Biológus mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Természettudományi Kar

Biológus mesterképzés (angol nyelven is meghirdetett képzés)

Az itt tanuló hallgató törekszik arra, hogy környezetében a természet és az ember viszonyának témakörében felelős véleményt nyilvánítson, annak létfontosságú elemeit a lehető legszélesebb körben megismertesse, a közvélekedését a legújabb helytálló szakmai álláspont konzekvens képviseletével pozitívan befolyásolja.   


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK:700 000 Ft/félév + 200 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
NÁ: 5 < 30 fő, NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Legutóbbi ponthatár
NA: 81, NK: 90, NK: n.i. (angol nyelven)

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles biológus
Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a kísérleti és terepi kutatómunka során nyert eredmények kritikus elemzésére, kísérletek tervezésére. Ismerik a biológia különböző ágainak sajátos módszertanát legalább olyan mértékben, hogy az abban járatos szakemberekkel együttműködni legyenek képesek. 

A képzésben részt vett szakemberek alkalmasak arra is, hogy a kutatói életpályára felkészítő doktori iskolai képzésbe lépjenek. Szakirányú képzettségüknek megfelelően különösen alkalmasak lesznek az adott részdiszciplína magas szintű művelésére, önálló munkavégzésre.  

Képzési jellemzők

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

A hallgatók a tudományos pályára való felkészülést a PTE Biológia Doktori Iskola vagy más doktori iskola keretei között is folytathatják.

Főbb témakörök

Biofizika, biológiai kémia, bioinformatika, molekuláris sejtbiológia, genetika, ökológia, neurobiológia, immunbiológia, növényi fejlődés- és stresszélettan, ökofiziológia, mikrobiológia, biotechnológia, evolúcióbiológia, zoológia, konzervációbiológia, környezetvédelem 

Képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Szakirányok, specializációk

Választható specializációk:

  • molekuláris- 
  • immun-, és mikrobiológia 
  • növénybiológia
  • ökológia
  • zoológia
Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Természettudományi Karon » 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség)

Felvételi irányszám

NÁ: 5 < 30 fő, NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő

Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
Elhelyezkedési területek

A biológia MSc hallgatók legjobbjai PhD hallgatóként folytathatják tanulmányaikat és tudományos munkájukat. Biológus hallgatóinkat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, legnagyobb számban a Biológiai Doktori Iskola illetve a PTE Általános Orvostudományi Kar doktori iskolái fogadják. A PhD képzésben részt nem vevő diplomások elhelyezkedhetnek az akadémiai, illetve egyetemi szféra (kutató és rutin laborok), az élelmiszer- és gyógyszeripar, biotechnológiai és környezetvédelmi cégek, nemzeti parkok alkalmazásában.

A régióban a PTE az egyetlen képzési intézmény ezen a szakon. Hatóköre kiterjed a régión kívül Zala, Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyékre is, de található végzett hallgatónk szegedi, gödöllői és budapesti kutatóintézetekben, egyetemeken is.

Hallgatóink mondták

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"A PTE szívemnek nagyon kedves; élveztem ott tanulni, az oktatás színvonala abszolút magas szintű, jól felkészít a munka világára. Különösen hálás vagyok az ösztöndíjakért, külföldi tanulási lehetőségekért, diákköri munkáért. Jól szervezett és vezetett egyetem, sok szakmai lehetőség es szociális tevekénység, összetartó diáksereg."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Ragadjanak meg minden lehetőséget, melyet az oktatók biztosítanak a tanuláshoz. Soha ne feledjék, hogy a szakértelmüket nem a minimum elvárások teljesítése, hanem a lehetőségek maximális kihasználása határozza meg."

Kapcsolat

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
Dr. Putnoky Péter egyetemi tanár
Postacím: 7604 Pécs Pf.: 266.
Telefon: (72) 503-600/4409
Fax: (72) 503-634
E-mail: putnoky@ttk.pte.hu
Honlap: https://www.ttk.pte.hu/karunkrol/intezetek/biologiai-intezet

Az egyetem egy fórum a kiteljesedésre, tudásbázis központja. Annyit veszel ki belőle, amennyi energiát hajlandó vagy befektetni, megtanít az adatok feldolgozásának és értelmezésének elsajátítására.
Volt TTK-s hallgatónktól