PTE őrzés-védelem, portaszolgálat

A Pécsi Tudományegyetem vagyonvédelme az élőerős őrzést tekintve két pillére támaszkodhat: egyrészt a PTE saját alkalmazottként foglalkoztatott hagyományos portás szolgálati feladatokkal megbízott személyekre, akik egy része, mint megváltozott munkaképességű, csökkentett óraszámban (4, 6 és 8 órás) foglalkoztatott munkavállaló. Feladataik körébe tartozik a kulcskiadás, „help desk” szolgáltatás, illetve a jogszabályok által előírt felügyeleti eszközök ellenőrzése és a jelzések továbbítása.
Másrészt külső szolgáltatók által foglakoztatott vagyonőrők látnak el védelmi feladatokat, akik részben beléptetést részben belső járőri teendőket, területbiztosítást, diszpécserszolgálatot, gépkocsizó járőr szolgálatokat, fegyveres pénzkísérési, rendezvénybiztosítási feladatokat látnak el jelentős óraszámban.

A PTE telephelyeinek, létesítményeinek, épületeinek vagyonvédelmével kapcsolatos élőerős őrzésből adódó feladatok jelentősebb részét külső szolgáltató partnerei:
1.    Elit Security Group Kft.
2.    CIVIL Zrt.
3.    Profinfo Zrt. látják el.

Cél a PTE vagyonkezelésében lévő állami tulajdon felelősségteljes működtetésének támogatása, az értékek megóvása, a személyi tulajdon védelme, a rendkívüli események megelőzése.
A tevékenységet a következő szabályzók, utasítások rögzítik:

 • A Pécsi Tudományegyetem biztonság és vagyonvédelmének alapdokumentuma a PTE Biztonsági Szabályzata
 • Általános Portaszolgálati Utasítás
 • Speciális Portaszolgálati Utasítás
 • Őrutasítás

 

Feladatok:

 • A PTE által üzemeltetett épületek, területek, létesítmények vagyonvédelmi feladatainak ellátása, ellenőrzése
 • Vagyonvédelmet ellátó külső szolgáltatókkal való aktív együttműködés 
 • Létesítményekben a nyitási, zárási rend betartásának végrehajtása, ellenőrzése
 • Rendkívüli eseményekkel, bűncselekményekkel kapcsolatosan az azonnali intézkedések végrehajtása
 • Talált tárgyak kezelése
 • Helyiségekbe történő belépések kontrollálása, ellenőrzése
 • PTE területére be és kilépő személyek csomagjainak illetve gépjármű csomagterének, külön elrendelés alapján történő ellenőrzése
 • Klinikai Központ Elnöki Hivatala és az Operatív Stáb által hozott járványügyi – Egyetembiztonságot érintő - intézkedések végrehajtása.
 • Kulcskezelés
 • Fegyveres pénzkísérés
 • Gépkocsizó és intézményi járőrszolgálat
 • Rendezvénybiztosítás

A PTE mechanikus/elektronikus védelmét (sorompó, beléptető, kamera, riasztó) ellátó rendszerek üzemeltetése, menedzselése, karbantartása.

 

 

porta_3

porta_1

porta_2

 

A PTE által üzemeltetett klinikai és oktatási telephelyek portái

 • Egyetembiztonsági Osztály (EBO) munkatársai által üzemeltetett pécsi telephelyű porta: 34 db
 • Külső szolgáltató (vagyonőr) által üzemeltetett pécsi telephelyű porta: 17 db
 • Közösen üzemeltetett pécsi telephelyű porta: 10 db

 

Klinikai Terület:

KK Koronavírus ellátó Központ                           
KK Rákóczi út 2. sorompós porta                           
KK Rákóczi úti th. Garay utcai porta                      
KK Rákóczi úti „G” épület porta                           
KK Rét utcai Rehabilitációs Központ porta               
KK Rákóczi úti „CSOI” porta                               
KK Rét utcai tömb porta                                   
KK Nővérotthon                                           
KK Munkácsy M u.                                        
KK Fogászati Klinika Dischka Gy. u.                       
KK Szívgyógyászati Klinika porta                         
KK Akác u. sorompós porta                               
KK Akác u. Traumatológia porta                           
KK Janus Pannonius Klinikai tömb Ifjúság útja főbejárat
KK Janus Pannonius Klinikai tömb Kürt utcai porta       
KK Janus Pannonius Klinikai tömb TSZDK porta            
KK JPKT Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO)           
KK Janus Pannonius Klinikai tömb reptéri őr       

 

Külső szolgáltató (vagyonőr)
Külső szolgáltató (vagyonőr)
Külső szolgáltató (vagyonőr)
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
Vegyes (saját, külső)
PTE saját munkavállaló
Vegyes (saját, külső)
Vegyes (saját, külső)
Vegyes (saját, külső)
Vegyes (saját, külső)
Külső szolgáltató (vagyonőr)
Vegyes (saját, külső)
Külső szolgáltató (vagyonőr)
Külső szolgáltató (vagyonőr)
Külső szolgáltató (vagyonőr)
Külső szolgáltató (vagyonőr)

 

Oktatási Terület: 

BTK-TTK "C" porta                                   
BTK-TTK "B" porta                                   
BTK-TTK "A" porta                                   
BTK-TTK "D" porta                                   
BTK-TTK "Uszoda" porta                               
BTK-TTK „FA” porta                                   
KTK-ÁJK 48-as tér 1 porta                           
KTK-ÁJK Rákóczi út 80. porta                        
Szentágothai Kutató Központ porta                   
Szentágothai Kutató Központ "B" épület átjáró porta
BTK-MIK Rókus u. 2.                                
GYTK Rókus u 4.                                       
ETK Szepessy                                       
ETK Mária                                           
ETK Vörösmarty                                       
ETK Apáca                                           
ETK SZESZI                                           
HPI Damjanich u.                                   
PTE „I” Gyakorló Iskola                               
PTE „II” Gyakorló Iskola                           
PTE Babits Iskola                                   
ÁOK Új Elméleti Tömb porta                           
ÁOK Régi Elméleti Tömb porta                       
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet               

 

Külső szolgálató (vagyonőr)
Külső szolgálató (vagyonőr)
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
Külső szolgálató (vagyonőr)
Külső szolgálató (vagyonőr)
Külső szolgálató (vagyonőr)
Külső szolgálató (vagyonőr)
Vegyes (saját, külső)
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
Vegyes (saját, külső)
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
PTE saját munkavállaló
Külső szolgálató (vagyonőr)
Vegyes (saját, külső)
PTE saját munkavállaló