Felsőfokú egészségügyi adminisztrátor

Egészségtudományi Kar

Felsőfokú egészségügyi adminisztrátor

A felsőoktatási szakképzés célja egészségügyi adminisztrációs és dokumentációt kezelő asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatás-szerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek – az egészségetikai szabályokat betartva - analitikai, dokumentálási, statisztikai valamint archiválási feladatok ellátására, a mindenkor aktuális egészségügyi információs rendszerek felhasználói szintű megismertetésével.

ÚJ! felsőoktatási szakképzésünk elvégzésével egészségügyi adminisztrátorrá válhatsz! Az elnevezés azonban nem csak „titkári”, adatrögzítési feladatokat takar – a képzés elvégeztével az egészségügyi gyógyító team fontos tagjává válhatsz! Finanszírozással, betegút-szervezéssel, archiválási és nyilvántartással kapcsolatos feladataid ellátása elengedhetetlenek a megfelelő betegellátáshoz. Egészségügyi adminisztrátorként a Te feladatod tehát a gyógyítást végző személyzetnek azt a biztos hátteret megadni, aminek segítségével ők hatékonyabban, gyorsabban tudják munkájukat ellátni.

Az adminisztrátorok segítik az ellátás során a tevékenységek megfelelő kódolását és dokumentálását, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az egészségügyi intézmények a betegellátás színvonalának megfelelő finanszírozáshoz jussanak. Hozzájárulnak a betegutak koordinálásához, szervező munkájuk segítségével a betegek gyorsabban hozzájuthatnak a szükséges ellátásokhoz, nem vesznek el az egészségügy és a várólisták útvesztőjében – az így megnyert idő pedig akár életet is menthet! Mindemellett jelentős terhet vesznek le az orvosok válláról azzal, hogy képesek az adminisztrációs és kódolási feladatokat ellátni, ezzel az orvosnak is több ideje jut majd a betegekre.

Egészségügyi adminisztrátorra az egészségügy és a társadalombiztosítás bármely területén szükség van: elhelyezkedhetsz kórházakban, állami-, vagy magánegészségügyi intézményekben és szolgáltatóknál, és az egészségbiztosítónál.

A képzés elvégzése után lehetőséged nyílik tanulmányaidat BSc szinten folytatni egészségügyi szervező szakunkon, és egészségbiztosítási szakemberré is válhatsz, mindössze három félév után. Ezt követően pedig mesterképzésként az egészségügyi menedzser képzésünket is választhatod, sőt, PhD fokozatot is szerezhetsz – mindezt Karunkon!

Az első három félévben az egészségügyi szervező alapszakhoz hasonló tárgyakkal találkozhatsz: a képzésben az egészségügyi alapozó tárgyak (szakmai és klinikai ismeretek, egészségügyi terminológia/latin) mellett gazdasági (egészség-gazdaságtan, egészségügy közgazdaságtana) és jogi ismereteket is szerezni fogsz. A negyedik félév egészében pedig egy kórház különböző osztályain nyílik majd lehetőséged szakmai gyakorlatot szerezni, a képzés során tanultak elmélyítésére, való életben való alkalmazására.


Képzés típusa
FOKSZ

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
200.000 Ft/félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
LÁ: 15-30 fő, LK: 10-15 fő

Legutóbbi ponthatár
na

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kérdésed van?
 • Intézményi pontok - 2024
 • Tanulmányi pontok - 2024
 • Érettségi pontok - 2024
Oklevélben szereplő képzettség neve
felsőfokú egészségügyi adminisztrátor
Képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja egészségügyi adminisztrációs és dokumentációt kezelő asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatás-szerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek – az egészségetikai szabályokat betartva - analitikai, dokumentálási, statisztikai valamint archiválási feladatok ellátására, a mindenkor aktuális egészségügyi információs rendszerek felhasználói szintű megismertetésével.

