international

Oktatási Igazgatóság

Lengvárszky Attila  oktatási igazgató

Lengvárszky Attila
oktatási igazgató

Elérhetőségei:

06 72/ 501-500/12454, +36 30/400 9025 
lengvarszky.attila@pte.hu
Rektori Kabinet, földszint 08-as iroda

Feladatai:

Az Igazgatóság tevékenységének szervezése, irányítása és összehangolása. Az oktatással összefüggő, valamint működési és szervezetfejlesztési stratégiai anyagok kidolgozása, előzetes tanulmányok, elemzések készítése és készíttetése. Közreműködik a hallgatókat érintő, valamint az oktatással kapcsolatos egyéb egyetemi szabályzatok, utasítások előkészítésében, bizottsági munkában. Szakmailag képviseli és irányítja a kari tanulmányi osztályokat az egyetemi szintű feladatok előkészítésében, és végrehajtásában. Ellátja a PTE integrált pécsi köznevelési intézményének törvényességi felügyeletét és ellenőrzését, valamint a Rektor által delegált fenntartói jogokat. Az Igazgatóság tevékenységi körében kapcsolatot tart a kari vezetőkkel, az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint külső szervezetekkel.

 


 

Vinter Miklós  ügyvivő szakértő, az oktatási igazgató helyettese

Vinter Miklós
ügyvivő szakértő, az oktatási igazgató helyettese

Elérhetőségei:

06 72/501-500/12407
vinter.miklos@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 226-os iroda

Feladatai:

Részvétel az Igazgatóság munkájának szervezésében, irányításában, gazdálkodásának tervezésében. Az oktatási igazgató munkájának támogatása, az oktatási igazgató helyettesítése. Az Igazgatóság feladataival kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése. Közreműködés az oktatással összefüggő, valamint működési és szervezetfejlesztési, stratégiai anyagok kidolgozásában, előzetes tanulmányok készítésében.

 


 

Az Oktatási Igazgatóság szervezeti egységei: