Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

A hatályos Alapító Okirat szerinti tevékenységekre vonatkozó jogszabályok elérhetőek a https://njt.hu linken

Alapvető jogszabályok

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény  
337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény  
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

A PTE szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi szabályzata

A PTE szervezeti és működési szabályzata
A PTE adatvédelmi szabályzata (2021. június 17.)

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!