Elhunyt Dr. Debreczeni László

2022.

június

13.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt Dr. Debreczeni László, az Általános Orvostudományi Kar alumnusa, az 56-os pécsi események vezéralakja.


Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 86. évében elhunyt Dr. Debreczeni László. 

Dr. Debreczeni László 1934. május 10-én született Kaposváron. A Pécsi Orvostudományi Egyetem ötödéves hallgatójaként 1956. október 22-én a Diákparlament elnökévé választották és az Orvosegyetemi Zászlóalj tagja lett. 1957 márciusában letartóztatták, internálták, majd 1958-ban három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. Amnesztiával szabadult 1959-ben. Börtönbeli éveit, a fogság ideje alatti érzéseit, gondolatait „Egy medikus barangolásai börtönországban” címmel írta meg, mely kötet már az 5. kiadásnál tart. Szabadulása után segédmunkásként, tolmácsként, kutatóasszisztensként dolgozott.

1964-ben fejezhette be tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezután Komlón helyezkedett el, ahol üzemorvosként és bányamentő orvosként dolgozott. A Mecseki Szénbányászati Trösztnél üzemorvos (1964-1986), 1987-től a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál üzemorvos, 1989-től üzemi főorvos. A rendszerváltás után az ÁNTSZ tiszti főorvosa, a Baranya Megyei Intézet helyettes vezetője volt 1992-től 2002. évi nyugdíjazásáig. 1990 és 1994 között Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőjeként tevékenykedett. Meghívott előadóként orvostörténetet és közegészségtant adott elő a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán.

Debreczeni László a pécsi 56-os események első napjától kezdve részt vett a forradalomban. Olyan eszményekért küzdött, mint a szabadság, a nemzeti függetlenség és a demokrácia. Világos célokért küzdöttek társaival, tetteiket áthatotta a nemzeti egység, az emelkedett erkölcs, a szolidaritás. Debreczeni László a pécsi események vezéralakja volt, életútja mindenki számára példaként szolgálhat.

A városi és egyetemi megemlékezések rendszeres felszólalójaként sokan ismerték, tisztelték.

Tevékenységét számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el, Debreczeni László vehette át az első pécsi Szabadság-díjat az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének megőrzésében, ápolásában és a társadalmi, a kulturális élet területén végzett tevékenysége elismeréseként.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

A PTE UnivTV archív felvétele

 

Rovat

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!