 

7.1.1. Az egészségügyi adminisztrátor

a) tudása

 • Ismeri az orvosi- és egészségtudományi szakterület szakmai alap szókincsét anyanyelven és latin nyelven (orvosi latin).
 • Ismeri a számítógép felhasználói szintű kezelését, az alapvető számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális egészségügyi programok.
 • Ismeri az egészségügyi dokumentáció vezetésének és kezelésének alapvető szabályait. Betartja az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
 • Ismeri az adott hálózati szolgáltatásokat.
 • Ismeri és alkalmazza az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér alkalmazásait
 • Ismeri az egészségügyi kommunikáció elméleti alapjait
 • Ismeri a betegjogokkal és a betegek tájékoztatására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokat.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az egészségügyi ellátórendszer általános felépítéséről, működéséről.
 • Ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető felépítését, működését, az egészségkárosító magatartás összetevőit.
 • Ismeri az egészségügyi tevékenységéhez kapcsolódó etikai és jogi szabályozást.
 • Ismeri az egészségügy főbb gazdasági összefüggéseit, a humánerőforrás-gazdálkodás alapjait.
 • Ismeri a prevenció lehetőségeit.
 • Ismeri az elsősegélynyújtás fogalomrendszerét és eljárásait.
 • Ismeri a finanszírozási, a munka- és egészségvédelemre, valamint a tűz- és balesetvédelemre vonatkozó jogszabályokat, megérti az előírásokat.

b) képességei

 • Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
 • Megérti hallás után az alapszintű szakmai szöveget. Szakmai idegen nyelvű szoftvereket alkalmaz munkája során.
 • Képes a munkájára vonatkozó egészségügyi dokumentációt kezelni, naprakészen elkészíteni.
 • Képes az egészségügyi adatok gyűjtésére, osztályozására, tárolására és elemzésére szolgáló, különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartások, valamint tárolási és lekérdezési rendszerek tervezésére, fejlesztésére, karbantartására és működtetésére.
 • Képes a nyilvántartások teljességének, pontosságának és szabályszerűségének ellenőrzésére.
 • Képes az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér alkalmazására
 • A páciensek egészségügyi dokumentációját összeállítja és karbantartja, állapotukat és kezelésüket dokumentálja, valamint a kutatás, számlázás, költségellenőrzés és az ápolás javítása céljából adatot szolgáltat.
 • Az egészségügyi dokumentáció, a demográfiai jellemzőkre, a kórelőzményeire és mértékére, a diagnosztikai eljárásokra és a kezelésre vonatkozó adatokat számítógépre viszi.
 • A betegek jellemzőiről, állapotáról és az alkalmazott eljárásokról szóló szöveges leírásokat és számadatokat szabványos osztályozási rendszerben alkalmazott kódokká alakítja át.
 • Az egészségügyi dokumentáció karbantartásában részvevő irodai és adminisztratív dolgozók munkáját felügyeli.
 • Felismeri a szakterületén jelentkező főbb problémákat, kiválasztja és alkalmazza a megfelelő módszereket.
 • Kezeli a beteggel kapcsolatos nyilvántartásokat (felvételi dokumentáció, kórlap, záró jelentés stb.)
 • Jelentéseket, statisztikákat, kimutatásokat készít és eleget tesz a szükséges jelentési kötelezettségeknek.
 • Elvégzi az archiválási feladatokat.
 • Biztosan alkalmazza az infokommunikációs rendszereket.
 • Alkalmazza a hálózati szolgáltatásokat a feladatai megoldásához.
 • Képes a betegekkel való együttműködésre és a szakmai csoportmunkára.
 • Képes együttműködni a diagnosztika és terápiás ellátó team más tagjaival.
 • Beszédkészsége fejlett, megfelelő szakmai latin szókincse van.
 • Képes tájékozódni az adott egészségügyi ellátórendszerben, annak működésébe bekapcsolódni.
 • Képes az alapvető gazdasági és szervezési ismeretek alkalmazására.
 • Képes tudását, szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni, fejleszteni, információkat gyűjteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
 • Képes az alapvető azonnali életmentő beavatkozások kivitelezésére.
 • Képes a rá vonatkozó jogi és etikai szabályokat betartani és felismerni az etikai és jogi normáktól való eltéréseket.
 • Képes közreműködni a személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételek biztosításában a hatályos jogszabályokat figyelembe véve.
 • Alkalmazkodik a hazai munkaerőpiaci változásokhoz.

