Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők: fordítás, szakfordítás. Szövegalkotás, szövegelemzés forrásnyelven, filmfeliratok készítése, fordítások összehasonlító elemzése, kiadványszerkesztés, terminológiai gyűjtemények készítése.


 


Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés

Képzési idő
4 félév

Finanszírozási forma
Önköltséges

Képzési forma
Levelező

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
250.000 Ft / félév, részletfizetési lehetőséggel

Az oktatás nyelve
Magyar

Felvételi irányszámok
5<10 fő

Legutóbbi ponthatár

 

A 2024 szeptemberében induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.

Ebben az évben az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.

» Megjelent a kiegészítés! «

→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések listája ←

→ Felsőoktatási felvételi tájékoztató: 2024. szeptemberben induló képzések ←

 


A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.


 

 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kérdésed van?
Oklevélben szereplő képzettség neve
olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító
Képzési jellemzők

A képzés időtartama

 • 4 félév, 300 tanóra, 120 kredit

Konzultációs gyakoriság

 • félévente 6-8 alkalom, a résztvevőkkel történő egyeztetés szerint
Főbb témakörök

A képzés főbb tanulmányi területei

Általános szakmai ismeretek 62 kredit

 • fordításelmélet és -gyakorlat; magyar nyelv és nyelvművelés; itáliai történelem, civilizáció és irodalom
 • terminológia

Differenciált szakmai ismeretek 48 kredit

 • olasz irodalmi és történelmi szövegek fordítása, társadalomtudományi szakszövegek fordítása, publicisztikai szövegek fordítása, olasz nyelvgyakorlat

Szakdolgozat 10 kredit

 • a képzés ismeretanyagából választott olyan fordítási feladat megoldása, amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában és alkalmazásában, önállóan képes a tanult ismeretanyag alkotó alkalmazására
Képzés helyszíne(i)
Pécs
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

Jelentkezési határidő
2024. augusztus 15.

A szak felvételének feltétele

 • legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett diploma, valamint a célnyelv államilag elismert, legalább C1 típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt ismerete

A felvétel módja

 • pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz  (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni

Azok a pályázók, akik ebben a félévben  szerzik meg a diplomájukat, a diploma megszerzésének várható idejét tüntessék fel a CV-n

A képzés csak megfelelő jelentkezői létszám esetén indul!

Felvételi irányszám

5<10 fő

Elhelyezkedési területek

A képzésen végzettek alkalmasak

 • írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás
 • célnyelvi szövegalkotásra
 • szövegelemzésre forrásnyelven
 • filmfeliratok készítésére
 • fordítások összehasonlító elemzésére
 • kiadványszerkesztésre
 • terminológiai gyűjtemények készítésére
 • fordítástámogató eszközök használatára
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Facebook
Instagram
YouTube

Romanisztikai Intézet

Olasz Tanszék

Dr. Rónaky Eszter | ronaky.eszter@pte.hu

A legszebb éveket töltöttem egyetemistaként Pécsett
Volt BTK-s hallgatónktól