Média Kódex és közösségi média

Média Kódex

 

A Pécsi Tudományegyetem Média Kódexe a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben megfogalmazottaknak megfelelően bármilyen felmerülő igény esetén segíti a sajtó munkatársait annak érdekében, hogy az Egyetemet érintő kérdésekben a nyilvánosság minél bővebb és korrektebb információhoz jusson.

A korrekt, megalapozott, sokrétű és a Pécsi Tudományegyetem szellemiségéhez illeszkedő kapcsolattartás a médiával kiemelt fontosságú feladat. Az Egyetem semlegességét és önálló létét kihangsúlyozva törekszik médiakapcsolatai során a nyitott kapcsolatokra és a szakszerű tájékoztatásra. A médiakapcsolatok alakulását nem lehet improvizatív módon hagyni, hanem előre kialakított, tudatos médiastratégia keretében kell alakítani.

A nyitottság alapja, hogy az Egyetem a sajtótörvényben megfogalmazottaknak megfelelően bármilyen felmerülő igény esetén segíti a sajtó munkatársait annak érdekében, hogy az Egyetemet érintő kérdésekben a nyilvánosság minél bővebb és korrektebb információhoz jusson.

 

Média Kódex (pdf.) »

 


 

Irányelvek és útmutatás a közösségi média használatához 

 

Az útmutató segítséget kíván nyújtani az egyes szervezeti egységek, munkacsoportok által működtetett közösségi oldalak adminisztrátorainak, illetve az Egyetem polgárainak abban, hogy miként tudják jogkövető magatartás mellett a lehető leghatékonyabban működtetni a közösségi médiában létrehozott oldalaikat, különös tekintettel az Egyetemi arculati elemek megfelelő használatára is, illetve hogyan tudják az Egyetem polgárai minden további nélkül gyakorolni a véleménynyilvánítás szabadságát személyes oldalaikon úgy, hogy a privát véleményük és az intézmény álláspontja kellően elhatárolható legyen.
 
Az irányelvek és útmutató műfaját tekintve ajánlás, azaz jogi kötő erővel nem bír, ugyanakkor a hivatkozott jogszabályok és szabályzatok, ezen dokumentumtól függetlenül is érvényesek és alkalmazhatóak. Az iránymutatások nem teljeskörűek, elsősorban a leggyakrabban feltett kérdésekre és a közelmúltban észlelt problémákra reagálnak. 

 

Közösségi média irányelvek (pdf.) »

 

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!