international

Dr. Wüthrich Kurt

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.
 

Dr. Wüthrich Kurt

Wüthrich Kurt, Nobel díjas biofizikus, biofizikai kémikus, molekuláris biológus, egyetemi tanár 1938-ban született Svájcban. A master of science diplomát kémia, fizika és matematikából a Bern-i egyetemen szerezte 1962-ben, ugyanott PhD. fokozatot szerzet kémiából. Post doktori képzését a Basel-i egyetemen kezdte, majd a University of California Berkeley-n folytatta tovább a Bell Telephone Laboratoriumban. Biofizika professzor lett a Svácji Szövetségi Műszaki Egyetemen Zürichben. A Siena-i egyetemen a kémia tiszteletbeli doktora, 1997-ben: tiszteletbeli doktorátust kapott Zürichben, ugyanezt 2001-ben a Lausannei Műegyetemen.

Fontos vezető szerepet játszott a Nemzetközi Biofizikai Unio életében: 1975-78-ig mint a Council tagja, 1978-84-ig főtitkár, alelnök 1984-87. Ezen negyedszázad alatt következetesen és jelentősen támogatta a magyar biofizikus kutatókat, köztük különösen a pécsieket. Számos nemzetközi rendezvényre való meghívással, ill. a tudományos együttműködésekben való részvételek segítségével. Többször járt Magyarországon és Pécsett is.

A Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsának (ICSU) Főbizottsága tagjaként 1980-86-ig szintén élvezhettük támogatását, hasonlóképpen, mint az ICSU Standing Committee on Free Circulation of Scientists tagsága idején.

Kurt Würthrich igen nagyszámú külföldi és nemzetközi elismerést érdemelt ki. Csak legfontosabbakat említve: Kémiai Nobel díj, a Svájci Biokémiai Társaság Friedrich Miescher díja, a Tokio-i Egyetem emlékérme.

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagságán kívül számos jelentős akadémiai tiszteleti ill. külső tagja: Indiai Nemzeti Akadémia, a Svácji Orvosi, valamint Technikai Tudományok Akadémiája, a Leopoldina, az Institute de France, US National Academy, Royal Soc. Of Edinburgh, Academia Europea stb.

A közel sem teljes felsorolás is bizonyítja, hogy Kurt Wüthrich professzor a világ minden táján és tudományos közösségében egyedülálló elismerésben részesült.