c) attitűdje

 • Törekszik a szakmai-etikai elvárásoknak megfelelő magatartásra és teljesítményre.
 • Nyitott a kapcsolatépítésre, együttműködésre és kommunikációra magyar és idegen nyelven, legalább alapfokon.
 • Nyitott az egészségügyi dokumentáció-kezelést érintő változásokra.
 • Törekszik arra, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációja közérthető legyen.
 • Empatikus módon viszonyul a betegekhez, kliensekhez és korrekt szakmai kapcsolatokra törekszik.
 • Elkötelezett az egészségügyi ellátórendszerben a feladatkörének megfelelő munkavégzésre.
 • Rugalmasan kezeli az ellátórendszerben bekövetkező változásokat, nyitott a problémamegoldásra.
 • Értéknek tekinti a rekreációt, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével.
 • Nyitott az egészségmegőrzéshez, a megelőzéshez kapcsolódó új ismeretek iránt.
 • Elfogadja a szakterületének megfelelő egészségügyi etikai és jogi szabályokat, törekszik azok betartására és betarttatására.
 • Nyitott az etikai és jogi szabályozásokban bekövetkező változások követésére.
 • Fontosnak tartja az embert, mint értéket.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséggel használja intézménye erőforrásait. Felelősséggel betartja a munkaviszonyához kapcsolódó jogi kereteket.
 • Önállóan törekszik nyelvtudásának fejlesztésére. Törekszik a szakmai nyelv használatára szóban és írásban, önállóan fejleszti szókincsét.
 • Felelősséget vállal az általa rögzített és kezelt adatokért.
 • Tudását folyamatosan újítja és átadja az egészségügyi információs rendszerek terén
 • Munkája során felelősséget vállal az egészségügyi dokumentációért, az adatok biztonságos kezeléséért.
 • Felelősségtudattal oldja meg a szakmai feladatokat.
 • Minden esetben egészségügyi szakemberhez méltóan viselkedik.
 • Felelősséget vállal az általa írott szakmai dokumentációk (műtéti kiírás, ügyeleti beosztás, jegyzőkönyvek) tartalmáért.
 • Felelősséget vállal az egészségügyi ellátórendszerben végzett tevékenységéért.
 • Feladatait a szakterület jogi és etikai szabályainak figyelembevételével végzi.
 • Felelősen cselekszik sürgős szükség esetén.
 • Felelősen alkalmazza szakmája gyakorlása közben a titoktartás szabályait.
 • Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.
Képzési jellemzők

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a választható szakmai modul: 57 kredit

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés valamennyi félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin, és idegen nyelv kurzus teljesítése.

Főbb témakörök

Az első három félévben az egészségügyi szervező alapszakhoz hasonló tárgyakkal találkozhatsz: a képzésben az egészségügyi alapozó tárgyak (szakmai és klinikai ismeretek, egészségügyi terminológia/latin) mellett gazdasági (egészség-gazdaságtan, egészségügy közgazdaságtana) és jogi ismereteket is szerezni fogsz. A negyedik félév egészében pedig egy kórház különböző osztályain nyílik majd lehetőséged szakmai gyakorlatot szerezni, a képzés során tanultak elmélyítésére, való életben való alkalmazására.

Képzés helyszíne(i)
Zalaegerszeg
Ösztöndíjak

http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/osztondijak.html

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

11. A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei

- a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi alkalmassági követelmények érvényesítése);

- munkatapasztalat és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (Egészségügyi Intézetek szerzett munkatapasztalat a munkáltató igazolása, illetve megszerzett tudás alapján beszámítható, melynek mértékét a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. Legalább 15 év egészségügyi intézmény adminisztrációs/asszisztensi feladatkörében szerzett szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tárgyakból legfeljebb 10 kredit beszámítható.).

