Hallgatói pályázati lehetőségek 2023/2024-re

Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltatási Központ Tehetséggondozó Iroda az alábbi hallgatói pályázati lehetőségekre szeretné felhívni a hallgatók figyelmét a 2023/24-es tanévre vonatkozóan. 

Új Nemzeti Kiválósági Program – 2023/24-es tanév
A több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló programnak alapvető célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.
További információ: unkp.pte.hu
Pályázási határidő: 2023. június 15. 

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program – 2023/24-es tanév
A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.
A Programba jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja.
További információ: kitep.pte.hu
Pályázási határidő: 2023. június 30. 

SZINAPSZIS+ Mentorprogram – 2023/24-es tanév
A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagságát fenntartja.
További információ: tehetseg.pte.hu/palyazatok
Pályázási határidő: 2023. június 30. 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (kari kiírások) – 2023/24-es tanév
A Pályázat célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók támogatása. A pályázati felhívás alapja a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§-a.
További információk, kiírások »
Pályázási határidő: 2023. június vége (karonként eltérő időpontokban)

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!