Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Alapvető jogszabályok

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet  
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet  
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény  
337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló a 1997. évi LXXX. törvény  
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

A PTE szervezeti és működési szabályzata, adatvédelmi szabályzata

A PTE szervezeti és működési szabályzata
A PTE adatvédelmi szabályzata

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!