international

Pályázati kiírás - PTE NEST – képek a FÉSZEK-ben - fotópályázat

Téma: PTE NEST-FÉSZEK

Feladat: Érdekes, megható, vidám, vagy vicces fotók készítése, amelyen szerepel az orfűi PTE NEST - FÉSZEK, akár a fotót készítő személy, és/vagy más személyek, és a #pte1367 felirat.

A pályázat 1 fordulós. A képeket a nest.fotopalyazat@pte.hu email címre kérjük beküldeni Beküldési határidő: 2019. augusztus 20. 23 óra 59 perc

A beküldött fotók a PTE Facebook oldalán lesznek láthatók, melyek közül a legjobb 3 képet a közönség segítségével választja ki a szakmai zsűri.

Értékelés: A szakmai zsűri a legtöbb like-ot elért 30 kép közül választja ki az első három helyezettet, őket díjazásban részesíti. A legtöbb like-ot kapó kép készítője közönség díjat kap.

A szakmai zsűri tagjai: dr. Kósa Balázs a PTE MIK oktatója, a NEST tervezője, Hámori Gábor fotóművész, Hierholcz Nikolett a PTE Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály vezetője.

Pályázati feltételek, tudnivalók:

A fotópályázaton részt vehet bárki foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül, aki 18. életévét betöltötte.
Pályázni interneten keresztül a nest.fotopalyazat@pte.hu email címen lehet 2019. július 25-től.
Egy pályázó maximum 2 önálló képpel nevezhet. Képmontázzsal nem lehet pályázni.

Nyertesek és nyeremények:

A pályázók között I., II., III. helyezettet és egy közönségdíjast hirdetünk.

Díjazás:

I. helyezett – 26 000 Ft értékű drón
II. helyezett – 15 000 Ft értékű sportkamera
III. helyezett - 12 000 forint értékű okosóra

Közönségdíj: PTE Műszaki és Informatikai Kar könyvcsomag

A zsűri által kiválasztott nyertes és a közönségdíj nyertesének nevét Szervező 2019. augusztus végén hirdeti ki.
A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át a 2019. szeptember 6-án a Tudásközpontban megrendezésre kerülő díjátadón és kiállításmegnyitón. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) a nyerteseket terheli. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához.
A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 90 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

Felelősség:

A képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait.

A Szervező a pályázatra beküldött fotók eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget! Harmadik személyek jogainak esetleges megsértéséért a résztvevő kizárólagosan felel. A Szervező semmilyen körülmények között nem tekinthető felelősnek a pályázaton való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, és tőle semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatás nem követelhető. A Szervező a beküldött pályaművek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A játékszabályzat módosításának a jogát – a játékosok megfelelő tájékoztatása mellett - a Szervező fenntartja! A pályázat a Szervező szándékától eltérő okokból történő részleges vagy teljes késedelme, visszavonása vagy megszakítása esetén a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést elutasítsa, amennyiben az nem felel meg e szabályoknak, vagy ha a benyújtott pályamű harmadik személyek jogait sérti, vagy obszcén jellegű.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a Szervezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban, kiállításon, a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez képeiket térítésmentesen használják.

A résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy beszerezte a fényképen szereplő valamennyi személy hozzájárulását a fénykép közzétételéhez. Amennyiben a győztes felvétel gyermekek felismerhető képét tartalmazza, a fénykép készítőjét felkérik, hogy nyújtsa be a kiskorú szülei vagy gondviselője által aláírt engedélyező nyilatkozatot a fénykép felhasználásához.

Beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni: „PTE NEST – FÉSZEK fotópályázat”. A levélben pedig kérjük feltüntetni a szerző nevét.

Formai és technikai követelmények

Képfile technikai feltételek:

filetípus: JPEG
Minimális befoglaló méret: 1000x1000 pixel
Maximális befoglaló méret: 4000x4000 pixel
A képek keretezését vízjelezését, dátumozását mellőzzék
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE!

A fotók manipulálásának számít:

Képelemek kiretusálása/hozzáadása
A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.
Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.

Nem számít a fotó manipulálásnak:

A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása.
A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.
A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő képeket sajnos nem áll módunkban elfogadni!

Szervező és adatfeldolgozás:

A fotópályázat szervezője a Pécsi Tudományegyetem Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztálya (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4., továbbiakban "Szervező"). A pályázattal kapcsolatos adatfeldolgozást a Szervező végzi. A fotók beküldésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a kiírásban szereplőket. A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.