Képzési szerkezet

Képzési tervek

 

jog_tanterv

tudományterületi besorolása társadalomtudományok
tudományága állam- és jogtudományok
kutatási területe Jogtörténet, Alkotmány-, Közigazgatási-, Nemzetközi és Európa-, Polgári eljárás-, Polgári, Munkajog, Bűnügyi tudományok, Jogi inf., Politikatud. és társ. elm.

filozofia_tanterv

tudományterületi besorolása bölcsészettudományok
tudományága filozófiai tudományok
kutatási területe Ismeretelmélet és Etika, Társadalomfilozófia, Kommunikációfilozófia, Jogfilozófia, Olasz filozófia; “történeti” illetve “metodológiai” megközelítésben Antik és Újkori Filozófia , Kortárs Filozófia.

elmeleti_orvos_tanterv

tudományterületi besorolása orvos- és egészségtudományok
tudományága elméleti orvostudományok
kutatási területe idegtudományok, neurofarmakologia, viselkedéstudományok, endokrinologia, immunológia, reprodukció, autoimmun kórkép, fertőzések molekuláris patogenezise

klinikai_orvostud_tanterv

tudományterületi besorolása orvos- és egészségtudományok
tudományága klinikai orvostudományok
kutatási területe Kutatási területe a klinikai orvostudomány átfogó értelemben (bel-,gyerek-, nő-, szívgyógyászat, onkológia, sebészet, patológia, ortopédia, laboratóriumi medicina, fogászat, radiológia, fül-orr-gége)

gyogyszeresztud_tanterv

tudományterületi besorolása orvos- és egészségtudományok
tudományága elméleti orvostudományok
gyógyszerészeti tudományok
kutatási területe Bioaktív anyagok izolálása és vizsgálata, Kísérletes zsigertan, Toxikológia, Farmakonok eliminációja, Fájdalomkutatás, Neurofarmakológia, A mikrocirkuláció farmakológiája, Gyógyszerészet

interdiszcip_orvos_tanterv

tudományterületi besorolása orvos- és egészségtudományok
tudományága elméleti orvostudományok
kutatási területe Molekuláris és celluláris biokémia Funkcionális fehérjedinamika Intracelluláris jelátviteli folyamatok Haematológiai Humán molekuláris genetika Bizonyítékokon alapuló orvoslás

klinikai_idegtud_tanterv

tudományterületi besorolása orvos- és egészségtudományok
tudományága klinikai orvostudományok
kutatási területe neurológia, idegsebészet, pszichiátria

pszichologia_tanterv

tudományterületi besorolása bölcsészettudományok
tudományága pszichológiai tudományok
kutatási területe Evolúciós pszichológia, kognitív pszichológia, fejlődéspszichológia, klinikai pszichológia, személyiségpszichológia, egészségpszichológia, szociál- szervezetpszichológia, pszichoanalízis.

 

  • 1-4. szemeszter:

Alkalmazott pszichológia program 

Elméleti pszichoanalízis program  

Evolúciós- és kognitív pszichológia program  

Fejlődés- és klinikai pszichológia program  

Személyiség- és egészségpszichológia program  

Szociálpszichológia program 

  • 5-8. szemeszter:

Egységesen, minden programra vonatkozó tanterv

 

 

interdiszcip_tanterv

tudományterületi besorolása bölcsészettudományok
társadalomtudományok
tudományága néprajz- és kulturális antropológia
politikatudományok
történelemtudományok
kutatási területe Európa és magyarság a világban- korszakokon átívelő tradíciók és modernizációs kihívások (gazdaság, társadalom, politika, kultúra)

irodalom_tanterv

tudományterületi besorolása bölcsészettudományok
tudományága irodalom- és kultúratudományok
kutatási területe Az irodalomtudományi képzésben hangsúlyos a korszerű irodalomelmélet, a diszciplínaközi szemlélet, kiemelt a művészetelméleti, színház- és kultúratudományi kutatási tárgyak jelentősége.

oktatasestarsadalom_tanterv

tudományterületi besorolása bölcsészettudományok
tudományága neveléstudományok
kutatási területe nevelésszociológia, neveléstörténet, oktatástörténet, tantervelmélet, romológia

demografia_tanterv

tudományterületi besorolása társadalomtudományok
tudományága szociológiai tudományok
kutatási területe tudományterület: társadalomtudományok tudományág: demográfia, szociológiai tudományok kutatási terület: demográfia, addiktológia, településszociológia

egeszsegtud_tanterv

tudományterületi besorolása orvos- és egészségtudományok
tudományága egészségtudományok
kutatási területe Egészségtudomány

gazdalkodastani_tanterv

tudományterületi besorolása társadalomtudományok
tudományága gazdálkodás- és szervezéstudományok
kutatási területe Gazdálkodás- és szervezéstudomány

regionalispolitika_tanterv

tudományterületi besorolása társadalomtudományok
tudományága közgazdaságtudományok
kutatási területe A területfejlesztés elméletének és módszertanának fejlesztése, a területi versenyképesség vizsgálata, a területek fejlődését befolyásoló (társadalmi, gazdasági, ökológiai) tényezők elemzése.

muveszeti_tanterv

tudományterületi besorolása művészetek
tudományága képzőművészet
zeneművészet
kutatási területe képzőművészet, zeneművészet

breuer_marcell_tanterv

tudományterületi besorolása műszaki tudományok
művészetek
tudományága építészmérnöki tudományok
építőművészet
kutatási területe építőművészet, építészmérnöki tudományok, integrált nemzeti örökségvédelem és energiatudatos fenntartható építészet

biologia_tanterv

tudományterületi besorolása természettudományok
tudományága biológiai tudományok
kutatási területe Genetika; Mikrobiológia; Sportbiológia, Szabályozásbiológia; Növénybiológia; Ökológia.

foldtudomanyok_tanterv

tudományterületi besorolása természettudományok
tudományága földtudományok
kutatási területe Földtan; Nép- és tel.földr.; Tört. és pol. földr.; Geopol. és geoökon.; Meteorológia, égh.vált.; Term. földr., Tájértékelés; Geomorf.; Ter.- és tel.fejl.; Reg.földr.; Turizmusföldr.; Kult. földr.

kemia_tanterv

tudományterületi besorolása természettudományok
tudományága kémiai tudományok
kutatási területe kémiai tudományok és a kémia interdiszciplináris területei

fizika_tanterv

tudományterületi besorolása természettudományok
tudományága fizikai tudományok
kutatási területe kvantumoptika, kvantuminformatika, részecske- és magfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia, lézer- és plazmafizika, lézerek ipari alkalmazásai

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!