PTE nyilvántartások adatai

Hallgatói nyilvántartás

Név: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer 
Az adatkezelés célja, jogalapja: tanulmányi adminisztráció a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján.
Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 80 év. 
Az érintettek köre: az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek, doktorjelöltek, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, oktatást ellátó személyek.

 

Közalkalmazotti nyilvántartás

Név: Nexon Munkaügyi Rendszer 
Az adatkezelés célja, jogalapja: dolgozói adminisztráció a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. sz. m. alapján.
Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év.
Az érintettek köre: az Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek.

 

Betegnyilvántartás

Név: e-Medsolution Integrált Betegdokumentációs Rendszer
Az adatkezelés célja, jogalapja: Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok adminisztrációja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján.
Az adatkezelés időtartama: az ellátást követően zárójelentések esetén 50 év, teljes betegdokumentáció 30 év, képalkotó vizsgálatok dokumentumai 10 év.
Az érintettek köre: a PTE Klinikai Központjában egészségügyi ellátásban részesülő személyek.

 

Pénzügyi nyilvántartás

Név: SAP Integrált Vállalatirányítási Rendszer
Az adatkezelés célja, jogalapja: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.

 

Iratnyilvántartás

Név: Kontroller2 Iratkezelő Rendszer
Az adatkezelés célja, jogalapja: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!