PTE nyilvántartások adatai

Hallgatói nyilvántartás

Név: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: Felvételizők és hallgatói nyilvántartása, amely az alábbi, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) szerinti célokhoz kapcsolódik: Nftv. 18. § (1) a) az intézmény rendeltetésszerű működése, b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése, c) a képzés, kutatás megszervezése, e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetése, f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapítása, elbírálása és igazolása, g) a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, Nftv. 18. cikk, 3. sz. melléklet I/B.

Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 80 év (Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 3. pont)

Az érintettek köre: az Egyetemre felvételiző és az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek, doktorjelöltek

Az adatok forrása: Az adatok forrása részben az Oktatási Hivatal, részben az érintett (beiratkozási lapon megadott adatok).

 

Munkavállalók nyilvántartása

Név: Nexon Munkaügyi Rendszer

Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: a munkaviszony illetve egészségügyi szolgálati jogviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése vagy törvényből származó igény érvényesítése, amely az alábbi, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) szerinti célokhoz kapcsolódik: Nftv. 18. § (1) a) az intézmény rendeltetésszerű működése, c) a képzés, kutatás megszervezése, d) a munkáltatói jogok gyakorlása, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése, e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetése, f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapítása, elbírálása és igazolása

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, Nftv. 18. cikk, 3. sz. melléklet I/A., az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 14. §, 2. sz. melléklet

Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év (Nftv. 3. sz. melléklet I/A. 3. pont), illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésétől számított 10 év [Eszjtv. 14. § (6)]

Az érintettek köre: az Egyetemmel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek.

Az adatok forrása: Az adatok forrása az érintett

 

Betegnyilvántartás

Név: e-Medsolution Integrált Betegdokumentációs Rendszer

Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatást (járó- és fekvőbeteg ellátás) igénybe vevők egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatainak kezelése gyógykezelés igénybevétele, egészség megőrzésnek, javításának, fenntartásának előmozdítása, érintett egészségi állapotának nyomon követése, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 4. §-ában rögzített célok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, Eüak. 4. §

Az adatkezelés időtartama: az ellátást követően zárójelentések esetén 50 év, teljes betegdokumentáció 30 év, képalkotó vizsgálatok dokumentumai 10 év.

Az érintettek köre: a PTE Klinikai Központjában egészségügyi ellátásban részesülő személyek

Az adatok forrása: Az adatok forrása az érintett, vagy más egészségügyi szolgáltató

 

Pénzügyi nyilvántartás

Név: SAP Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Az adatkezelés célja, jogalapja: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.

 

Iratnyilvántartás

Név: Kontroller2 Iratkezelő Rendszer

Az adatkezelés célja, jogalapja: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!