international

Egyetemünk története

A pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy Lajos királyunk a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte. Egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött a Pécsi Tudományegyetem, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik.

 

A Pécsi Tudományegyetem története

 

Történelmi áttekintés:

 

 • 1367 Nagy Lajos király megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet

 • 1746 Gróf Berényi Zsigmond püspök teológiai főiskolát alapít

 • 1785 II. József császár Pécsre helyezteti a Győrött működő királyi Akadémiát

 • 1802 A Királyi Akadémia visszakerül eredeti székhelyére

 • 1835 Szepesy Ignác püspök létrehozza az Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae-t

 • 1865 Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae joglíceummá alakul

 • 1921 A magyar nemzetgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a Pozsonyban alapított magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemet (ideiglenesen) Pécsre helyezi

 • 1923 Az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül

 • 1940 A bölcsészeti kar átkerül Szegedre, részben Kolozsvárra

 • 1951 Az orvosi kar önállóvá válásával (Pécsi Orvostudományi Egyetem) a Pécsi Tudományegyetem egykarúvá lesz, kizárólag jogászképzés folyik

 • 1966 Átadják az úgynevezett 400 ágyas klinikai tömböt, amely öt egységnek ad helyet (belgyógyászat, ortopédia, röntgen, sebészet és szemészeti klinikák)

 • 1973 Megindul a fogorvosképzés

 • 1975 Létrejön a közgazdaságtudományi kar, amely korábban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Tagozataként működött Pécsett

 • 1982 A tanárképző kar csatlakozik az állam- és jogtudományi, illetve a közgazdaságtudományi karhoz; az intézmény felveszi Janus Pannonius nevét

 • 1990 Megalakul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az Egészségtudományi Kar, amely az első évben négy városban, négy szakot indít

 • 1992 A tanárképző kar helyén önálló bölcsészettudományi és természettudományi kar alakul, így létrejön a négykarú egyetem

 • 1995 A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül a Janus Pannonius Tudományegyetemmel

 • 1996 Megalakul az egyetem hatodik kara, a Művészeti Kar

 • 2000 A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az egységes Pécsi Tudományegyetem

 • 2004 A Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Pollack Mihály Műszaki Kar néven

 • 2005 Megalakul az egyetem tizedik kara a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

 • 2006 Az Egészségügyi Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Egészségtudományi Kar néven

 • 2010 Létrejön a Tudásközpont négy városi és egyetemi könyvtár integrációjaként

 • 2011 A PTE két karának új elnevezései: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és Illyés Gyula Kar

 • 2012 A Szentágothai János Kutatóközpont (korábbi nevén Science Building) átadása, mely természettudományi és orvostudományi oktatás, kutatás és innováció számos területének ad otthont

 • 2013 Az emberi erőforrások minisztere a 2013-16 közötti minősítési időszakra kutatóegyetemmé minősítette a Pécsi Tudományegyetemet

 • 2015 A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar új neve: Műszaki és Informatikai Kar. A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, valamint a szekszárdi Illyés Gyula Kar összevonásával létrejön a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, az egyetem 9 karú lesz

 • 2016 Létrejön a Gyógyszerésztudományi Kar, a Pécsi Tudományegyetem ismét 10 karúvá válik

 • 2017 A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepelte az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulóját, mely alkalmából egyetemünk Pécs Városa, a Dél-Dunántúl és Magyarország számára is jelentős jubileumi ünnepségsorozatot rendezett.

 • 2020 A PTE bölcsészkarának új elnevezése: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar