az érvényes szakközép-iskolai tanterv alapján. Kronológiai tájékozottság, fontosabb műfajok, formák, stílusok ismeret
- pályaorientációs beszélgetés

Zongora kötelező tárgyi felvételi követelmények (kivéve zongora szak)
- két Bach-mű
- klasszikus szonatina vagy szonáta tétel
- egy Bartók-mű
- egy előadási darab

Szövegértési elbeszélgetés
A felvételiző szövegértelmezési képességéről, a felvételi ideje alatt tanúsított beszéd- és kommunikációs készségéről, az ezek alapján feltételezhető pályaalkalmassági rátermettségéről, zenei műveltségéről tesz tanúságot.

 

2. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének

  • egy barokk dal vagy ária
  • egy klasszikus dal vagy ária
  • kettő romantikus dal
  • egy 20-21. századi magyar dal
  • egy népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni!
Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni.

 

FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".
A főtárgy gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

Minden szakirányra érvényes információ:

Az alkalmassági vizsga vizsgadíjának befizetésének módjáról a vizsgára való behívólevélben kap tájékoztatót a felvételiző. A vizsgadíj befizetésének igazolását az alkalmassági vizsga regisztrációjakor kell bemutatni.
A gyakorlati vizsgára nem kell újabb vizsgadíjat fizetni.

Felvételi irányszám

4 fő

Felvételi követelmények
Érettségi vizsga Fül-orr-gégészeti igazolás
Kapcsolat

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
Telefon: 72/501-500/28-207
Email: sipos.judit@pte.hu

 

Csinálják azt, amit szeretnek és szeressék azt, amit csinálnak!
Egy volt MK-s hallgatónktól