Szociális segítők gyakorlatvezető mentora szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociális segítők gyakorlatvezető mentora szakirányú továbbképzési szak

 A szociális képzések folyamatos átalakulása és a társadalmi- gazdasági-, jogszabályi környezet változásainak hatására a terepgyakorlatok tartalma is átalakul, igazodik a szociális szolgáltatásokat, ellátásokat igénybe vevők szükségleteihez. A szociális munkások által megtapasztalt foglalkozási stresszorok jelentős hatást gyakorolnak a  szakemberek körében tapasztalható kiégés és fluktuáció mértékére.

A professzionális mentori tevékenység segítheti a gyakornokok szakmai identitásának formálódását, a reális szakmakép kialakítását, megelőzheti a korai pályaelhagyást, egyúttal biztosítékot jelent a minőségi gyakorlati képzés megvalósítására. A mentorálás személyre szabott megközelítést kínál a személyes és a szakmai karriertervezésben, továbbá lehetővé teszi a tapasztalati tanulást.

A szociális segítők gyakorlatvezető mentora képzésben résztvevők számára munkatartalom frissítést, új feladatot és tapasztalatot jelenthet a tanulási folyamat, mely a szakemberek körében is mérsékelheti burn-out szindrómát és a munkahelyváltást.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
10<20 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
szociális segítők gyakorlatvezető mentora
Képzés célja

A szociális segítők mentora szakirányú képzés célja, hogy a képzésben részt vevők korábbi elméleti és gyakorlati ismereteit újrastrukturálja, melynek következtében a Szociális munka (BA, MA), a Szociálpedagógia (BA, MA) és a Szociálpolitika (MA) képzésben részt vevő gyakornokok terepgyakorlatának-, munkaalapú tanulásának irányítása hatékonyabban valósuljon meg, továbbá támogatni kívánja a mentorok szakmai személyiségének, önhatékonyságának fejlődését.

Képzési jellemzők

Konzultációs gyakoriság

  • félévente 4 alkalom (csütörtök du.-péntek)
Főbb témakörök

Tanulási folyamat 13 kredit

  • a szociális képzések filozófiája, a neveléstudományi ismeretek, a mentorálás, a reflektív szakemberré válás folyamata, élethosszig tartó tanulás

A munka pszichológiai aspektusai 17 kredit

  • a munkapszichológia, karriertervezés, tanácsadás multikulturális jellemzői

Szakmai személyiségfejlesztés 20 kredit

  • mentori szakmai készségek fejlesztése a szociális ágazatban dolgozók számára: önismeret, konfliktuskezelés, a veszteség és a siker feldolgozása, a projektekre- és jövőre irányuló tervezési ismeretek

Szakdolgozat (portfólió) 10 kredit

 

Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

  • bölcsészettudomány vagy társadalomtudomány képzési területen legalább alapképzésben(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

A felvétel módja

  • a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) csatolt oklevélmásolat

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Felvételi irányszám

10<20 fő

Élvezzék a diákéveket ezen az egyetemen.
Volt BTK-s hallgatónktól