Angol nyelvoktató mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Angol nyelvoktató mesterszak

Ha szereted az angol nyelvet és szeretnéd tudni, hogy miként lehet hatékonyan átadni másoknak is a nyelv szépségét, akkor a PTE-BTK Angol nyelvoktató mesterképzésen a helyed!


 


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Nappali, Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Angol

Felvételi irányszámok
3<15

Legutóbbi ponthatár
n.i.

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles angol nyelvoktató bölcsész
Képzés célja

az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógia, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben félévenként hat-hét alkalommal két nap (péntek-szombat)
Főbb témakörök

A meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztési 8-14 kredit

 • bevezetés a nyelvpedagógiába
 • alkalmazott nyelvészet
 • szakmódszertan
 • az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése
 • nyelvi vizsga

A nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése 24-32 kredit

 • szakmódszertan
 • osztálytermi megfigyelés
 • tanítási gyakorlat
 • tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium
 • angol leíró nyelvészet
 • az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése

A speciális ismeretek és készségek fejlesztése 6-16 kredit

 • a nyelvtudás mérése, értékelése
 • tanulói különbségek
 • a kulturális ismeretek tanítása
 • az információs és kommunikációs technológiák használata
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzése történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a bölcsészettudomány vagy pedagógusképzési területek alapképzési szakjai.

A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit bölcsészettudományi, neveléstudományi ismeretkörökből.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi elbeszélgetés nem vizsgajellegű. Célja, hogy feltérképezze a jelentkezők szakmai érdeklődését és tájékozottságát, motivációját és angol nyelvi tudását. A felvételi beszélgetés kérdések mentén zajlik:

 • Discuss a book or a Ted talk that made an impact on your thinking.
 • Reflect on your own language learning process: what helped you most and how do you still develop your English?
 • Discuss two tasks you liked and two tasks you disliked in your English classes. Explain why.
 • Describe a teacher who made a difference in your life.
 • What made learning English easy for you? What made it difficult?

A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.

Felvételi irányszám

3<15

Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
Elhelyezkedési területek

A szakon szerzett diplomával hazai magán-nyelvoktatásban, nyelviskolákban, felnőttoktatásban, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen, valamint külföldön.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Telefon: +36 72 501 500 / 64225
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet