international

Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017 c. pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hagyományának megfelelően minden évben miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazza a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért diákokat.

Ehhez kapcsolódóan a Minisztérium pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017” cím elnyerésére a 2016/2017. tanévben legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatói számára.

A pályázatot postai úton kell benyújtani a Pályázati útmutatóban megadott címre.

Benyújtási határidő: 2018. április 17.

A Pályázati felhívás és a pályázat részleteit ismertető Pályázati útmutató elérhető:
− a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-fel...,

− a pályázati kiírásban közreműködő sportköztestületek és tagszervezetek honlapjain (www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.hu, www.mdsz.hu, www.mozduljra.hu).

A pályázó hallgatók kérelmére az intézmény vezetése (dékán/dékánhelyettes) a pályázat benyújtásához szükséges ajánlást (formanyomtatvány, Pályázati útmutató 3. melléklet) kiállítja.