international

Akadémikusok a PTE-n

A Magyar Tudományos Akadémia fő feladata a tudomány művelése, eredményeinek terjesztése, valamint a kutatások támogatása és a magyar tudomány képviselete. Büszkék vagyunk rá, hogy Egyetemünk több kiváló oktatója is az MTA tagja, így része a magyar tudományos élet kiemelkedő elismertségű kutatói közösségének.

 

Akadémikusok a PTE-n

 

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai:

 

A Közgazdaságtudományi Kar emeritus professzora. 2004-től kezdve levelező, majd 2010 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete befektetések finanszírozási és hatékonysági problémáinak, valamint az amortizáció elméleti kérdéseinek vizsgálata. 

 

A Természettudományi Kar emeritus professzora. 1993-tól kezdve levelező, majd 2010 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete a botanika, ökológia és a természetvédelem.

 

Az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára.  2007-től kezdve levelező, majd 2013 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete az idegsebészet.

 

A Természettudományi Kar kutatóprofesszora. 1990-től kezdve levelező, majd 1998 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete a neurobiológia.

 

Az Állam és Jogtudományi Kar egyetemi tanára. 2013-tól kezdve az MTA levelező, majd 2019 óta rendes tagja. Szakterülete a polgári-, nemzetközi- és európai jog.

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar emeritus professzora. 2007-től kezdve levelező, majd 2013 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete állam- és jogtudomány, valamint a kriminológia.

 

Az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora. 2001-től kezdve levelező, majd 2007 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete a klinikai genetika.

 

Az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora. 2004-től kezdve levelező, majd 2010 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete endokrinológia, laboratóriumi diagnosztika.

 

Az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora. 2001-től kezdve levelező, majd 2007 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete neurobiológia, idegélettan, és a magatartástudomány.

 

A Bölcsészettudományi Kar emerita professzora. 1987-től kezdve levelező, majd 1993 óta az MTA rendes tagja. Szakterülete a 20. századi történelemtudomány.

 

A Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára. 2013-tól kezdve az MTA levelező, majd 2019 óta rendes tagja. Szakterülete a regionális tudományok, közigazgatási jog és a politikatudomány.

 

A Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára. 2013-tól kezdve az MTA levelező, majd 2019 óta rendes tagja. Szakterülete a vállalati gazdálkodás matematikai modellezése és elemzése.

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai:

 

A Természettudományi Kar egyetemi tanára, MTA kutatócsoport vezető. 2016-tól kezdve az MTA levelező tagja. Szakterülete az elválasztástudomány, folyadékkromatográfia.

 

A Természettudományi Kar egyetemi tanára, MTA kutatócsoport vezető. 2016-tól kezdve az MTA levelező tagja. Szakterülete a fémorganikus kémia, homogén katalízis.

 

Az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára,  a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke. 2019-től az MTA levelező tagja. Szakterülete a neurofarmakológia.

 

A Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, MTA kutatócsoport vezető. 2019-től az MTA levelező tagja. Szakterülete  a regionális közgazdaságtan.