Alkalmazotti Tanács működése

Alkalmazotti Tanács működése

 • Az Alkalmazotti Tanács a munkavállalókat megillető participációs (részvételi) jogokat gyakorolja a nevükben.
 • Az AT működésének kereteit jogszabály határozza meg (Mt.),
  a munkáltatóval való együttműködés részleteit Alkalmazotti Megállapodásban célszerű rögzíteni.
 • A munkavállalók és a munkáltató közös érdeke
  • Az Egyetem fejlődésének elősegítése, optimalizált működési folyamatok kialakítása
  • Konfliktusmentes működés biztosítása
  • Munkavállalók közérzetének javítása (eredménye hatékonyságnövelés)

Érdekvédelem vs. részvétel

  Szakszervezeti érdekvédelem Dolgozói részvétel (AT)
Célja A munkáltatóval folytatott alku során megkötött kollektív szerződéssel, a munkavállalók alkalmazási feltételeinek szabályozása. A dolgozói érdekek következetes képviseletével felelősségteljes közre­működést jelent az Egyetem hosszú távú, piacképes működésének fenntartásában.
A tevékenység szintjei Önálló jogi személyiségű, Egyetemen kívüli szervezetként átfogja képviselt szakmát. Az üzemi tanács tevékenysége csak az Egyetemen belül értelmezhető. Szigorúan az Egyetem munkavállalói által választott tagok, egyetemi struktúrán belüli testülete.
A tevékenység tartalma A szakszervezet a teljes tagságát, az ő érdekérvényesítésükön keresztül egy ágazat, szakma munkavállalóit kívánja jobb munkaerő-piaci pozícióba juttatni, nem csak egy-egy munkáltató munkavállalóit. Egyetemben gondolkodik, feladata a részvétel a közvetlen és tágabb értelmű működési folyamatokat, a foglalkoztatást, a munka körülményeit, feltételeit, valamint a közösen megtermelt javak elosztását befolyásoló döntésekben.
Feladata

Kollektív szerződés megkötése.

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok érvényesülésének ellenőrzése.

Az egyetemi döntésekben gyakorolja a munkavállalók participációs jogait az üzemi tanács.

A tervek megvalósulásának fontos tényezője a végrehajtásban részt vevő munkavállalók magatartása, viszonya a döntéshez. Ebben tud igazán komoly segítséget nyújtani az üzemi tanács, amely egyfajta információs csatorna, kapocs a munkavállalók és a munkáltató között.

 

Jogok és kötelezettségek: Általános követelmények

 • A jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelő eljárás, kölcsönös együttműködés
 • Tájékoztatási kötelezettség
 • Adatkezelési és GDPR szabályok betartása
 • Esélyegyenlőség biztosítása, esélyegyenlőségi terv

Az Alkalmazotti Tanács jogosítványai

 • Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége (Mt. 233.§ (1) a), 262. § (2)-(3), 265. § (1))
 • Az AT informálási kötelezettsége (Mt. 262. § (4))
 • Véleményezési jog (Mt. 264. §)
 • Konzultáció kérése (Mt. 233. § (2), 262. § (2))
 • Együttdöntési jog (Mt. 263. §)
 • Ellenőrzéshez való jog ((Mt. 262. § (1))
 • Az AT elnökének és tagjainak járó kedvezmények, védettség (Mt. 260. §)

Az Alkalmazotti Tanács kötelezettsége

 • Titoktartási kötelezettség, adatvédelem (Mt. 234. §)
  • A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ,
   megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat,
   amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné.
  • Üzleti titok védelme
 • AT magatartása sztrájk esetén (Mt. 266. §)
  • Pártatlan magatartás
  • Sztrájk szervezésének, támogatásának tilalma
  • Sztrájk akadályozásának tilalma