Felvételi irányszám

LÁ: 15-30 fő, LK: 10-15 fő

Felvételi követelmények
érettségi
Elhelyezkedési területek

Az adminisztrátorok segítik az ellátás során a tevékenységek megfelelő kódolását és dokumentálását, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az egészségügyi intézmények a betegellátás színvonalának megfelelő finanszírozáshoz jussanak. Hozzájárulnak a betegutak koordinálásához, szervező munkájuk segítségével a betegek gyorsabban hozzájuthatnak a szükséges ellátásokhoz, nem vesznek el az egészségügy és a várólisták útvesztőjében – az így megnyert idő pedig akár életet is menthet! Mindemellett jelentős terhet vesznek le az orvosok válláról azzal, hogy képesek az adminisztrációs és kódolási feladatokat ellátni, ezzel az orvosnak is több ideje jut majd a betegekre.

Egészségügyi adminisztrátorra az egészségügy és a társadalombiztosítás bármely területén szükség van: elhelyezkedhetsz kórházakban, állami-, vagy magánegészségügyi intézményekben és szolgáltatóknál, és az egészségbiztosítónál.

4. Felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

3322-00 Egészségügyi adminisztrátor

3322-01 Betegnyilvántartó

3322-02 Klinikai adminisztrátor

3322-03 Klinikai titkár

3322-04 Orvosírnok

3321 Általános egészségügyi asszisztens

Kapcsolat

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Intézményi pontok - 2024

Emelt szintű érettségi

50 pont/vizsgatárgy

legalább 45%-os vizsgaeredmény esetén, amennyiben az érettségi pontszámítás ezen emelt szintű érettségi tárgyból

történt. Emelt szintű érettségi vizsga jogcímen intézményi pont maximum két emelt szintű érettségi vizsga

után adható

Nyelvvizsga/nyelvtudás

 • 25 pont: B2 szint

 • 50 pont: C1 szint

 

A Kar elfogadja a jelentkező által bármely élő idegen nyelvből szerzett vagy honosított Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgát. A jelentkező egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra, beleértve az idegen nyelrből tett emelt szintű érettségiért adott intézményi pontszámot is.

Tanulmányi és művészeti versenyek

Megszerezhető intézményi pont: 20-tól 100-ig.

 

Intézményi pontra jogosító versenyek a következők:

 • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV);
 • Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV);
 • Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye;
 • Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV);
 • Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK);
 • Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny;
 • Országos Művészeti Tanulmányi Verseny; Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV);
 • (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK);
 • "Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő;
 • Nemzetközi Tudományos Diákolimpia;
 • V4-es Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntő

 

Bővebb információ: Tanulmányi és művészeti versenyek 

Sporteredmények

Megszerezhető intézményi pont: 10-től 50-ig.

 

Intézményi pontra jogosító sportversenyek a következők:

Olimpiai játékok, Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia,

Európa-bajnokság,

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, Universiadé, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, az Ifjúsági Olimpia,

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb szintűként elismert országos bajnokság valamint a Nemzetközi Olimplai Bizottság által elismert sportágban, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntője.

 

Intézményi pont abban az esetben szerezhető, amennyiben a jelentkező a pontra jogosító eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

 

Az elérhető pontszámokról és az igazolás módjáról bővebb információ: Sporteredmények 

Szakképesítés, korábbi tanulmányok

10 pont:

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány, 2021 májusától kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, továbbá 2021 májusától szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány alapján

 

A figyelembe vehető szakképesítések listája.

 

Ezen a jogcímen jelentkezőnként egy bizonyítvány fogadható el, így maximum 10 pont szerezhető.

Esélyegyenlőség

 • 40 pont: hátrányos helyzetű jelentkező esetében

 • 40 pont: fogyatékossággal élő jelentkező esetében

 • 40 pont: gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő jelentkező, vagy aki hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik

 

A benyújtandó igazolásokról bővebb információ: Esélyegyenlőség 

Munkatapasztalat

10 pont – legalább 6 hónapos munkaviszony:

az alábbi FEOR számú munkaviszony esetén:

 • 11 Törvényhozók, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők
 • 12 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
 • 23 Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • 35 Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
 • 132 Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői

15 pont – legalább 6 hónapos munkaviszony

az alábbi FEOR számú munkaviszony esetén:

 • 22 Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • 33 Egészségügyi foglalkozások

30 pont – legalább 1 éves munkaviszony

az alábbi FEOR számú munkaviszony esetén:

 • 22 Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

Beiskolázási és pályaorientációs rendezvények, szakmai programok

15 pont:

Az adott felvételi eljáráshoz tartozó tanévben a Kar által szervezett beiskolázási és pályaorientációs rendezvényeken, szakmai programokon történő részvétel.

