international

Titkárság

Lengvárszky Attila  rektori kabinetvezető

 

Lengvárszky Attila
rektori kabinetvezető

Elérhetőségei:

06 72/ 501-500/12454, +36 30/400 9025 
lengvarszky.attila@pte.hu
Rektori Kabinet, földszint 08-as iroda

Feladatai: 

Irányítja a Rektori Kabinetet, összehangolja a szervezeti egységek működését. Szervezi és előkészíti a Rektori Vezetői Értekezlet, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Tanács, a Szenátus üléseit. Irányítja a Titkárságot. Kapcsolatot tart a Karokkal, a Kancelláriával, az egyéb szervezeti egységekkel, felméri az egységek Rektori Kabinettel kapcsolatos igényeit. Kiadmányozási jogkört gyakorol a rektor által meghatározott ügyekben. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a Szenátus vagy a rektor számára meghatároz. Szignál. Ellátja az Egyetem képviseletét a rektor által átruházott ügyekben, ügykörökben.

 


 

Dr. Trócsányiné Dr. Urbán Katalin
ügyvivő szakértő, a rektori kabinetvezető helyettese - tartósan távol

 


 

Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet  ügyvivő szakértő, a rektori kabinetvezető helyettese

Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet
ügyvivő szakértő, a rektori kabinetvezető helyettese

Elérhetőségei:

06 72/501-500/12428
zambo.alexandra@pte.hu
Rektori Kabinet, földszint 018-as iroda

Feladatai: 

A Szenátus titkári feladatainak ellátása, közreműködés és a rektori kabinetvezető munkájának támogatása a Rektori Tanács, a Dékánok Tanácsa, a Rektori Vezetői Értekezlet és egyéb testületi ülések, szakmai egyeztetések, megbeszélések előkészítésében, előterjesztések előkészítése, véleményezése. Együttműködés a Rektori Kabinet, a Kancellária, a karok és önálló szervezetek vezetőivel, munkatársaival. A rektor, rektorhelyettesek és a rektori kabinetvezető feladatainak szakmai támogatása.

 


 

A Titkárság további egységei:

Asszisztensek

Szakmai tanácsadók

Média Iroda