Gyászhír - elhunyt dr. Schneider Imre

2022.

szeptember

07.

A gyászoló család, a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara mély megrendüléssel tudatja, hogy dr. Schneider Imre, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika emeritus professzora 2022. szeptember 3-án, életének 93. évében elhunyt.


Személyében a család a szerető férjet és édesapát, az egyetem a szakterületének nemzetközileg is elismert művelőjét, a hallgatók az elhivatott oktatót gyászolják.

Az elhunytat a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara saját halottjának tekinti.

Búcsúztatása 2022. szeptember 26-án, 12 órakor lesz a Pécsi Köztemető dísztermében. A család kéri a szertartást követő részvétnyilvánítás mellőzését.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!

Gyászhír - elhunyt dr. Schneider Imre

 

Dr. Schneider Imre (1930-2022)

Dr. Schneider Imre 1930. június 23-án, Temesváron született. Általános, középiskolai és orvosegyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Az egyetem után 5 évig az Anatómiai Intézetben, majd 1961-től a Bőrgyógyászati Klinikán dolgozott. 1961-ben orvoslaboratóriumi vizsgálatok témakörből, 1964-ben bőrgyógyászatból szakvizsgázott. Kutatási érdeklődésének középpontjában kezdetben az LE-sejtek vizsgálata, később az ismétlődő orbánc hátterében meghúzódó nyirokkeringés elégtelenség patogenezisének feltárása állt. 1974-ben utóbbi témakörben védte meg kandidátusi értekezését is. Ebben az időben több alkalommal vett részt rövidebb németországi tanulmányutakon (Halle, Berlin), majd 1974–1975-ben Kölnben, a Bőrgyógyászati Klinikán töltött egy esztendőt, ahol a hisztokémiai és elektronmikroszkópos módszereket tanulmányozta. 1976 őszén kapott kinevezést a szombathelyi Markusovszky Kórház bőrgyógyászati osztályának vezetésére, ahol három éven át a kórház Tudományos Bizottságának elnöki tisztjét is betöltötte.

1982-ben nevezték ki a POTE Bőrgyógyászati Klinikájának élére, amit nagy lelkesedéssel és energiával kezdett el. A klinikai rutin munka bevezetése, megszervezése mellett minden munkatársa rendszeres tudományos munkát végzett, munkatársait a kor nagy hírű klinikáira küldte rövidebb-hosszabb tanulmányútra, hogy az elsajátított tudományos ismereteket itthon felhasználhassák. 1987-től kezdve kétévente nemzetközi részvétellel dermatológiai kongresszust szervezett. Szintén 1987-től indulóan megszervezte a klinikán az angol nyelvű bőrgyógyászati oktatást.

A klinikai rutintevékenységek fejlesztése mellett megteremtette a bőrgyógyászati kutatómunka alapjait is. Klinikai érdeklődése indította arra, hogy az atópiás dermatitis prevalenciájával és patogenezisével kezdjen el foglalkozni. Több mint 260 közlemény, 5 könyvfejezet és egy, az atópiás dermatitisről szóló könyv szerzője. Tanítványai közül többen szereztek orvostudomány kandidátusa vagy PhD-fokozatot, míg Schneider professzor 1987-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia doktori fokozatát. A Pécsi Akadémiai Bizottság Dermatológiai Szekciójának alapítója, 1990-1996 között az MTA I. számú, 1997-2000 között az MTA II. számú Klinikai Bizottságának a tagja. Tudományos munkásságának elismeréséül a Német Bőrgyógyászati Társaság tiszteletbeli tagjává (1988), a Francia Dermatológiai Társaság levelező tagjává (1992) választotta.

1965-től tagja a Magyar Dermatológiai Társulatnak (MDT), melynek egyik meghatározó egyénisége volt. 1989 és 1995 között a társulat hivatalos folyóirata, a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle szerkesztőbizottsági elnöke, 1995 és 1998 között pedig az MDT elnöke volt.

Több nyelven, németül, angolul és franciául is kiválóan beszélt és írt. Legendásan alapos, magával és környezetével szemben is szigorú és következetes volt. Dr. Kárpáti Sarolta professzor asszony, a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati klinikájának igazgatója így emlékezett rá: „Korábban még kevéssé, inkább csak távolról ismertem őt, mikor is a Magyar Dermatológiai Társulat hirtelen összekötött minket három esztendőre, őt, mint elnököt és engem, mint váratlanul megválasztott főtitkárt. Embersége, kedvessége, kiegyensúlyozottsága mellett latin műveltsége, történelmi és irodalmi szemlélete szőtte át a hónapokat, az üléseket, számtalan végtelenül udvarias telefonhívását és levelét. Leggyakrabban Márait idézte. Mindig nagyon korrekt és pontos megjegyzései és válaszai voltak, és erre olyan fokban törekedett, hogy ha szavaiban utólag a legkisebb pontatlanságot is észlelte, hetek, hónapok múlva is, visszamenőleg is korrigálta azt, telefonon, személyes találkozáskor és levélben is. Sajátos és mély humorral követte az eseményeket, mások negatív tulajdonságait kissé csodálkozva fogadta és rendkívül burkolt, udvarias mondataiból alig-alig lehetett kibogozni, hogy mire, kire és miért is neheztel. Az ügy rendszerint súlyosan eltért az elfogadott normáktól. Nemzetközi és hazai fórumok elegáns tárgyalópartnere, az íratlan szabályok, társasági csapdák biztos felismerője volt, és ha vele voltam, biztos lehettem benne, hogy ezeket elkerülöm, mert már jó előre felkészített és figyelmeztetett rájuk.”

Számos díja és kitüntetése közül legfontosabbnak az MDT Kaposi Mór emlékérmet (1990), a Batthyány-Strattmann László emlékplakettet (2000), a Dr. Vass József emlékplakettet (2004) és a Magyar Tudományos Akadémia Ötvös József Koszorúját (2016) tartotta.

Schneider professzor a nyolcvanon túl a PTE emeritus professzoraként is töretlen munkakedvvel és tenni akarással szolgálta az egyetemet. Heti több napot töltött szeretett klinikáján, követve a bőrgyógyászati klinikum és kutatás szakirodalmát. Legendás szakmatörténeti ismereteire támaszkodva rendszeresen tartott tudománytörténeti előadásokat a klinika referáló ülésein, ahol a fiatalabb dermatológus generáció is megismerhette szakmai tájékozottsága mellett klasszikus műveltségét és nyelvismeretét. Élete utolsó éveiben „A bőr, mint két világot összefogó és elválasztó szerv” témájú könyvének a szerkesztésén dolgozott. A csaknem ezer oldalas kézirat elkészült, de annak megjelenését már nem élhette meg.

Schneider Imre professzor 2022. szeptember 3-án, életének 93. évében hunyt el. Volt tanítványai, munkatársai emlékét tisztelettel megőrzik.

Kedves Professzor Úr, nyugodjék békében!

A Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika munkatársai

Schneider professzor a Berde Botond Ösztöndíj Kuratóriumának elnökeként több mint tíz éven át irányította a kutatói utánpótlás módszertani fejlődését segítő, külföldi ösztöndíj-pályázatok kiírásának és elbírálásának folyamatát. Személyében egy olyan vezetőt veszítettünk el, aki a kuratóriumot magas szakmai színvonalon, bölcsességgel és a jelöltek iránti elkötelezettséggel irányította.

A Berde Botond Ösztöndíj Kuratóriuma

 

 

Rovat

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!