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.

Szóbeli felvételi

Nincs

Tanulmányi pontok - 2024

Érettségi eredmények átlaga

A szakra való jelentkezéskor elfogadott 5. érettségi vizsgatárgyak X-szel vannak jelölve a táblázatban.

 

 Érettségi vizsgatárgy Elfogadott
Bármely vizsgatárgy  
Nemzetiségi nyelv és irodalom x
Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv x
Latin nyelv x
Fizika x
Kémia x
Biológia x
Földrajz x
Ének-zene  
Vizuális kultúra  
Testnevelés x
Filozófia x
Evangélikus hittan  
Katolikus hittan  
Református hittan  
Természettudomány x
Dráma  
Mozgóképkultúra és médiaismeret x
Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) x
Célnyelvi civilizáció  
Belügyi rendészeti ismeretek  
Gazdasági ismeretek  
Judaisztika  
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete  
Honvédelmi alapismeretek  
Digitális kultúra x
Állampolgári ismeretek x
Közigazgatási ismeretek  
Fenntarthatóság x
Bibliaismeret - baptista hittan  
Rajz és vizuális kultúra  
Informatika x
Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) x
Katonai alapismeretek  
Emberismeret és etika x
Társadalomismeret x
Ember- és társadalomismeret, etika x
Utazás és turizmus  
Művészettörténet  
Népművészet  
Pszichológia x
Nemzetiségi nyelv  
Ábrázoló és művészeti geometria  
A magyar népzene alapjai  
Hangtani és akusztikai ismeretek  
Hangkultúra  
A sajtó és nyilvánosság   
Anyanyelvi kommunikáció   
Buddhista vallás   
Csillagászat   
Diakónia, ápolástan  x
Épületgépészet alapjai   
Euritmia   
Európai uniós ismeretek   
Folklórismeret   
Gépírás és információkezelés   
Ikonfestés elmélete és gyakorlata   
Környezettan   
Közlekedésépítő alapismeretek   
Művészetek története   
Mentálhigiéniai ismeretek  x
Mikrobiológia  x
Pszichológia  x
Pünkösdista hittan   
Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben  x
Tánc- és mozgásművészet   
Vendégfogadói ismeretek   
Zenei angol, zene angolul   
Angol irodalom   
Egészségügyi ismeretek x
Egészségügyi technikai ismeretek x
Szociális ismeretek x
Pedagógiai ismeretek x
Képző- és iparművészeti ismeretek  
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek  
Épületgépészeti ismeretek  
Kohászati ismeretek  
Távközlési ismeretek  
Informatikai ismeretek  
Vegyipari ismeretek  
Vegyész ismeretek  
Könnyűipari ismeretek  
Faipari ismeretek  
Környezetvédelmi ismeretek  
Közgazdasági ismeretek  
Kereskedelmi ismeretek  
Vendéglátóipari ismeretek  
Turisztikai ismeretek  
Optikai ismeretek  
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek  
Mezőgazdasági ismeretek  
Kertészeti és parképítési ismeretek  
Földmérési ismeretek  
Élelmiszeripari ismeretek x
Sport ismeretek  
Rendészeti és közszolgálati ismeretek  
Közművelődési ismeretek  
Vízügyi ismeretek  
Honvédelmi ismeretek  
Bányaművelési ismeretek  
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek  
Gépgyártás-technológiai ismeretek  
Mechatronikai ismeretek  
Automatikai és elektronikai ismeretek  
Közlekedésautomatikai ismeretek  
Magas- és mélyépítési ismeretek  
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek  
Nyomdaipari technikai ismeretek  
Kiadványszerkesztési ismeretek  
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek  
Vasútgépészeti ismeretek  
Hajózási technikai ismeretek  
Irodai ügyviteli ismeretek  
Idegennyelvű ügyviteli ismeretek  
Fodrászati ismeretek  
Kozmetikai ismeretek  
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek  
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek  
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek  
Postaforgalmi ismeretek  
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek  
Egyházzenész-ismeretek  
Gyakorlatosszínész-ismeretek  
Jazz-zenész-ismeretek  
Klasszikuszenész-ismeretek  
Népzenész-ismeretek  
Szórakoztatózenész-ismeretek  
Táncos ismeretek  
Artista ismeretek  
Egészségügy ismeretek x
Szociális alapismeretek x
Pedagógia ismeretek  
Képző- és iparművészet ismeretek  
Hang-, film- és színháztechnika ismeretek  
Épületgépészet ismeretek  
Kohászat ismeretek  
Távközlés ismeretek  
Informatika ismeretek  
Vegyipar ismeretek  
Könnyűipar ismeretek  
Faipar ismeretek  
Közgazdaság ismeretek  
Kereskedelem ismeretek  
Vendéglátóipar ismeretek  
Turisztika ismeretek  
Optika ismeretek  
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek  
Mezőgazdaság ismeretek  
Kertészet és parképítés ismeretek  
Földmérés ismeretek  
Élelmiszeripar ismeretek  
Sport ismeretek  
Rendészet ismeretek  
Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek  
Bányászat ismeretek  
