Tájékoztató a munkabérekkel kapcsolatos döntésekről

2023.

december

06.

A Pécsi Tudományegyetem tárgyaló delegációja és a képviselettel rendelkező szakszervezetek tárgyalást folytattak a munkabérek rendezése tárgyában, melynek nyomán a PTE vezetése a következő döntéseket hozta, figyelembe véve az Alkalmazotti Tanács véleményét is:


1. Egyszeri bérkompenzációban részesülnek a PTE azon munkavállalói, akiknek munkaszerződés szerinti munkabére 2023. október hónapban nem haladta meg a havi bruttó 600.000.-Ft-ot, és a 2023. január-október hónapokra megfizetett átlagos munkabére nem haladta meg a havi bruttó 650.000.-Ft-ot. Az egyszeri bérkompenzáció összege egységesen bruttó 200.000 Ft, amely összeget a PTE a 2023. évben megfizet az érintetteknek, ideértve a munkavállalókat, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a köznevelésben és a szakképzésben foglalkoztatottakat is.

2. A tárgyaló felek megállapodása alapján az oktatói-kutatói-tanári bértáblában munkakörönként meghatározott alapbéreket 2023. december 1. napjától 15%-os arányban, egységesen meg kell növelni. A PTE vezetése ez iránt intézkedik, és erről tájékoztatja az egyetem szenátusát.

3. A tárgyaló felek megállapodása alapján az egyetem felsőoktatási igazgatásában foglalkoztatott munkavállalók számára 2023. december 1. napjától tartós bérrendezést kell végrehajtani. A munkáltató az egyes szervezeti egységek rendelkezésére bocsátja a szervezeti egység 2023. október havi alapbérek alapján számított bértömegének 15%-át, amely összeget a szervezeti egységek tartós bérrendezésre kötelesek fordítani. Az egyes munkavállalók alapbérének meghatározására a szervezeti egység vezetője tesz javaslatot a rektor és a kancellár számára.  A bérkorrekciót a munkáltatói jogkör gyakorlói differenciáltan valósítják meg, azaz lehetőség nyílik a szervezeti egységeken belüli nem kívánatos különbségek kezelésére.

4. A 2. és 3. pontban említett 15%-os mértékű többletforráson felül a PTE további 3%-os mértékű forrást biztosít a szervezeti egységek számára a munkavállalók részére további differenciált béremelés megvalósítására, amely forrás felhasználásáról a PTE a 2024. évben intézkedik.

 

 

Rovat

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!