Prof. Dr. Boris Anatolyevich Yakimovich

Avatás dátuma
Kar neve
Műszaki és Informatikai Kar

Boris Anatolyevich Yakimovich 2014. november 6. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Boris Anatolyevich Yakimovich

 

Boris Jakimovich 1952. április 15.-én született Fehéroroszországban.
Gépészmérnöki diplomáját az Izsevszki Gépészeti Egyetemen, az Izsevszki Állami Műszaki Egyetem jogelődjén szerezte 1974.- ben.

Szakmai munkássága és tudományos tevékenysége

  • 1974 – Tanársegéd, adjunktus, a „Matematika, fizika és kémia” Tanszék vezetője, majd az Izsevszki Gépészeti Egyetem Technológiai Karának dékánja.
  • 1981 – Műszaki tudomány kandidátusa.
  • 1994 – Műszaki tudomány doktora.
  • 1994 – Az IZsGTU Oktatási folyamatok tudományos kutatásának részlegvezetője.
  • 1997 – Az IZsGTU stratégiai- és innovációs rektorhelyettese.
  • 2007 óta az IZsGTU rektora.

Borisz Jakimovics az egyetemi tudományos oktató-nevelő tevékenysége során számos mérnöki és műszaki tantárgy keretén belül végzett oktató- pedagógiai tevékenységet. A műszaki-mérnöki szaktantárgyak területén dolgozott ki-és fejlesztett tananyagokat és a tudományos kutatási eredményekre alapozva tartott színvonalas előadásokat.

Társszerzője 11 tankönyvnek és tanulmányi kézikönyvnek, melyek használatát az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériuma javasolja az orosz felsőoktatási intézmények oktatási módszertanában. Szakirodalmi tevékenységeként összességében több mint 200 tudományos cikk jelent meg nemzetközi és orosz kiadványokban, valamint szakfolyóiratokban, továbbá 15 szolgálati szabadalomnak társ feltalálója. Az általa vezetett tudományos doktori iskolában, tanítványai több tudományok kandidátusa és tudományok doktora és címet szereztek.

 

Egyetemeink oktatási és tudományos együttműködése

Az Izsevszki Állami Műszaki Egyetem (IZsGTU) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) intenzív és eredményes együttműködése 1998-ra nyúlik vissza, melyben kezdettől fogva nagy szerepet játszott Borisz Jakimovics rektor helyettes kezdeményező és szervező tevékenysége.

A hallgatói szakmai gyakorlat csereprogram 2000-től vált lehetővé, amikor Komlósi László professzor, az Oktatási Minisztérium akkori helyettes államtitkára, elősegítette a két intézmény közötti államközi szintű együttműködést. Az Orosz és a Magyar Oktatási Minisztériumok közötti nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a két egyetem több éven keresztül 5-5 fő hallgatót küldött költségvetési támogatással féléves részképzésre egymás intézeteibe. Ez a hallgatói cserekapcsolat elsősorban a PTE Műszaki Karának építész szakképzésére korlátozódott, és Borisz Jakimovics rektornak is köszönhetően ma is működik kisebb létszámmal és szerényebb anyagi támogatással.

Az IZsGTU és a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata minden évben, megszervezi és támogatja a hallgatói kulturális csereprogramokat, mely során a partneregyetemek hallgatói megismerkedhetnek a társ egyetemek oktatási rendszerével, az Izsevszki valamint a Pécsi egyetemi diákság életével, népi kultúrával és szokásokkal. A program keretében a két intézmény évente 10-10 fő hallgatót lát vendégül a partnerintézményből.

A két intézmény együttműködésének igen jelentős részét képezik az oktatói csereprogramok, melynek keretében tanáraink szakmai előadásokat tartanak egymás intézeteiben a diákok számára, elsősorban építészeti és építőipari témakörökben. A tudományos együttműködésnek köszönhetően került sor a PTE Műszaki Kar oktatójának Orbán Zoltán kandidátusi (PhD) dolgozatának elkészítésére és sikeres megvédésére az Izsevszki Műszaki Egyetemen, Borisz Jakimovics professzor tudományos témavezetésével.

Mindkét egyetem tanárai rendszeresen részt vesznek közös konferenciákon, így prof. Jakimovics 2010 októberében meghívott előadója volt a Pécsi Tudományegyetem által „Expanding Europe” címmel szervezett Jubileumi Rektorkonferenciának. A PTE Műszaki Karának gépész hallgatói csapata 2011. évben részt vett az első „Student International Olympiad in Mechanism and Machine Science” versenyen, melyet IZsGTU rendezett.

Egyetemeink eredményes együttműködése érdekében kifejtett oktatási-kutatási és közéleti tevékenységének elismeréseként, az IZsGTU tiszteletbeli egyetemi tanári, illetve doktori címet adományozott Tóth József, Gábriel Róbert és Bódis József rektor uraknak, valamint Komlósi László rektorhelyettesnek és Orbán József tanszékvezető tanárnak. A kölcsönösség jegyében a PTE doctor honoris causa címet adományozott Abramov Ivan Vaszilevics professzor úrnak az IZsGTU rektorának.

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!