Gépészet ismeretek  
Villamosipar és elektronika ismeretek  
Építőipar ismeretek  
Nyomdaipar ismeretek  
Közlekedésépítő ismeretek  
Közlekedés ismeretek  
Közlekedésgépész ismeretek  
Ügyvitel ismeretek  
Szépészet ismeretek  
Mezőgazdasági gépész ismeretek  
Oktatási alapismeretek  
Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
Egészségügyi alapismeretek x
Építészeti és építési alapismeretek  
Informatikai alapismeretek  
Vegyipari alapismeretek  
Könnyűipari alapismeretek  
Faipari alapismeretek  
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek  
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)  
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)  
Közgazdasági-marketing alapismeretek  
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek  
Mezőgazdasági alapismeretek  
Élelmiszer-ipari alapismeretek  
Rendészeti alapismeretek  
Gépészeti alapismeretek  
Elektronikai alapismeretek  
Nyomdaipari alapismeretek  
Közlekedési alapismeretek  
Ügyviteli alapismeretek  
Egyházzenész ismeretek  
Gyakorlatos színész ismeretek  
Jazz-zenész ismeretek  
Klasszikus zenész ismeretek  
Népzenész ismeretek  
Szórakoztató zenész ismeretek  
Artista II. ; Akrobata  
Artista II. ; Légtornász  
Artista II. ; Zsonglőr   
Artista II. ; Egyensúlyozó   
Artista II. ; Bohóc  
Artista II. ; Társulati artista  
Egyházzenész II. ; Kántor énekvezető  
Egyházzenész II. ; Kántor kórusvezető  
Egyházzenész II. ; Kántor orgonista  
Egyházzenész II. ; Kántor gitáros  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Fafúvós  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Rézfúvós  
Hangszerkészítő és -javító II.; Vonós  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Pengetős  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Orgonaépítő  
Hangszerkészítő és -javító II. ; Zongora   
Hangszerkészítő és -javító II. ; Cimbalom  
Jazz zenész II.  ; Jazz énekes  
Jazz zenész II. ; Fafúvós  
Jazz zenész II. ; Rézfúvós  
Jazz zenész II. ; Húros-vonós  
Jazz zenész II. ; Billentyűs  
Jazz zenész II. ; Ütős  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Divatstílus- és jelmeztervező  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Festő  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Szobrász  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Kerámiaműves  
Képző- és iparművészeti munkatárs  ; Művészeti grafikus  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti és médiafotográfus  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Mozgóképi animáció tervező  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Ötvös  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Textilműves  
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Üvegműves  
Klasszikus zenész II.  ; Hangkultúra   
Klasszikus zenész II. ; Fafúvós  
Klasszikus zenész II. ; Rézfúvós  
Klasszikus zenész II.  ; Húros-vonós   
Klasszikus zenész II. ; Billentyűs  
Klasszikus zenész II. ; Ütős  
Klasszikus zenész II. ; Magánénekes  
Klasszikus zenész II. ; Zeneelmélet-szolfézs  
Klasszikus zenész II.  ; Zeneszerzés   
Közművelődési munkatárs;   
Népi kézműves ; Csipkekészítő  
Népi kézműves ; Faműves fajátékkészítő  
Népi kézműves ; Fazekas  
Népi kézműves ; Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő  
Népi kézműves ; Fonottbútor készítő  
Népi kézműves ; Kézi és gépi hímző  
Népi kézműves ; Szőnyegszövő  
Népi kézműves ; Takács  
Népi kézműves ; Nemezkészítő  
Népi kézműves ; Szíjgyártó-nyerges  
Népi kézműves ; Mézeskalács díszítő  
Népi kézműves ; Kékfestő  
Népi kézműves ; Népi bőrműves  
Népi kézműves ; Papucskészítő  
Népzenész II. ; Népi énekes  
Népzenész II. ; Fafúvós  
Népzenész II. ; Húros/vonós  
Népzenész II. ; Billentyűs  
Népzenész II. ; Ütős  
Pedagógiai munkatárs ; Pedagógiai asszisztens  
Pedagógiai munkatárs ; Gyógypedagógiai asszisztens  
Színész II. ; Bábszínész  
Színész II. ; Színházi- és filmszínész  
Színész II. ; Pantomimes  
Szórakoztató zenész II. ; Énekes szólista  
Szórakoztató zenész II. ; Fafúvós  
Szórakoztató zenész II. ; Rézfúvós  
Szórakoztató zenész II. ; Húros/vonós  
Szórakoztató zenész II. ; Billentyűs  
Szórakoztató zenész II. ; Ütős  
Táncos II. ; Klasszikus balett-táncos  
Táncos II. ; Kortárs-, modern táncos  
Táncos II. ; Néptáncos  
Táncos II. ; Színházi táncos  
Bányaipari technikus;   
Fluidumkitermelő technikus;   
Kohász- és öntésztechnikus; Kohász, Öntész;  
Fogtechnikus;   
Optikus;   
Általános ápoló;   
Egészségügyi asszisztens; Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radiográfiai asszisztens;  
