Gyászhír – elhunyt dr. Rőth Erzsébet

2024.

május

14.

Gyászhír – elhunyt dr. Rőth Erzsébet

A gyászoló család, a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara mély megrendüléssel tudatja, hogy 2024. május 11-én, életének 82. évében hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt dr. Szmolenszky Tamásné dr. Rőth Erzsébet emeritus professzor, akadémiai doktor, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Oktató és Kutató Intézetének volt igazgatója.

 


 

Személyében a család a szerető édesanyát, nagymamát, az egyetem szakterületének nemzetközileg is elismert művelőjét, a hallgatók elhivatott oktatóját gyászolja.

Az elhunytat a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara saját halottjának tekinti.

Búcsúztatása 2024. május 30-án, 12 órakor kezdődik a Pécsi Központi Temető Szent Mihály Kápolnájában.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!

 


 

In memoriam dr. Rőth Erzsébet

Mély megrendüléssel búcsúzunk dr. Rőth Erzsébet professzor asszonytól, aki a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar hajdani Kísérletes Sebészeti, majd Sebészeti Oktató és Kutató Intézetének közel 50 évig volt a munkatársa, 1995-2007 között a vezetője. 

Rőth Erzsébet a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1966-ban szerzett általános orvosi diplomát “summa cum laude” minősítéssel. Diákkörösként 1964-ben került az intézetbe, ahol általános klinikai laboratóriumi szakvizsgát tett, majd 1982-ben a “Kísérletes vesekonzerválás strukturális és funkcionális következményei” című disszertációjával az orvostudomány kandidátusa lett. Az 1980-as évektől a kardiológiai és a szabad gyökös kutatási témában végzett vizsgálatainak eredményeként 1994-ben sikeresen megvédte „A szívizom ischemiás-reperfúziós károsodása: az alapkutatástól a klinikai gyakorlatig” című akadémiai doktori értekezését, majd habilitált, 1995-ben egyetemi tanárrá és intézetvezetővé nevezték ki. Fontos lépcsőfokot jelentett az intézet fejlődésében a vezetésével elnyert “Keringés-patológiai állapotok vizsgálata in vivo sebészeti modelleken és klinikai beteganyagon” című PhD-program, melyben összességében több mint 40 ösztöndíjas és a manuális szakmákban már szakvizsgával rendelkező egyéni felkészülő szerzett tudományos minősítést.

Professzor asszony vezető tisztséget töltött be számos tudományos társaságban: elnöke volt a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Szekciójának, a Magyar Kardiológus Társaság Experimentális Szekciójának, valamint örökös tiszteletbeli elnöke a Magyar Szabadgyök-Kutató Társaságnak. Vezetésével számos kongresszust rendezett az intézet, melyek közül kiemelkedett az 1996 és 2010 között hat alkalommal rendezett International Symposium of Myocardial Cytoprotection sorozat, amit 2003-tól a kanadai székhelyű International Academy of Cardiovascular Research is támogatott. 

Rőth Erzsébet határozott elképzelésű, tettre kész, nyitott, rendkívül közvetlen és kommunikatív, ugyanakkor tekintélyes és szigorú vezető is volt. Nagyon szeretett személyes kontaktusban lenni az emberekkel. Fontos volt számára, hogy mindenki tudja, mi a feladata. Vallotta, hogy eredményt csak rendben, jó munkavégzéssel lehet elérni. Nagyon sok diákköröse volt, a diákköri konferenciák időszakát nagyon szerette. Az volt az elve, hogy minden egyes diákban rejlik valami, ami kiemeli a társai közül. Ezt a „valamit” próbálta megtalálni és erősíteni bennük. A fiatal generáció fejlődése érdekében kifejtett tevékenységét Mestertanári kitüntetéssel ismerték el. 

Eredményes intézetvezetői tevékenységét minden területen díjazták: kapott Charles Simonyi kutatói ösztöndíjat és Széchenyi professzori ösztöndíjat, átvehette a Magyar Sebészetért Emlékérmet, a kísérletes sebészet legrangosabb díját, a Petri Gábor Emlékérmet, a Matkovics Emlékérmet, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, az Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díjat, valamint az Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery by: International Academy of Cardiovascular Sciences Canada, Winnipeg díjat is. 

Professzor asszony aktív szerepet játszott a kar életében, tagja volt a Doktori Tanácsnak, a Tudományos Bizottságnak, társelnöke volt a Sajtóbizottságnak, valamint 1998-2000 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem főtitkári tisztjét is ellátta.

Dr. Róth Erzsébet személyében az intézet emblematikus vezetőjét veszítettük el. Fájdalommal búcsúzunk tőle, emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!

 

A hajdani Sebészeti Oktató és Kutató Intézet volt munkatársai nevében:
Dr. Lantos János, egyetemi docens

Rovat

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!