Prof. Dr. Heinz Brandl

Avatás dátuma
Kar neve
Műszaki és Informatikai Kar

Heinz Brandl, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.
 

Heinz Brandl

 

Professzor Heinz Brandl 1940-ben született Znojmoban (ma Cseh Köztársaság). 1963-ban szerzett építőmérnöki diplomát (M.Sc.) a Bécsi Műszaki Egyetemen, majd ugyanott kitüntetéssel (summa cum laude) nyerte el a Dr. Techn. (Geotechnika) fokozatot 1966-ban. 1963-tól 1966-ig tanársegéd a Bécsi Műszaki Egyetem Alapozási és Talajmechanikai Intézetében, majd adjunktus és a Talajmechanikai Laboratórium vezetője. 1971-ben nevezték ki docensnek, de megvált az egyetemtől, hogy az átfogó szakmai gyakorlat és az alkalmazott kutatás területén tevékenykedjék tovább önálló szakértőként különböző ausztriai és külföldi építési munkákon.

1977-ben H. Brandl-ot kinevezték a Talaj- és Kőzetmechanika és Alapozás (beleértve az Alagútépítést is) egyetemi tanárának a Grazi Műszaki Egyetemen. 1978 és 1981 között a vezetője volt a Grazi Geotechnikai Intézetnek, 1981 óta pedig egyetemi tanár a Bécsi Műszaki Egyetemen, és annak a Talajmechanikai és Geotechnikai Intézetnek vezetője.

Brandl professzor alkotó tevékenysége felölel mintegy 415 tudományos közleményt, benne 21 könyvet, némelyikét 16 idegen nyelvű kiadásban. Ezek témái olyan széles területekre terjednek ki, mint laboratóriumi és terepi vizsgálatok, talaj- és kőzetmechanika, alapozás, rézsűbiztosítás, földművek, alagutak, földalatti vasutak, műemlék-épületek helyreállítása, út- és vasútépítés, vízépítési műtárgyak, környezetvédelem (feltöltések és lerakók, barnaszén fejtések rendezése), geoműanyagok, geotermikus mérnöki feladatok stb. Irodalmi munkássága kiterjedt a mérnöki szakma filozófiai és etikai aspektusaira is.

H. Brandl, szakmai tevékenységének kezdetétől fogva, igyekezett áthidalni az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot. Felelőse mintegy 3500 építőmérnöki, geotechnikai és környezetvédelmi project megvalósulásának Ausztriában éppúgy, mint másutt: pl. 70 m magasságot is elérő megtámasztó szerkezetek, magas autópálya-töltések (135 m-ig), veszélyes rézsűk stabilizálása, hidak mozgásveszélyes területen, talajok mélységbeli megerősítése, magas épületek alapozása, erőművek, építés kedvezőtlen talajviszonyok között (szeizmikus területek, felszínsüllyedések).

Brandl professzor európai elnöke volt a Nemzetközi Talajmechanikai és Geotechnikai Egyesületnek (ISSMGE) az 1997-2001 közti periódusban. 1972 óta elnöke az Osztrák Talajmechanikai és Geotechnikai Egyesületnek.

2003. óta elnöke az 1848-ban alapított Osztrák Mérnökök és Építészek Egyesületének.

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!