Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a dokumentumfilmek világa és a művészetek iránt. Szeretnének alkotóként részt venni egy koncepció kialakításában.


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Jelenleg nem indul

Költségtérítés összege
400.000 Ft / félév

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
LÁ: 50, LK: 50, NÁ: n.i., NK:n.i.

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
okleveles dokumentumfilm-rendező művész
Képzés célja

dokumentumfilm-rendezők képzése, akik művészi színvonalon képesek önálló dokumentumfilmes alkotásokat létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és műveikkel, valamint közéleti megnyilvánulásaikkal képesek terjeszteni, szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők

Foglalkozások gyakorisága

 • hétköznap

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  A  PTE DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program
PTE KPVK Filozófia Doktori Iskola

Főbb témakörök

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • a dokumentumfilm-készítés filmesztétikai, társadalomtudományi, film- és kultúrtörténeti háttere 14-26 kredit;
 • dokumentumfilm-rendezés és a film létrehozásának folyamata 58-90 kredit;
 • a dokumentumfilm-készítés hazai és nemzetközi pályázati, fejlesztési és produkciós közege 2-10 kredit.

A képzés elméleti és gyakorlati modulokból áll.  Az első két félévben a XXI. század igényeinek megfelelően témájában és megközelítési módjában alapvetően interdiszciplináris jellegű. Széleskörű lehetőséget kínál a társadalmi problémák (pl. kisebbségi lét, szociális területek, kultúraközvetítés) a mozgókép intermediális formái (pl. képregény, animáció, dokudráma, fikciós film stb.) és a tudományos módszerek (pl. kognitív pszichológia, narratológia, művészetterápia, esztétika, a mozgókép elmélete és története) megismerésére és elsajátítására. A második két félévben a gyakorlati képzés során lehetőség van részképzésre különböző hazai és külföldi stúdiókban és központokban, így a pécsi UnivTV-nél, a budapesti  az Értékmegőrző Kortárs Művészeti Stúdió és Filmarchívumban és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán, ahol magas technikai szinten a szakmai legkiválóbbjainál lehet elsajátítani a filmkészítés tudományát.

A szakmai gyakorlat a tantervben meghatározottak szerinti, filmkészítésben (írás, előkészítés, forgatás, utómunka), különböző szakmai eseményeken (fesztivál, workshop, konferencia) való részvétel Magyarországon, külföldön.

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: valamennyi képzési terület bármely alapképzési szakja.


A felvételi vizsga

Szóbeli elbeszélgetés keretén belül a jelentkező:

 • ismerteti korábban, az alábbi témák valamelyik alapján elkészített, 5-15 perces kisfilmjét
  • egy érdekes személyiség, lakóhely vagy épület sokoldalú bemutatása
  • egy néprajzi jelenség (fesztivál, hagyomány, divat stb.) ismeretterjesztő jellegű bemutatása
  • kortárs szociális jelenségek megközelítése szociográf stílusban vagy narratív formában (pl. a dokudráma eszközeivel)
  • videoriport készítése
  • videoesszé készítése társadalmi, történelmi, művészettörténeti témában

A kisfilmet május 15-ig kérjük elérhetővé tenni (pl. google-drive-on) Somogyi Rita számára (somogyi.rita@pte.hu).

 • majd kötetlen beszélgetést folytat az alábbi témákban
  • mozgóképkultúra múltja, jelene, jövője
  • kortárs szociális és társadalmi kérdések
  • a dokumentumfilm-készítés lehetőségei korunk digitális kultúrájában (pl. dokudráma, animált, interaktív dokumentumfilm)

A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet kisfilm értékelése (max. 45 pont),  a beszélgetés értékelése (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Felvételi irányszám

3 < 10 fő

Felvételi követelmények
felvételi beszélgetés
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete​

Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap

Életük legjobb döntése volt az egyetemi tanulmányaikat Pécsett végezniük!
Volt BTK-s hallgatónktól