Mi alapján sorolnak át az egyik finanszírozási formáról a másikra?

Amennyiben a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg az alábbi feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni: 

  • az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet, 

  • nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot, 

  • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja, 

  • kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.

Önköltséges képzésről kérelem benyújtása esetén a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre át lehet sorolni.

Aloldal választó
Rendezés
36