Egészségügyi laboráns; Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens;  
Gyakorló ápoló;   
Csecsemő- és gyermek- ápoló;   
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens; Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, Mikrobiológiai szakasszisztens;  
Ortopédiai műszerész;   
Perioperatív szakasszisztens; Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens;  
Radiográfiai szakasszisztens; CT/MR szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens, Intervenciós szakasszisztens, Sugárterápiás szakasszisztens;  
Rehabilitációs terapeuta; Fizioterápiás asszisztens, Gyógymasszőr;  
Szövettani szakasszisztens; Citológiai szakasszisztens, Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens;  
Mentőápoló;   
Automatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, Gyártástechnika;  
Elektronikai technikus;   
Erősáramú elektrotechnikus;   
Ipari informatikai technikus;   
Közlekedés-automatikai technikus;   
Bor- és pezsgőgyártó technikus;   
Élelmiszer-ellenőrzési technikus;   
Élelmiszeripari gépésztechnikus;   
Erjedés- és üdítőital-ipari technikus;   
Húsipari technikus;   
Sütő- és cukrászipari technikus;   
Tartósítóipari technikus;   
Tejipari technikus;   
Hídépítő és -fenntartó technikus;   
Magasépítő technikus;   
Mélyépítő technikus;   
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus;   
Épületgépész technikus;   
Faipari technikus;   
Pénzügyi-számviteli ügyintéző;   
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző;   
Gépész technikus; CAD-CAM, Ipar Vegyipar;  
Gépgyártás-technológiai technikus;   
Légijármű-műszerész technikus;   
Légijármű-szerelő technikus;   
Vasútijármű-szerelő technikus;   
Fegyvergyártó szaktechnikus;   
Fegyverműszerész technikus;   
Fegyveroptikai szaktechnikus;   
Honvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő;  
Honvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikus;  
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus;   
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus;   
Szoftverfejlesztő és -tesztelő;   
Távközlési technikus;   
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztika;  
Kereskedő és webáruházi technikus;   
Környezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelem;  
Vízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet;  
Hajózási technikus;   
Kocsivizsgáló technikus;   
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus;   
Közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi;  
Logisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás;  
Postai üzleti ügyintéző;   
Divat-, jelmez- és díszlettervező; Divattervező, Jelmez- és díszlettervező;  
Könnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar;  
Dekoratőr;   
Fotográfus; Kreatív fotográfus, Művészeti fotográfus;  
Grafikus;   
Mozgókép- és animációkészítő;   
Nyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozó;  
Hangtechnikus;   
Színház- és rendezvénytechnikus; Porondtechnikus, Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítás-technikus, Színpadi vizuáltechnikus, Színpad-technikus;  
Erdésztechnikus; Vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás  
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus;   
Kertésztechnikus; Dísznövény-termesztő, virágkötő, Gyógynövénytermesztő, Gyümölcstermesztő, Parképítő és -fenntartó, Zöldségtermesztő;  
Mezőgazdasági gépésztechnikus;   
Mezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, Növénytermesztő;  
Oktatási szakasszisztens;   
Közszolgálati technikus; Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus;  
Rendőr tiszthelyettes; Bűnügyi, Határrendészeti, Közlekedési, Közrendvédelmi;  
Alternatív járműhajtási technikus;   
Gépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, Szerviz;  
Ipari szerviztechnikus;   
Járműipari karbantartó technikus;   
Mechatronikai technikus;   
Fitness-wellness instruktor;   
Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező;   
Fodrász;   
Kéz- és lábápoló technikus; Kézápoló és köröm-kozmetikus, Speciális lábápoló;  
Kozmetikus technikus;   
Kisgyermek-gondozó, -nevelő;   
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens;   
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó;   
Szociális és rehabilitációs szakgondozó;   
Cukrász szaktechnikus;   
Szakács szaktechnikus;   
Turisztikai technikus; Idegenvezető, Turisztikai szervező;  
Vendégtéri szaktechnikus;   
Gumiipari technikus;   
Műanyag-feldolgozó technikus;   
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozó;  
Vegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányító;  

