international

Támogató Szolgálat

 

Magdali Csaba  szociális szakértő, irodavezető, fogyatékosügyi koordinátor

Magdali Csaba
szociális szakértő, irodavezető, fogyatékosügyi koordinátor

Elérhetőségei:

06 72/501-500/24015
magdali.csaba@pte.hu
Ifjúság útja 6. „A” épület 130-as iroda

Feladatai:

Támogató Szolgálat Vezetőként:

Dokumentációs és iratkezelési rend biztosítása. Működési feltételrendszer biztosítása (tárgyi, személyi, pénzügyi). Szolgáltatásszervezési feladatok (esetmenedzselési feladatok, szolgáltatás tervezése, szolgáltatás koordinálása, szervezése, munkaértekezlet, esetmegbeszélés, szupervízió, ellátotti és munkavállalói jogok védelméhez kapcsolódó feladatok végzése).

Fogyatékosügyi koordinátorként:

Részvétel a hallgatók tanulmányi és vizsgakedvezményeinek elbírálásban, nyilvántartásában. Kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, segítőikkel. Fogyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányai, vizsgái során  alkalmazható  segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése. 

Javaslattétel  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  tanulmányainak  segítését   szolgáló normatív támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

 


 

Kertész Ágnes  szociális szakértő

Kertész Ágnes
szociális szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/24018
kertesz.agnes@pte.hu
Ifjúság útja 6. „A” épület 130-as iroda

Feladatai:

Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére. Felhatalmazás alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben. Segíti a közszolgáltatásokhoz, egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában. Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Mentálhigiénés segítségnyújtást, lelki gondozást biztosít. Részt vesz a hallgatók kísérésében. Érzékenyítő programok, előadások, kurzusok szervezésében, megtartásában asszisztál egyetemen belül és kívül. 

 


 

Molnár Gyöngyi  ügyvivő szakértő

Molnár Gyöngyi
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/24014
molnar.gyongyi@pte.hu
Ifjúság útja 6. „A” épület 130-as iroda

 

Feladatai: 

Érzékenyítő programok, előadások, kurzusok szervezése, tartása egyetemen belül és kívül. Kapcsolattartás a releváns egyetemei szervezeti egységekkel. Kapcsolattartás pécsi, Baranya megyei és országos fogyatékos ügyi civil szervezetekkel. Pályázatfigyelés.

 


 

Montag Brigitta  személyi segítő

Montag Brigitta
személyi segítő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/24014
montag.brigitta@pte.hu
Ifjúság útja 6. „A” épület 130-as iroda

Feladatai:

Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére. Felhatalmazás alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben. Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában. Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Tanulmányokhoz, egyetemi élethez kapcsolódó adminisztrációban segít. Részt vesz a hallgatók kísérésében.

 


 

Tompos Lilla  ügyvivő szakértő

Tompos Lilla
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/24014
tompos.lilla@pte.hu
Ifjúság útja 6. „A” épület 130-as iroda

Feladatai:

Személyi segítés az alapvető szükségletek kielégítésére. Felhatalmazás alapján közreműködik a hallgatói érdekképviseletben. Segíti a közszolgáltatásokhoz, egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Közreműködik az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában. Oktatással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Mentálhigiénés konzultációt, valamint gyógypedagógiai fejlesztést biztosít. Részt vesz a hallgatók kísérésében.

 

Tovább a Támogató Szolgálat honlapjára itt: http://tamogatoszolgalat.pte.hu/