Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány - Titkárság

Dr. TRÓCSÁNYINÉ dr. URBÁN Katalin az Alapítvány titkára

Dr. TRÓCSÁNYINÉ dr. URBÁN Katalin
kuratóriumi titkár

  urban.katalin@uqa.pte.hu
 06 30/3321-869
 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

 

Az Alapítvány Titkársága

 

A Titkárság az Alapítvány működésének adminisztratív támogatását végző szervezeti egység, amely az alábbi feladatokat látja el:

 • a Kuratórium tagjai részére személyi titkári feladatok ellátása, a Felügyelőbizottság működésének támogatása;
 • a kuratóriumi titkár tevékenységének támogatása;
 • az Alapítvánnyal kapcsolatos határidős feladatok nyilvántartása;
 • az Alapítványon belüli – más szervezeti egységhez nem tartozó – adminisztratív feladatok ellátása;
 • vendégek, telefonok fogadása, levelezés intézése, iratkezelési, iktatási feladatok ellátása,
 • az Alapítvány rendezvényeinek előkészítése, találkozók szervezése, időpontok egyeztetése;
 • titkársági leíró feladatok végzése;
 • ügyviteli folyamatok szervezése és irányítása;
 • szükség szerint részt vesz az alapítvány fenntartásában lévő szervezetek ügyviteli feladatainak ellátásában;
 • egyéb, a kuratórium elnöke, illetve az alapítvány titkára által meghatározott feladatok ellátása.

 

A titkárságot a kuratórium titkára vezeti.

 

 

A kuratórium titkára

 

A kuratórium titkárát a Kuratórium elnökének javaslatára a kuratórium bízza meg.

A titkár munkáját a kuratórium elnöke irányítja.

A kuratórium titkárának feladatai:

 • előkészíti a Kuratórium üléseit;
 • a kuratóriumi ülések előkészítő anyagaival (előterjesztés vagy tájékoztató) kapcsolatos feladatok koordinálása;
 • szükség esetén bevonja az egyetemi munkavállalókat a kuratóriumi üléseken megtárgyalandó anyagok előkészítésébe;
 • támogatja a Kuratórium és a Felügyelőbizottság működését, kapcsolatot tart a kuratóriumi és a felügyelőbizottsági tagokkal, az alapítványi vagyonellenőrrel, a számviteli szolgáltatóval és az állandó könyvvizsgálóval,
 • jegyzőkönyvet vezet a Kuratórium üléseiről;
 • ellátja az Alapítvány jogi folyamatainak felügyeletét;
 • részt vesz az Alapítvány munkafolyamataiban;
 • kapcsolatot tart az Alapítvány egyes szervezeteivel;
 • kapcsolatot tart az Alapítvány stratégiai partnereivel;
 • támogatja az Alapítvány által meghatározott gazdasági tevékenységek végrehajtását;
 • irányítja a Titkárságot;
 • részt vesz az alapítvány fenntartásával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásában;
 • továbbá ellátja mindazon feladatokat, melyeket a Kuratórium elnöke a hatáskörébe utal

 

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!