Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány adatai

Az Alapítvány hivatalos neve: Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

Székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Elérhetőség: info@uqa.pte.hu


Az Alapítvány nyilvántartási száma: 02-01-0001930

Az Alapítvány adószáma: 19306658-2-02

Az Alapítvány statisztikai számjele: 19306658-6420-560-02

Az Alapítvány működésének időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre alakult.

Önálló képviseletre jogosult: Dr. Bódis József kuratóriumi elnök

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!