Gyászhír – elhunyt dr. habil. Kocsis Miklós

2022.

április

04.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 40. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. habil. Kocsis Miklós jogász, okleveles közgazdász, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa.  A PTE diákja volt, itt szerzett jogi, majd közgazdasági diplomát. A PTE Hallgatói Önkormányzatának vezetője, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, a Pécsi Óriás Nándor Szakkollégium alapító elnöke volt.


Gyászhír – elhunyt dr. habil. Kocsis Miklós

Rendkívüli tudományos, oktatói, kutatásszervezési és közéleti tevékenységet folytatott, alapvető szerepet játszott az MMA MMKI megalapításában, melynek igazgatója volt. Célul tűzte ki, hogy a kutatóintézet tevékenysége jelentős hozzájárulás legyen a magyarországi kulturális, művészeti, művészetelméleti élethez. Az intézet hét éves fennállása idejében párját ritkító számban adott ki tudományos könyveket, közel száz konferenciát szervezett. Tervezte a kutatóintézet beágyazását a nemzetközi művészetelméleti és művészetfilozófiai kutatásokba.

A PTE Állam- és Jogtudományi Karán egyetemi docens volt a Kar Alkotmányjogi Tanszékén, majd a felsőoktatási jogi szakjogász-képzés program vezetője. Később a PTE KPVK Alkalmazott Művészetek Tanszék tanszékvezető docenseként arra készült, hogy az MMA MMKI kutatási eredményeit a felsőoktatásban is továbbadja, a hallgatóságot, a jövő kutatóit, művelődésszervezőit az intézethez kapcsolja, az országos, majd nemzetközi tudományos életbe bevonja. A Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola törzstagja volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jogelméleti kutatásokat folytatott.

Kutatásai kiterjedtek a jogfilozófia, az alkotmányjog, az autonómia-elméletek, a kulturális- és művészeti jog, a tudomány- és gazdaságfilozófia, a makrogazdaságtan területére.

A Kodifikáció és Közigazgatás, valamint a Közjogi szemle szerkesztője volt. Több mint kétszáz publikáció fűződik a nevéhez. Tudományszervező, intézményszervező, törvényelőkészítő, szakértői munkásságát a Magyar Köztársaság Kormánya 2020-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerte el.

Példás családi életet élt, felesége és két leánygyermeke gyászolja Őt.

Kollégái nagy tehetségű, rendkívüli munkabírású kutatóként, iránymutató, motiváló, etikai normákat figyelembe vevő, humánus vezetőként ismerték.

Halála nagy veszteséget jelent mindannyiunk számára, akik ismertük Őt és értékeltük széleskörű és fáradhatatlan munkásságát.

A Pécsi Tudományegyetem valamennyi polgára osztozik a család, a hozzátartozók, a munkatársak és a barátok fájdalmában, és búcsúzik Kocsis Miklóstól, aki tragikus hirtelenséggel távozott körünkből.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

 

Rovat

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!