Középiskolai eredmények

A szakra való jelentkezéskor elfogadható 5. választható tantárgyak (amit minimum két évig tanult) X-szel vannak jelölve a táblázatban.

 

Tantárgy Elfogadott
Bármely tantárgy  
Idegen nyelv (második vagy harmadik) x
Etika  
Biológia – egészségtan x
Biológia x
Fizika x
Kémia x
Földrajz x
Ének-zene  
Vizuális kultúra  
Informatika x
Digitális kultúra x
Technika, életvitel és gyakorlat  x
Testnevelés és sport x
Állampolgári ismeretek x
Természettudomány x
Dráma és színház  
Mozgóképkultúra és médiaismeret  
Dráma és tánc  
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek x
Filozófia x
Tánc és mozgás  
Magyar mint idegen nyelv  
Családi életre nevelés x
Jelenismeret  
Katonai alapismeretek  
Pénzügyi és gazdasági kultúra  
Vállalkozzunk  
Munkapiac  
Etikus vállalkozói ismeretek  
Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek  
Saktika (sakk-matematika)  
Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára  
Belügyi rendészeti ismeretek  
Iskolai labdarúgás  
Karate  
Honvédelmi alapismeretek  
Közigazgatási ismeretek  
Gazdasági és pénzügyi kultúra  
Tanulásmódszertan  
Fenntarthatóság x
Hittan  
Bármely szakmai vagy művészeti tantárgy x
Bármely ágazati szakmai tantárgyak x
Konkrét szakmai vagy művészeti tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet stb.) felsorolása  
Konkrét ágazati szakmai tantárgyak (kivéve pl. szakmai gyakorlat, szakmai elmélet stb.) felsorolása  

 

Érettségi pontok - 2024

 

A szakra való jelentkezéskor bármely két érettségi vizsgatárgy elfogadható, ezek százalékos eredményéből tevődik össze az érettségi pont.