Sugárvédelem

A Pécsi Tudományegyetemen (PTE) radioaktív anyagok alkalmazására és az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésére kerül sor az egészségügy, a tudományos kutatás és az oktatás területein. A PTE az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 30.) OAH rendelet alapján végzi az alkalmazásokat és az üzemeltetéseket. A radioaktív anyagok alkalmazásával és az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésével párhuzamosan a PTE Sugárvédelmi Szolgálatot működtet, a munkavállókra, a lakosságra és a környezetre ható ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelem céljából. A sugárvédelmi feladatok ellátását és koordinálását a PTE Sugárvédelmi Szolgálata végzi, a munkahelyi sugárvédelmi megbízottak és a munkahelyi sugárvédelmi megbízott-helyetteseik közreműködésével, a sugárvédelmi szakértő támogatásával.

A PTE Sugárvédelmi Szolgálat feladatai:

 • a)    naprakész központi nyilvántartás vezetése a sugárvédelmi munkahelyekről, a megbízottak és a megbízott-helyettesek személyéről és elérhetőségéről;
 • b)    a megbízottak és a megbízott-helyettesek munkájának támogatása, és kapcsolattartás a sugárvédelmi szakértővel;
 • d)    a közös, több sugárveszélyes munkahelyet is érintő feladatok koordinálása;
 • e)    radioaktív anyag alkalmazásához, ionizáló sugárzást létrehozó és sugárterápiás berendezések üzemeltetéséhez szükséges Sugárvédelmi Leírások elkészíttetése, és szükség szerinti felülvizsgálata;
 • h)    ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyek Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatának (MSSZ) elkészíttetése, felülvizsgálata, ellenőrzése;
 • k)    az engedélyezési eljárások lefolytatása;
 • l)    az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségek és a bekövetkező rendkívüli események jelentés kötelezettségének elvégzése;
 • n)    hatóságok részére jelentéstételi kötelezettség elvégzése, a környezetvédelmi szakhatóság részére történő kockázatbecslés elkészítése és megküldése;
 • o)    a munkavállalók és a lakosság sugárvédelme érdekében a sugárveszélyes munkahelyek tevékenységének, az általuk alkalmazott radioaktív anyagok és az üzemeltetett röntgenberendezések állapotának ellenőrzése; 
 • p)    a sugárvédelmi műszerek kalibrációjának elvégzése és a hatósággal történő hitelesíttetése;
 • r)    radioaktív anyagok, illetve az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések általi balesetek, rendkívüli események kezelésének ellátása, a veszélyhelyzet megszüntetésének irányítása, felügyelete, valamint az esetleg szükséges hatósági beavatkozások kezdeményezése;
 • s)    az értékelési periódusban a hatósági személyi doziméter 2 mSv értéket meghaladó személyi dózisok, illetve a sugárterhelések általi balesetek esetén a rendellenesség okainak a kivizsgálása, és javaslattétel a szükséges elhárító- és megelőző intézkedésekre;
 • t)    az Országos Sugárzásfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) labor működtetése, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerhez (ONER) tartozó kötelezettségek ellátása;
 • v)    az Egyetem Folyékony Radioaktív Hulladékkezelő Rendszer üzemeltetésének felügyelete;
 • w)    a sugárveszélyes munkahely kockázatértékelésének elvégzésében való közreműködés;
 • y)    a PTE vezetősége felé való tájékoztatás az illetékességi területüknek megfelelően.
   

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!