Egészségügyi tanár mesterszak

Egészségtudományi Kar

Egészségügyi tanár mesterszak

Ha az egészségmegőrzés és- visszaállítás, az életminőség az egyének egészségi állapotának javítása fontos, s erre oktatni, nevelni szeretnél a pedagógia leghatékonyabb eszközeivel itt a helyed!


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
LK:400 000 Ft (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
MLA 5 fő, MLK 10-15 fő

Legutóbbi ponthatár
LÁ: n.i., LK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles egészségügyi tanár
Képzés célja

A PTE Egészségtudományi Karán 2017-től folytatunk eredményes Egészségügyi tanár mesterképzést azzal a céllal, hogy az egészségügyi szakképzések szakmai tanár hiányát mérsékeljük.

A képzés célja, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában vagy szakképző intézményben a szakmára felkészítő szakmai oktatatásban, szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben a szakmajegyzék szerinti egészségügyi technika és egészségügy ágazat - szakmáiban, szakképző intézményben a szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

E szakmai tanárképzés fókuszában a tanári felkészítés áll, így csak egyes egészségtudományi alap- és mesterképzésekből lehetséges a belépés. A 4 féléves (120 kredit) képzés tantervében az elméletre minden félévben iskolai gyakorlatok épülnek, amit a 2. félévtől a hallgatók a képzés partneriskoláiban, saját megyéjükben teljesítenek. A 4 féléves  képzésre az Ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterapeuta, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta), az Egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus), valamint az Orvosi diagnosztikai analitikus alapszakokról, illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai szakokról lehetséges a jelentkezés. 

Jogszabályi feltételek alapján már 2 féléves (60 kredit) Egészségügyi tanár mesterképzést is indíthatunk, melyre kizárólag két egészségtudományi mesterképzés alapján (kiterjesztett hatáskörű ápoló, szakvédőnő) várjuk a jelentkezést. E képzés első félévében az elméleti alapozás mellett már a gyakorlati felkészítés is megkezdődik, amely a második félévben súlyponti elemmé válik.

Az önköltséges képzés költsége 400.000 Ft, azonban motivációs ösztöndíj pályázatának lehetősége is megjelenik bizonyos feltételek teljesülése esetén. A felvételi jelentkezési határidő: 2023. február 15.

Azokat, akik egészségtudományi szakképzettséggel (ápoló, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, mentőtiszt, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, védőnő, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, egészségügyi szakoktató) rendelkeznek, s az egészségmegőrzés és- visszaállítás egyéni és társadalmi normáit és gyakorlatár megismerve, az életminőség javítása érdekében problémamegoldó, korszerű életmodelleket, a megváltozott egészségi állapotnak megfelelő életvitelt ajánlani, s erre oktatni, nevelni szeretnének a pedagógia leghatékonyabb eszközeivel, módszereivel.

Képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Ösztöndíjak

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A PTE Egészségtudományi Karán 2017-től folytatunk eredményes Egészségügyi tanár mesterképzést azzal a céllal, hogy az egészségügyi szakképzések szakmai tanár hiányát mérsékeljük.

A képzés célja, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában vagy szakképző intézményben a szakmára felkészítő szakmai oktatatásban, szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben a szakmajegyzék szerinti egészségügyi technika és egészségügy ágazat - szakmáiban, szakképző intézményben a szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

E szakmai tanárképzés fókuszában a tanári felkészítés áll, így csak egyes egészségtudományi alap- és mesterképzésekből lehetséges a belépés. A 4 féléves (120 kredit) képzés tantervében az elméletre minden félévben iskolai gyakorlatok épülnek, amit a 2. félévtől a hallgatók a képzés partneriskoláiban, saját megyéjükben teljesítenek. A 4 féléves  képzésre az Ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterapeuta, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta), az Egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus), valamint az Orvosi diagnosztikai analitikus alapszakokról, illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai szakokról lehetséges a jelentkezés. 

Jogszabályi feltételek alapján már 2 féléves (60 kredit) Egészségügyi tanár mesterképzést is indíthatunk, melyre kizárólag két egészségtudományi mesterképzés alapján (kiterjesztett hatáskörű ápoló, szakvédőnő) várjuk a jelentkezést. E képzés első félévében az elméleti alapozás mellett már a gyakorlati felkészítés is megkezdődik, amely a második félévben súlyponti elemmé válik.

Az önköltséges képzés költsége 400.000 Ft, azonban motivációs ösztöndíj pályázatának lehetősége is megjelenik bizonyos feltételek teljesülése esetén. A felvételi jelentkezési határidő: 2023. február 15

2 és 4 féléves képzés is indul!

A képzés csak levelező formában kerül meghirdetésre 2023-ban.

 

Felvételi pontok számítása, általános szabályok:

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani. Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál. 

Intézményi szabályok:

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet. A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munkamesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományimesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység. 

Pontszámítás: Felvételi pontok:  - felvételi elbeszélgetés: 45 pont  - oklevél minősítése alapján: 45 pont vagy  - oklevél minősítés duplázása: 90 pont vagy  - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.  - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont     - fogyatékosság: 2 pont     - gyermekgondozás: 2 pont     - hátrányos helyzet: 2 pont  - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont  - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont  - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont  - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont  - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont  - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont  - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont  - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont  - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont  - OTDK 1-3. hely: 5 pont.

Csatolandó dokumentumok:

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása.

tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] felvételi elbeszélgetés M N A/K 2021.06.14-18.

tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] felvételi elbeszélgetés M L A/K 2021.06.14-18.


 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Felvételi irányszám

MLA 5 fő, MLK 10-15 fő

Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés (Sz)
Elhelyezkedési területek

A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy működését, az ápolás közép- és felsőszintű intézményrendszerét az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Alkalmasak az ápolás tudományos problémáinak megoldására, új ápolási ismeretek felkutatására és mindezek gyakorlati hasznosításában történő hatékony részvételre. A végzettek felkészültek lesznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Hallgatóink mondták

Mit üzen a hallgatóknak visszatekintve?

  • Legyenek büszkék arra, hogy ezen az egyetemen szerezhetik meg a diplomájukat.
Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

A tudás hatalom.
Volt ETK-s hallgatónktól