international

Oktatói rangsor alapján az ország második legjobb pedagógusképző intézménye a PTE KPVK

2018.

december

20.

Diploma 2019 című kiadvány szerint az oktatói kiválósági mutatók alapján az ország második legjobb pedagógusképző intézménye a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara. 


A HVG gondozásában megjelent a Diploma 2019 című kiadvány, ami a hazai felsőoktatási intézményeket rangsorolja különböző szempontok alapján. Az egyik ilyen szempont az intézmények oktatói teljesítményét, minőségét megjelenítő oktatói kiválósági mutató. Ez alapján a pedagógusképzéseket indító intézmények országos rangsorában második helyet foglalja el a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara.

Az oktatói kiválósági mutatók megállapításakor többek között figyelembe vették az intézményben tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát, valamint az egy minősített oktatóra jutó hallgatók számát is. Mint a Kar dékánja, Prof. Dr. Szécsi Gábor elmondta, a PTE KPVK a jövőben is kiemelt figyelmet szentel a magas színvonalú oktatói, kutatói munka feltételeinek megteremtésére. Ezt a célt szolgálják a Karon nemrégiben megalapított új kutatóközpontok is.

Rovat