Belsőépítész tervezőművész

Műszaki és Informatikai Kar

Belsőépítész tervezőművész

A hallgatók a képzés végére aktív tervezői és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
950 000.-FT / félév

Az oktatás nyelve
Angol, Magyar

Felvételi irányszámok
MNA 5<5 MNK 5<5

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 83, NK: n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
Belsőépítész tervezőművész
Képzés célja

A képzés célja belsőépítész tervezőművészek képzése, akik képesek az építészeti környezetalakítás során társtervezőként együttműködésre építész és más tervezőkkel az adott tér, illetve terek esztétikai, funkcionális és pszichológiai vonatkozásaival összefüggő kérdésekre a válaszokat megadni, továbbá az építészeti tér, illetve terek megformálása során képesek abban a múlt örökségeként ránk maradt egyedi elemek és berendezések koncepcionális egységének megőrzésére. Rendelkeznek az ehhez szükséges műszaki alapműveltséggel, művészeti alkotókészséggel, érti, és magas szinten ismeri a kreativitás és a design-gondolkodás hatásmechanizmusát, alkalmazásuk fontosságát a tervezési folyamatokban. Magas szintű esztétikai és kritikai érzékkel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik, ismeri a belsőépítészeti szaknyelvet, a rendelkezésre álló tradicionális és innovatív anyagokat, a megmunkálásukhoz használt eszközöket, technológiát, tisztában van a főbb gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenység végzésének körülményeivel képes a tér- és a térélmény tudatos kezelésére, az azt befolyásoló fizikai, biológiai, kulturális vonatkozások alkalmazásával. Érti a komplex tervezési alkotófolyamatok összefüggéseit. Nemcsak az egyes szakágak szempontjainak koordinálásához szükséges ismereteknek vannak birtokában, hanem jártasak az egyes anyagok tulajdonságaiban és felhasználásukhoz elengedhetetlen műszaki és megmunkálási ismeretekben is. Megszerzett téralakító tudását rendszerezett módon, a stratégia integráns részeként alkalmazva képes az új kihívásokra reagálni komplex és kollektív megoldást igénylő helyzetekben is. Felismer komplex szakmai problémákat, saját tervezési, alkotói programot alakít ki, és ez alapján önálló kreatív szakmai munkát végez. Rutinszerűen és innovatív módon alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát egyéni koncepciói és önálló tervei megvalósításához. A

További információt itt találsz!

Képzési jellemzők

magas szintű vizuális kommunikációs készség, oktatói-hallgatói kapcsolat, kortárs formatervezés, kézművesség, kortárs művészetek, kiállítások, belsőépítészet, műhelyek, tervpályázatok, modellműhely, belsőépítészeti stúdió, számítógépes készségek, bútortervezés, kreatív gondolkodás, koncepcionális tervezés, koncepcionális gondolkodás, kivitelezés, világítástechnika, anyag ismeret

Képzés helyszíne(i)
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Felvételi irányszám

MNA 5<5 MNK 5<5

Kapcsolat

PTE MIK Építész Szakmai Intézet
 

Dr. Heidecker Adél 

E-mail: heidecker.adel@mik.pte.hu

Kitartást, sok gyakorlást, csapatmunkát!
Volt MIK-es hallgatónktól