In memoriam Dr. Kajtár Pálné Dr. Nagy Júlia

2022.

november

24.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2022. november 17-én, életének 78. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Kajtár Pálné Dr. Nagy Júlia Karunk volt főiskolai docense, korábbi minőségügyi dékáni megbízottja, valamint az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet adjunktusa.


In memoriam Dr. Kajtár Pálné Dr. Nagy Júlia

Orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1968-ban, míg orvosi laboratóriumi szakorvosi szakképesítését 1971-ben szerezte meg, majd 1982-ben védte meg kandidátusi értekezését. Kutatómunkája során a nyugtató, altató, hangulatjavító szerek farmakológiájával foglakozott. 1986-ban Kiváló Munkáért Miniszteri Dicséretben részesült.

Az egyetemi tanulmányok befejezését követően a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani, a mai Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében dolgozott 2000. augusztusáig. Ezt követően lett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központjának oktatója, főiskolai docense.

Az Egészségtudományi Kar Diplomás Ápoló, Dietetikus, Gyógytornász és Védőnő szakirányán a gyógyszertan oktatója és tantárgyfelelőse volt. Az Alkalmazott Élettudományi Intézet intézetigazgatójaként, valamint oktatási főigazgató-helyettesként segítette karunk munkáját. A kar minőségügyi felelőseként sokat tett az oktatási folyamatok minőségének fejlesztéséért, a minőségbiztosítási folyamatok erősítéséért.

Az Egészségtudományi Kar Diplomás Ápoló, Dietetikus, Gyógytornász, mentőtiszt és Védőnő szakirányán a gyógyszertan oktatója és tantárgyfelelőse volt. Már a nyugdíjas éveiben is aktívan fogott hozzá fiatal oktatókollégák bevonásával, hogy a mentőtiszt szakirány szakmai gyógyszertani tantárgyi programját a legújabb szakmai elvek alapján átdolgozza és bevezesse.

Nagy Júlia tanárnő egészségügyi szakdolgozók, gyógyszerészek és orvosok generációi számára oktatta a gyógyszertan tudományát alázattal, szakmaiságával és következetességével.

A nagy emberi teljesítmények, alkotások, életművek tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. Sokszorosan így van ez, ha céljuk mindenkor a közösség szolgálata.

Megtört szívvel búcsúzunk volt munkatársai, kiknek példát adott hivatásszeretetből, az áldozatos kötelességteljesítésből, a becsületes emberi magatartásból.

Tanárnőt az Egészségtudományi Kar és az Általános Orvostudományi Kar saját halottjának tekinti.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Rovat

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!