Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány - Titkárság

 

Az Alapítvány Titkársága

 

A Titkárság az Alapítvány működésének adminisztratív támogatását végző szervezeti egység, amely az alábbi feladatokat látja el:

a Kuratórium tagjai részére személyi titkári feladatok ellátása, a Felügyelőbizottság működésének támogatása; a kuratóriumi titkár tevékenységének támogatása; az Alapítvánnyal kapcsolatos határidős feladatok nyilvántartása;

A titkárságot a kuratórium titkára vezeti.

 • az Alapítványon belüli – más szervezeti egységhez nem tartozó – adminisztratív feladatok ellátása;
 • vendégek, telefonok fogadása, levelezés intézése, iratkezelési, iktatási feladatok ellátása,
 • az Alapítvány rendezvényeinek előkészítése, találkozók szervezése, időpontok egyeztetése;
 • titkársági leíró feladatok végzése;
 • ügyviteli folyamatok szervezése és irányítása;
 • szükség szerint részt vesz az alapítvány fenntartásában lévő szervezetek ügyviteli feladatainak ellátásában;
 • egyéb, a kuratórium elnöke, illetve az alapítvány titkára által meghatározott feladatok ellátása.

Elérhetőség: info@uqa.pte.hu

 

 

Dr. TRÓCSÁNYINÉ dr. URBÁN Katalin

Dr. TRÓCSÁNYINÉ dr. URBÁN Katalin
az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója, adatvédelmi tisztviselő

  urban.katalin@uqa.pte.hu
 
+36 30/332-1869
 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 18-as iroda

Feladatai

 

A kuratórium titkárát a Kuratórium elnökének javaslatára a kuratórium bízza meg.

A titkár munkáját a kuratórium elnöke irányítja.

A kuratórium titkárának feladatai:

 • előkészíti a Kuratórium üléseit;
 • a kuratóriumi ülések előkészítő anyagaival (előterjesztés vagy tájékoztató) kapcsolatos feladatok koordinálása;
 • szükség esetén bevonja az egyetemi munkavállalókat a kuratóriumi üléseken megtárgyalandó anyagok előkészítésébe;
 • támogatja a Kuratórium és a Felügyelőbizottság működését, kapcsolatot tart a kuratóriumi és a felügyelőbizottsági tagokkal, az alapítványi vagyonellenőrrel, a számviteli szolgáltatóval és az állandó könyvvizsgálóval,
 • jegyzőkönyvet vezet a Kuratórium üléseiről;
 • ellátja az Alapítvány jogi folyamatainak felügyeletét;
 • részt vesz az Alapítvány munkafolyamataiban;
 • kapcsolatot tart az Alapítvány egyes szervezeteivel;
 • kapcsolatot tart az Alapítvány stratégiai partnereivel;
 • támogatja az Alapítvány által meghatározott gazdasági tevékenységek végrehajtását;
 • irányítja a Titkárságot;
 • részt vesz az alapítvány fenntartásával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásában;
 • továbbá ellátja mindazon feladatokat, melyeket a Kuratórium elnöke a hatáskörébe utal

 

 

 

Mayer Lilla

 

MAYER Lilla
elnöki asszisztens

  mayer.lilla@uqa.pte.hu
 
+36 72/501-500/ 12121, +36 30/701-0463
 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 21-es iroda

Feladatai

 

 • szervezi és koordinálja a Kuratórium elnökének programjait;
 • gondoskodik a Kuratórium elnöke találkozóinak, tárgyalásainak megfelelő előkészítéséről;
 • szervezi az Alapítvány rendezvényeit, illetve protokolláris szempontból véleményezi a Kuratórium elnökének vagy a Kuratórium és Felügyelőbizottság tagjainak részvételével megvalósuló rendezvényeket;
 • közreműködik a Kuratórium és a Felügyelőbizottság üléseinek szervezésében és előkészítésében;
 • támogatja a Kuratórium és a Felügyelőbizottság működését, kapcsolatot tart a kuratóriumi és a felügyelőbizottsági tagokkal, az alapítványi vagyonellenőrrel, a számviteli szolgáltatóval és az állandó könyvvizsgálóval, valamint az Alapítvány fenntartásában működő szervezetekkel és intézményekkel, külső partnerekkel;
 • iktatási feladatokat lát el;
 • kezeli az Alapítvány bejövő és kimenő postáját;
 • részt vesz az alapítvány fenntartásával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásában;
 • továbbá ellátja mindazon feladatokat, melyeket a Kuratórium elnöke és a Kuratóriumi titkár a hatáskörébe utal.
   

 

 

Kapitány-Varga Réka

 

Kapitány-Varga Réka
asszisztens

  kapitany.varga.reka@uqa.pte.hu
 +36 30/850 68 81
 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. fsz. 14-es iroda

 

 

Dr. NÉMETH Csaba

 

Dr. NÉMETH Csaba
jogász

  nemeth.csaba@pte.hu
 +36 72/501-500/ 12406
 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 17-es iroda

 

Kovács Szilárd elemző közgazdász
 

KOVÁCS Szilárd
elemző közgazdász

 kovacs.szilard@uqa.pte.hu
 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 22-es iroda

 

Gulyás István főtanácsadó

Gulyás István
főtanácsadó

 gulyas.istvan@pte.hu
 
+36 72/501-500/ 12406
 
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 17-es iroda

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!